Jedna z instytucji miejskich poszukuje pracowników do odpowiedzialnej pracy

Bez wymaganego zezwolenia nie wolno gromadzić odpadów

Akcja Zima 2019 trwać będzie do od początku do 30 kwietnia  oraz od 1 listopada do końca 2019 roku

Projekt Zostań Wolontariuszem – podziel się czasem, umiejętnościami i duszą jest realizacją zadania publicznego pt. Inicjatywy lokalne wzmacniające postawy obywatelskie wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska. Realizowany jest w okresie od 01.09.2014 do 30.11.2014 w Szklarskiej Porębie przez Stowarzyszenie Lokalni Niebanalni, a współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz zasobów własnych stowarzyszenia, w tym przy dużym nakładzie pracy wolontariuszy. 

Kreatywna Strefa MOKSiAL zaprasza do zapoznania się z ofertą warsztatową w nowym sezonie 2014/2015. Nabór i zajęcia rozpoczynają się od października 2014 r.
Oferta skierowana jest do różnych grup wiekowych. 

Organizatorzy Festynu Hutniczego proszą mieszkańców o udostępnienie zdjęć od lat 90-tych XX wieku do dziś Huty Szkła Kryształowego "JULIA" w Szklarskiej Porębie.
Podpisane zdjęcia można zostawić w:  
- Przedszkolu Samorządowym nr 2
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Do dnia 25 kwietnia
Zdjęcia zostaną zeskanowane i i oddane właścicielom.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby do konsultacji społecznych  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Szklarskiej Porębie na lata 2014-2016. Program został przygotowany w oparciu o aktualne badania wśród mieszkańców naszego miasta dotyczące skali przemocy oraz wiedzy o jej formach i możliwościach udzielania wsparcia ofiarom, a także z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 i 2a oraz art. 14 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), rozpoczął w dniu 23 października 2013 r. konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020.

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie informuje, że istnieje możliwość zakupienia mieszanki  torfu i  wierzchniej warstwy ziemi. MZGL oferuje również transport i załadunek.

Wniosek o wydanie ekspertyzy [Adobe Acrobat PDF - 707.63 KB]

Umowa najmu [Adobe Acrobat PDF - 282.29 KB]

 Wniosek o zwrot kosztów [Adobe Acrobat PDF - 674.73 KB]

 Odpowiedź w sprawie ekspertyzy i zwrotu kosztów [Adobe Acrobat PDF - 583.91 KB]

 Opis prac [Adobe Acrobat PDF - 2.75 MB]

 Wyjaśnienie w sprawie wymienionych prac z prośbą o udokumentowanie nakładów [Adobe Acrobat PDF - 315.01 KB]

 Odpowiedź w sprawie udokumentowanie nakładów [Adobe Acrobat PDF - 973.49 KB]

 Pismo w sprawie udokumentowanych nakładów [Adobe Acrobat PDF - 985.25 KB]

 Wyjaśnienie zasad rozliczenia nakładów [Adobe Acrobat PDF - 480.95 KB]

 Wskazanie formy rozliczenia nakładów [Adobe Acrobat PDF - 262.75 KB]

 Opis prac III [Adobe Acrobat PDF - 4.43 MB]

 Wykaz kwot wydatków [Adobe Acrobat PDF - 7.67 MB]

 Wyjaśnienie w sprawie zasad rozliczenia kosztów i propozycja komisyjnego ustalenia nakładów podlegających rozliczeniu [Adobe Acrobat PDF - 403.21 KB]

 Informacja o ustaleniach komisji ds. oszacowania nakładów [Adobe Acrobat PDF - 1.05 MB]

 Pytanie w sprawie nakładów [Adobe Acrobat PDF - 1.7 MB]

 Odpowiedź na pytanie [Adobe Acrobat PDF - 396.94 KB]

 Wniosek w sprawie biegłego [Adobe Acrobat PDF - 2.66 MB]

 Wyjaśnienie w sprawie rozliczenia nakładów podlegających rozliczeniu [Adobe Acrobat PDF - 1.14 MB]

 Odwołanie od zapłaty [Adobe Acrobat PDF - 3.11 MB]

 Wniosek o rozliczenie nakładów [Adobe Acrobat PDF - 1.69 MB]

 Stanowisko w sprawie wniosku i opinii technicznej [Adobe Acrobat PDF - 1.59 MB]

 Pismo w sprawie stanowiska [Adobe Acrobat PDF - 1.85 MB]

 Pismo w sprawie utrzymania stanowiska [Adobe Acrobat PDF - 591.48 KB]

 Oświadczenie [Adobe Acrobat PDF - 1.97 MB]

 Wyjaśnienia w sprawie udokumentowania nakładów [Adobe Acrobat PDF - 465.8 KB]

 Wniosek o dosłanie faktur [Adobe Acrobat PDF - 965.36 KB]

 Odpowiedź na wniosek o dosłanie faktur [Adobe Acrobat PDF - 251.87 KB]

 Zarzut nie udzielenia odpowiedzi [Adobe Acrobat PDF - 733.32 KB]

 Odpowiedź na zarzut [Adobe Acrobat PDF - 280.27 KB]

 Pozew [Adobe Acrobat PDF - 6.29 MB]

 I pismo procesowe pozwanej [Adobe Acrobat PDF - 368.49 KB]

 II pismo procesowe pozwanej [Adobe Acrobat PDF - 2.04 MB]

 III pismo procesowe pozwanej [Adobe Acrobat PDF - 495.54 KB]

 Odpowiedź pozwanej na apelację powoda [Adobe Acrobat PDF - 1.29 MB]

 Odpowiedź powoda [Adobe Acrobat PDF - 1.55 MB]

 Wniosek o wypłatę [Adobe Acrobat PDF - 861.83 KB]

 Wniosek pozwanej o porządzenie uzasadnienia wyroku w celu wniesienia kasacji [Adobe Acrobat PDF - 246.34 KB]

 Odpowiedź na wniosek o wypłatę [Adobe Acrobat PDF - 443.46 KB]

 Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi [Adobe Acrobat PDF - 193.99 KB]

 Wyrok Sądu Okręgowego. [Adobe Acrobat PDF - 504.07 KB]

 Zapytanie [Adobe Acrobat PDF - 805.83 KB]

 Wniosek o umorzenie egzekucji [Adobe Acrobat PDF - 1.19 MB]

 Wniosek o odrzucenie wniosku [Adobe Acrobat PDF - 1.45 MB]

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji [Adobe Acrobat PDF - 101.31 KB]

Zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego [Adobe Acrobat PDF - 214.51 KB]

 Skarga na czynności komornika [Adobe Acrobat PDF - 610.37 KB]

 Wyrok (bez uzasadnienia) z dnia 11 lipca doręczony 01.08.2012r. [Adobe Acrobat PDF - 606.13 KB]

 Postanowienie oddalające wniosek o nadanie klauzuli wykonalności [Adobe Acrobat PDF - 255.65 KB]

Fotografie obiektu po zakończeniu dzierżawy:

Szklarska Poręba po raz kolejny bierze udział w akcji ”Pozory mylą, dowód nie”.
„Pozory mylą, dowód nie” – pod takim hasłem Komenda Główna Policji i Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie od 2009 r. realizują ogólnopolską kampanię edukacyjną, której celem jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.  W połowie lipca 2012 r. rusza kolejna edycja programu, tak jak poprzednia, ukierunkowana na aktywizację środowisk lokalnych.


3 czerwca 2012 w Szklarskiej Porębie odbył się integracyjny Festyn Rodzinny

 

1 czerwca w SP 1 dzień sportu obchodzony był jako I Memoriał im. Darka Hudoby

Zachęcamy do honorowego oddawania krwi. Będzie to można zrobić w piątek 01 czerwca 2012 w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. 1-go Maja 32 w Szklarskiej Porębie. Serdecznie zapraszamy. 

W dniu 26.05.2012 r. strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarskiej Porębie odwiedziła delegacja Polskiego Czerwonego Krzyża ze Zgorzelca. Było to pierwsze spotkanie rozpoczynające współpracę między naszymi organizacjami zajmującymi się ratownictwem ludzi i mienia. PCK Zgorzelec zorganizował obóz szkoleniowy z ratownictwa medycznego dla młodzieży drugiej klasy liceum zgorzeleckiego o profilu medycznym. Młodzież przybyła do strażnicy OSP Szklarska Poręba zapoznała się z pracą strażaka, używanym sprzętem oraz poznała naszą remizę. Zajęcia składały się z wykładu teoretycznego i zajęć praktycznych. Młodzi ratownicy mogli poczuć jak to jest obsługiwać często ciężki sprzęt ratowniczy jak i spróbować sił w pełnym ekwipunku bojowym strażaka.

Uczniowie klas ogólniaka z modułem "służby zdrowia" z ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. GÓRNIKÓW I ENERGETYKÓW TUROWA ze Zgorzelca upodobali sobie Szklarską Porębę na miejsce obozów szkoleniowych. Wszyscy uczniowie są zarazem członkami szkolnego koła POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA.

Zapraszamy  dzieci i rodziców na Dzień Sportu organizowany na obiektach SP 1 przy ulicy 1 Maja.


Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro” - pod tym hasłem od nowego roku szkolnego uczniowie będą korzystać z dodatkowych zajęć.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 odnieśli kolejne sukcesy matematyczne.