Burmistrz Grzegorz Sokoliński oraz Julian Gozdowski prezes Stowarzyszenia Bieg Piastów zostali nagrodzeni specjalnymi „Złotymi Jedynkami”.

Dzień 27 kwietnia 2012 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Szklarskiej Porębie jest Dniem Drzwi Otwartych dla kandydatów i osób zainteresowanych ofertą edukacyjną i sportową na rok szkolny 2012/2013. Zapraszamy od godziny 10.30. W programie udział w zajęciach otwartych z języka angielskiego, fizyki, możliwość wykonywania doświadczeń chemicznych, turniej strzelecki z broni laserowej, prezentacja filmów promocyjnych oraz osiągnięć szkoły. Szczegóły dotyczące rekrutacji na stronie www.zso-szklarska.pl

Szklarska Poręba otrzymała kolejną dotację na remonty ulic.

Urząd Marszałkowski będzie musiał zdecydować co zrobić z budynkiem po kinie Nefryt.

24 marca 2012 r na „Wielkanocnym spotkaniu”, które odbyło się w Przedszkolu Samorządowym nr 2 mieszkańcy Osiedla Huty wykonywali wspólnie przy użyciu różnych technik plastycznych pisanki.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 wyróżnione w konkursie.

Klub wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Szklarskiej Porębie organizuje zbiórkę żywności trwałej i środków czystości. 

Żywność będziemy zbierać w sklepach: „SMAK” (pawilon), NETTO oraz MARKET KAJA w dniu 31 marca w godz. 10.00 – 16.00. Żywność i środki czystościowe można również przynosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, ul. Sikorskiego 8 w dniach 26 - 30 marca,w godz. 8.00 – 14.00 (w środę 8.00 – 17.00). Zebrane artykuły zostaną przekazane rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne.

Przyłącz się – aby święta w każdej rodzinie były spokojne i szczęśliwe.

Organizatorzy Festynu Hutnictwa Szkła zwracają się z prośbą do mieszkańców Szklarskiej Poręby o pomoc w organizacji wystawy poświęconej Hucie Szkła Kryształowego „Julia”.

Wraz z wiosennym topnieniem śniegu zauważamy nagminne pozbywanie się śmieci w sposób niedozwolony

OBWIESZCZENIE Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjngo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa linii kablowej SN-20kV w miejscowości Szklarska Poręba — Jakuszyce w ramach zadania: Modernizacja linii napowietrznej 20kV L-194 relacji PT-19412 Szklarska Poręba — PT-19407 Polana Jakuszycka (zamknięcie pętli L-194). [Adobe Acrobat PDF]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 63.67 KB]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia w Szklarskiej Porębie na działkach nr 354/210, 357, 358/208, 365/173 obręb 0008.” [Adobe Acrobat PDF - 52.05 KB]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany suikzp miasta Szklarskiej Poręby [Adobe Acrobat PDF - 61.47 KB]

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Sikorskiego i Osiedla Huty w Szklarskiej Porębie.
Projekt planu   [Adobe Acrobat PDF - 333.06 KB]
Projekt planu - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 11.37 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - tekst [Adobe Acrobat PDF - 849.3 KB]
Prognoza Ochrony Środowiska - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 4.08 MB]

Obwieszczenia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Sikorskiego i Osiedla Huty w Szklarskiej Porębie. [Adobe Acrobat PDF - 90.16 KB]

obwieszczenie starosty o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Senatoryjnej. [Adobe Acrobat PDF - 48.83 KB]

Obwieszczenia Burmistrza Szklarskiej Poręby o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Białej Doliny w Szklarskiej Porębie. [Adobe Acrobat PDF - 62.62 KB]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej Porębie  [Adobe Acrobat PDF - 82.2 KB]

Obwieszczenia Burmistrza Szklarskiej Poręby o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 391, 393, 394 części działki nr 390 położonych w obrębie 0006, a także części działki nr 164 obręb 0007 przy ul. Moniuszki w Szklarskiej Porębie.   [Adobe Acrobat PDF - 392.27 KB]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Sikorskiego i Osiedle Huty w Szklarskiej Porębie
Projekt planu   [Adobe Acrobat PDF - 400.49 KB]
Projekt planu - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 7.29 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - tekst [Adobe Acrobat PDF - 833.42 KB]
Prognoza Ochrony Środowiska - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 7.13 MB]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Sikorskiego i Osiedle Huty w Szklarskiej Porębie   [Adobe Acrobat PDF - 96.98 KB]

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie  [Adobe Acrobat PDF - 64.93 KB]

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – obszar 2  [Adobe Acrobat PDF - 62.97 KB]

Ponowne wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie  [Adobe Acrobat PDF - 97.75 KB] 

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie
Wymieniono tekst planu z uwagi na błąd drukarski jaki wkradł się w § 3 pkt. 6 wcześniej zamieszczonej wersji tekstu planu (w definicji zabudowy usługowej).

Projekt planu   [Adobe Acrobat PDF - 400.49 KB]
Projekt planu - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 5.07 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - tekst [Adobe Acrobat PDF - 1.84 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 4.9 MB]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie
Projekt planu   [Adobe Acrobat PDF - 396.12 KB]
Projekt planu - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 11.16 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - tekst [Adobe Acrobat PDF - 1.84 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 11.24 MB]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie  [Adobe Acrobat PDF - 96.84 KB] 

Unieważnienie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie.  [Adobe Acrobat PDF - 130.68 KB] 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów w rejonie ul. Sikorskiego i Osiedle Huty w Szklarskiej Porębie.  [Adobe Acrobat PDF - 66.7 KB] 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie
Projekt planu  [Adobe Acrobat PDF - 396.12 KB]
Projekt planu - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 11.16 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - tekst [Adobe Acrobat PDF - 1.84 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 11.24 MB]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie. [Adobe Acrobat PDF - 96.95 KB]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie
Projekt planu Jakuszyce - tekst wyłożenie 2 [Adobe Acrobat PDF - 273.71 KB]
Prognoza OŚ - tekst wyłożenie 2 [Adobe Acrobat PDF - 1.52 MB]
MPZP Jakuszyce wyłożenie 2 [Adobe Acrobat PDF - 12.95 MB]
Prognoza OŚ - wyłożenie 2 [Adobe Acrobat PDF - 11.62 MB]

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 99.94 KB]

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie
 Prognoza Oddziaływania na Środowisko [Adobe Acrobat PDF - 458.66 KB]
 Projekt Uchwały [Adobe Acrobat PDF - 181.55 KB]
 Mapa [Adobe Acrobat PDF - 10.79 MB]

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie
Prognoza Oddziaływania Na Środowisko [Adobe Acrobat PDF - 62.5 KB]
 Projekt Uchwały [Adobe Acrobat PDF - 407.47 KB]
 Mapa [Adobe Acrobat PDF - 15.05 MB]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 62.5 KB]


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie
[Adobe Acrobat PDF - 65.2 KB]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poręby [Adobe Acrobat PDF - 90.23 KB]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów w rejonie ulicy Górnej w Szklarskiej Porębie  [Adobe Acrobat PDF - 70.34 KB]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Górnej w Szklarskiej Porębie  [Adobe Acrobat PDF - 66.78 KB]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poręby [Adobe Acrobat PDF - 215.24 KB]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 207.11 KB]

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKALRSKIEJ PORĘBY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 87.08 KB]

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKALRSKIEJ PORĘBY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 612.64 KB]

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKALRSKIEJ PORĘBY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Armii Krajowej, Oficerskiej, 11 Listopada i Górnej w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 603.82 KB]