Lubisz nas odwiedzać? Prosimy: NIE ZDEJMUJ maski!

Przypominamy właścicielom, użytkownikom i dzierżawcom budynków o obowiązku odśnieżania dachów, z których nie spada samoistnie śnieg, o obowiązku usuwania jego nadmiernej ilości. Nieodśnieżenie grozi załamaniem się konstrukcji dachu i katastrofą budowlaną. Nie wywiązanie się z tego obowiązku grozi karą administracyjną nałożoną przez nadzór budowlany.

Uzupełniające wybory do rady miejskiej przełożone na 11 kwietnia 2021 r.

Wsparcie dla aktywnych — działania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub podejmujących pracę w UE

Za dwa miesiące, 1 kwietnia 2021 r. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP)

Uchwały pomocowe na przeciw negatywnym konsekwencjom ekonomicznym stanu epidemii

Wykaz radców prawnych i adwokatów udzielających porad prawnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. AKTUALIZACJA

Książki zakupione dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2020 są już dostępne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szklarskiej Porębie.

Spacerownik — określ swoje cele i zmierzaj do nich pewnym krokiem!

Przypominamy przepis regulujący uprzątanie śniegu z trotuarów

Rejestracja Polaków na szczepienia rozpoczęło się 15 stycznia 2021 r.

Warunki życia w gminie bada poprzez anonimową ankietę Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO DUCHA GÓR.

Wyniki posłużą dostosowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wykaz radców prawnych i adwokatów udzielających porad w poszczególnych gminach

Zmiana stawki za odbiór segregowanych odpadów komunalnych od 1 stycznia 2021 wymaga aktualizacji deklaracji

Na podstawie zarządzenia nr 0050.370.2020 Burmistrza Szklarskiej Poręby z 5 maja 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w roku 2020, urząd będzie nieczynny 24 grudnia 2020 r. (w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26 grudnia).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA w sprawie zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku

Konsultacje indywidualne nt. funduszów europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium

Miejska Biblioteka w Szklarskiej Porębie od poniedziałku 30 listopada br. otwarta!