W sprawie Hofmana - Historia miasta w obrazach i wierszachJan Sztaudynger nazwał go „Malarzem wewnętrznego blasku”. On sam o sobie mówił „Jestem malarzem myśli i przeżyć”. W Szklarskiej Porębie dobiega końca Rok Wlastimila Hofmana. Wydana z tej okazji książka „W Szklarskiej Porębie wszystkie drogi prowadzą do Wlastimilówki” jest próbą ułożenia historii powojennego życia i twórczości artysty z katalogów jego wystaw, notatek prasowych, listów do przyjaciół, pamiętników, wierszy, strzępków opowieści zasłyszanych od ludzi, którzy sami lub których bliscy go znali, z jego sztuki zaludniającej kościoły i szklarskoporębskie domy.

Główny rozdział autorstwa Bożeny Danielskiej poprzedzony kalendarium opracowanym przez Katarzynę Kułakowską ukazuje postać malarza symbolisty na podstawie materiałów nieznanych oraz już publikowanych. Wiele informacji o życiu artysty dostarczyła korespondencja jego i jego żony udostępniona przez przyjaciół malarza i zbieraczy a także opowieści mieszkańców Szklarskiej Poręby. Rozdział uzupełnia bogaty materiał ilustracyjny – zdjęcia rodzinne Hofmanów oraz czarno-białe i barwne reprodukcje znanych i nieznanych obrazów malarza ze zbiorów muzealnych i kolekcji prywatnych.

Książka przedstawia także Wlastimila Hofmana jako człowieka poezji, w której, jak i w malarstwie, dawał wyraz swemu wewnętrznemu, duchowemu światu. W jego wierszach Sandra Nejranowska odnajduje najbardziej intymne rozważania, odkrywa źródła twórczości, wielką miłość do żony, głęboką wiarę, szacunek do „nowego miejsca na ziemi”, które na początku było „niezrozumiałą ofiarą” by w końcu stać się „genialnym pustkowiem”.

Poznawanie twórczości Hofmana to ciągłe poszukiwanie jego niezliczonych obrazów, promocja jego sztuki, stąpanie po jego ścieżkach, gdzie szum rzeki Kamiennej splata się z widokiem na Śnieżne Kotły i Szrenicę. Obchody Roku Wlastimila Hofmana to wielka lekcja patriotyzmu.  Na te aspekty rzucają światło ks. Józef Frąc, Tomasz Frąc, Krzysztof Tęcza i Feliks Rosik w aneksach uzupełniających karty książki.

Autorzy zapraszają na spotkanie „W sprawie Hofmana” w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 17:30 do Ośrodka Konferencyjno -Wypoczynkowego Politechniki Wrocławskiej „Radość” ul. Muzealna 5 w Szklarskiej Porębie. Spotkanie uświetni poplenerowa wystawa „Artyści w hołdzie Hofmanowi”.

Podczas spotkania będzie można nabyć książkę a osoby zaangażowane w realizację działań Roku Wlastimila Hofmana otrzymają książkę w formie podarunku.