Czytelnicy, jeszcze chwila cierpliwości i skorzystacie z biblioteki

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego przedstawiające projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w którym w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i celowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Obwieszczenie
Uchwała zarządu województwa

Zbiórka od osób fizycznych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. 1 Maja 53 ponownie otwarty od 4 maja 2020 r. Odpady będzie przyjmować w normalnych godzinach: od poniedziałku do piątku — 11-18, a w soboty od 8-13.

Regulamin korzystania z PSZOK

Z uwagi na znikomy ruch w mieście nocą w trakcie epidemii, od godziny 23 wygaszane będzie oświetlenie uliczne.

Podstawy wprowadzonego przez rząd ładu pn. Nowa normalność

Kolejna partia maseczek w Szklarskiej Porębie

Pół tysiąca wielorazowych maseczek trafiło do potrzebujących mieszkańców

Wsparcie finansowe wymiany ogrzewania na ekologiczne

Wsparcie finansowe wymiany ogrzewania na ekologiczne

Miasto Szklarska Poręba wydaje DARMOWE maseczki na twarz

Projekty poddane głosowaniu zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba w 2020 r.

ZASADY GŁOSOWANIA na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba w 2020 r.

Będziemy głosować na 10 pomysłów mieszkańców

Rodzicu! Wróć do pracy i otrzymaj ponad 24 tys. zł na opieką nad dzieckiem

 

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Informacje dla objętych kwarantanną

Zespół Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie informuje, że do końca kwietnia 2020 r. odwołane zostały wszystkie wydarzenia, zajęcia i warsztaty.
Powodem jest sytuacja epidemiczna w Polsce.

W MOKSiAL od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16 dyżurują pracownicy. Kontakt z nimi należy ograniczyć do telefonicznego lub e-pocztowy.

Numery telefonów i e-adresy na stronie https://moksial.pl

Źródło: MOKSiAL

Informacja Burmistrza Miasta odnośnie ulg w trudnej sytuacji gospodarczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wsparcia psychologiczne w trudnym czasie epidemii, można uzyskać codziennie do godziny 19 telefonicznie pod  numerami:
tel. 604 929 804, Anna Krawszczyszyn — psycholog
tel. 574 782 764, Alicja Łukaszkiewicz — interwent kryzysowy

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej (przemoc w rodzinie) całodobowo działa tel. 609 406 946.