Pomoc na domową ochronę czystego powietrza


Gmina miejska Szklarska Poręba udziela dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu miasta, na wymianę ogrzewania i trwałą likwidację pieców na węgiel lub koks. Starać się o dofinansowanie mogą właściciele lokalów mieszkalnych.

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej równoważnej 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych jest trwała zmiana pieca lub kominka na ekologiczne źródło ciepła: gazowe, elektryczne, spalające lekki olej opałowy, bądź paliwa stałe lub biomas, lecz charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy. Dotację można otrzymać także na podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne, przy czym zastosowane rozwiązania muszą wykluczać spalanie węgla lub koksu w kotłach o parametrach niższych niż dla kotłów 5 klasy.
Piec kaflowy lub kominek może warunkowo pozostać we wnętrzu, pod warunkiem trwałego usunięcia jego połączenia z przewodem kominowym, co zostanie poświadczone opinią kominiarską.

Dotacja przysługuje tylko raz, a może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów demontażu palenisk, zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania, likwidacji lub modernizacji, albo budowy systemu odprowadzania spalin nowego systemu ogrzewania, opracowania dokumentacji nowego źródła ciepła, np. projekt budowlano-wykonawczy, opinie kominiarskie itp.

Dotacja może zostać przydzielona w wysokości do 50 % w jednym lokalu mieszkalnym na terenie Szklarskiej Poręby, jednak nie więcej niż:
a) 6 000 zł dla domu jednorodzinnego,
b) 4 500 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym,
c) 3 000 zł dla mieszkania ogrzewanego ze wspólnej kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny.

Szczegóły: zasady, regulamin i wniosek oraz treść uchwały wprowadzającej dofinansowanie na stronie BIP.

 

Informacja o udzielonych dotacjach w 2018 r.

Informacja o udzielonych dotacjach na wymianę pieców w 2018 r.