ZWIĘKSZ SZANSE NA POZYSKANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA SWOJEJ ORGANIZACJI

Coraz więcej jest dostępnych środków na finansowanie działań organizacji pozarządowych. Dofinansowywane są przedsięwzięcia w obszarach takich jak m.in.: rozwój lokalny, ekologia, kultura, sport, edukacja, ochrona zdrowia czy pomoc społeczna.
Wnioski aplikacyjne do poszczególnych grantodawców są różne. Wszystko zależy od sponsora, który ustala własne zasady przyznawania środków finansowych. Podstawą jednak jest pomysł „przełożony” na projekt. Bez względu na to jak wygląda formularz, pierwszorzędne jest opracowanie założeń projektowych (analiza problemów, cel, odbiorcy, działania, rezultaty, harmonogram i budżet).

Ucząc się przygotowywać  projekt
- zwiększasz szanse na rozwój swojej organizacji,
- zwiększa się skala realizowanych działań
- masz wpływ na to co dzieje się wokół.

Aby poznać kolejne kroki budowania projektu zapraszamy na dwudniowe bezpłatne warsztaty, które będą wstępem do pracy projektowej. Uczestnicy szkoleń, będą mogli swoją wiedzę pogłębić na indywidualnych spotkaniach z doradcą . Konsultacje pozwolą na wypracowanie wysokiej jakości projektu.

Informujemy Kierowców zmierzających do Szklarskiej Poręby i dalej do przejścia granicznego w Jakuszycach, o tworzących się na drodze krajowej „korkach”, już na odcinku Piechowice – Szklarska Poręba.

Kierowcy jeżdżący na oponach letnich mogą mieć problemy z kontynuacją jazdy – mimo pracy pługów śnieżnych.

 Przypominamy Właścicielom posesji o ciążącym na Nich OBOWIĄZKU odgarniania śniegu przed nieruchomościami.

Obecna pogoda utrzyma się jeszcze.

Aktualnie w Szklarskiej Porębie prowadzonych jest 7 dużych inwestycji z udziałem pieniędzy z różnych programów. 

Na przebudowę ulicy 11go Listopada przyznano dofinansowanie z RPO. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej wspiera finansowo rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1(blok sportowy - etap II) oraz  budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSOiMS. 600 000 zł dofinansowania przyznało MSWiA na odbudowę kładki dla pieszych na Osiedlu Huty.  Dzięki niemałej kwocie dofinansowania 333 000, zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki i 333 000 z  z Urzędu Marszałkowskiego trwa budowa kompleksu dwóch boisk wraz z budynkiem socjalno-szatniowym w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012". Pożyczki preferencyjne z  WFOŚiGW ze stałym oprocentowaniem 3,5% w ciągu roku umożliwiły prace przy termomodernizacji Przedszkola nr 2 oraz sali gimnastycznej przy ul. Franciszkańskiej.  Pod koniec września został złożony wniosek o dofinansowanie budowy budynku socjalnego w kwocie 1300 000 zł. W sumie miasto Szklarska Poręba otrzymało 4,3 mln środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne warte prawie 13, 5 mln złotych.

Prace trwają. Jak podaje podinspektor ds. inwestycji miejskich pan Romuald Maly, większość zadań inwestycyjnych powinna zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.

Terminy zakończenia prac:

1.  Przebudowa ul. 11 listopada - wyznaczony termin 31.10.09 r / przewidywany termin 15.12.09r./
2.  Blok Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 1  - 30.11.2010 r.
3.  Odbudowa kładki dla pieszych / Osiedle Huty   - 30.11.2009 r.
4.  Budowa kompleksu boisk Orlik 2012  - 30.10.2009 r.
5.  Termomodernizacja Przedszkola Nr 2. -  30.11. 2009 r.
6.  Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ul. Franciszkańskiej - 30.11.2009 r.

7.  Budowa budynku socjalnego przy ul.Franciszkańskiej - przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych marzec - kwiecień 2010 r. Aktualnie oczekujemy  na zezwolenie na budowę.

12 października w Urzędzie Miejskim odbyło się kolejne robocze spotkanie Partnerów z Lanowa i Szklarskiej Poręby.

Wspólny projekt, składany do programu Europejska Współpraca Terytorialna, zakłada międzypokoleniową współpracę społeczności szkolnych, Seniorów, instytucji samorządowych, inwestycje w sferze sportu i kultury, poznawanie kultur i obyczajów, wzajemną wymianę artystyczną.

Pracami zespołu kierował Pan Arkadiusz Wichniak  - Burmistrz Szklarskiej Poręby. Pan Starosta Jiri Vancl kierował grupą  samorządowców z Lanova.

Ustalony został również kalendarz dalszych roboczych spotkań i włączanie kolejnych czeskich i polskich Uczestników.

Po zatwierdzeniu, projekt realizowany będzie w okresie 2010-2012.

6 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się uroczyste otwarcie roku akademickiego2009/2010  nowo powstałego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Jeszcze Młodzi". Wśród  gości byli: Primator Karkonoskiego UTW w Jeleniej Górze Pani Janina Peikert, dyrektor KRUS Pan Ryszard Barej, Kierownik MOPS Pani Elżbieta Pawłowska, Kierownik Ośrodka Edukacji KPN Pani Sabina Tabaka, inspektor d/s oświaty Pani Anna Ostrowska, przedstawiciele MOKSiAL-u Pani Beata Holek i Pan Mirosław Tecław, lektor j.niemieckiego Pani Agata Gawołek, przewodniczący komisji Rady Miejskiej i oczywiście Pan Burmistrz Arkadiusz Wichniak oraz Przewodniczący RM Pan Grzegorz Sokoliński.

W związku z decyzją o przeniesieniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do budynku SP ZOZ w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11 informujemy, że poradnie specjalistyczne działające przy sp zoz-ie (okulistyczna , laryngologiczna, neurologiczna), będą sukcesywnie przenoszone do budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ulicy Szpitalnej 1.
Aktualnie świadczy już tam usługi medyczne poradnia chirurgiczna (tel.: 0-75 717 21 57 wew. 24).

Podstawowa opieka zdrowotna i stomatologia pozostają w budynku przy ulicy Jedności Narodowej 11.   


Uwaga! W ostatnich dniach wielu z państwa prowadzących firmy, instytucje, pensjonaty a przede wszystkim posiadających swoją stronę internetową mogło otrzymać listy z Polskiego Rejestru Internetowego  z prośbą o wypełnienie formularza / ankiety, podpisania go i odesłania na wskazany adres w załączonej kopercie.
Jednak wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej temat: Polski Rejestr Internetowy, aby przekonać się, że podpisując i odsyłając owy dokument, można popaść w niewiarygodne tarapaty i narazić swój budżet na ogromne koszty.

W dniach od 27 do 29 września w Dusznikach Zdroju odbyły się Centralne Zawody Młodzików w biathlonie letnim - zawody rangi mistrzostw Polski w tej kategorii. Gościnnie w zawodach wystartowali biathloniści z Ukrainy. W pierwszym dniu zawodów zostały rozegrane biegi indywidualne a w drugim dniu sprinty.

W zawodach wystartowali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera ze Szklarskiej Poręby, osiągając bardzo dobre wyniki . W biegu indywidualnym drugie miejsce zdobył Dawid Makówka, siódmy był Paweł Więckowski a ósmy Paweł Lech. Wśród dziewcząt najlepiej start wyszedł Idze Kordasiewicz, która była trzecia (druga wśród Polek), a w pierwszej dziesiątce zmieściła się jeszcze Maria Balicka zajmując siódmą pozycję (szósta wśród Polek).
W drugim dniu zawodów, w sprintach Dawid Makówka tylko o 2 s przegrał z trzecim zawodnikiem zajmując 4 miejsce (był trzeci wśród Polaków bo wygrał Andrij Stetsko z Ukrainy), dziewiąte miejsce (7 m) zajął Paweł Więckowski a dziesiąte ( 8 m) Paweł Lech.  Wśród dziewcząt bardzo dobry start zaliczyła Jadwiga Wijas, bo co prawda zajęła piąte miejsce, ale była druga wśród Polek, ósme miejsce (5 m) zajęła Iga Kordasiewicz a  dziesiąte (7 m) Katarzyna Korzeń.

Kolejny wniosek o dofinansowanie projektu z EFS POKL Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie– piąty licząc od 2008 roku przeszedł pozytywną weryfikację formalną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w imieniu Partnerstwa złożył w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wniosek o dofinansowanie przygotowany siłami jego członków: Marii Misztal, Joanny Osińskiej, Elżbiety Pawłowskiej i Elżbiety Wojciechowskiej. Celem projektu „Cztery Pory Roku” jest wzmocnienie członków Partnerstwa, którzy od momentu jego zawiązania aktywnie działają oraz zmobilizowanie i zintegrowanie tych Partnerów, którzy w nawale codziennych zajęć zapominają o zobowiązaniach potwierdzonych własnoręcznym podpisem.

Kierując się zasadą partnerstwa i efektywności Burmistrz Szklarskiej Poręby serdecznie zaprasza wszystkie aktywne organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta do udziału w pracach nad projektem „Programu współpracy miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku  2010”.

W dniach 24-26 września odbyły się już po raz XVII Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw Tur & Travel.
W tej edycji wzięło udział  450 wystawców z 59 krajów świata. Imprezie towarzyszyły liczne konferencje i spotkania. Targi po raz pierwszy odbywały się w nowym Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie, a krajem partnerskim tegorocznej edycji był Egipt.
Podczas imprezy  nie zabrakło również stoiska Szklarskiej Poręby i jak zwykle cieszyło się ono wielkim zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców jak i odwiedzających stoiska turystów. Stoisko odwiedzały zarówno osoby młode jak i w starszym wieku. Te, które były już w naszym mieście i chciały ponownie zawitać jak i te, które dopiero zapoznawały się z ofertą naszego regionu.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Jeszcze Młodzi”w Szklarskiej Porębie zaprasza na uroczyste otwarcie Roku Akademickiego 2009/2010, które odbędzie się dnia 06.10.2009 o godzinie 16:30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego ul. Obrońców Pokoju 17.

Za Zarząd

Irena Kubera 

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY OGŁASZA:

KONKURS NA „NAJŁADNIEJ WYGLĄDAJĄCĄ – ZAGOSPODAROWANĄ POSESJĘ POŁOŻONĄ NA TERENIE MIASTA SZKLARSKA PORĘBA”

KONKURS PRZEPROWADZANY JEST W TERMINIE OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2009 R. W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

HOTELE, PENSJONATY
INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
DOMY MIESZKALNE
BALKONY
OGRÓDKI PRZYDOMOWE

PROTOKÓŁ sporządzony 17 września 2009r. z przebiegu Forum Sportowego Mieszkańców Szklarskiej Poręby

Forum Sportowe zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej z inicjatywy Burmistrza Szklarskiej Poręby w Hotelu Bornit, na które zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Miasta.
Celem forum było wypracowanie zarysu obszarów wsparcia inicjatyw Mieszkańców i Instytucji w sferze sportu w Szklarskiej Porębie.
Uczestnikami spotkania byli Burmistrz Arkadiusz Wichniak, Sekretarz Feliks Rosik, przedstawiciele szkół, kluby i stowarzyszenia sportowe oraz mieszkańcy.
Koordynatorem był Pan Zbigniew Mądzelewski – asystent Burmistrza, który przedstawił program przebiegu i zasady uczestnictwa w forum. Burmistrz przywitał zgromadzonych gości i przedstawił cel spotkania. Zachęcił do bliższej współpracy i połączenia wspólnych działań prowadzonych w sferze sportu wszystkie kluby oraz osoby niezrzeszone zajmujące się sportem na terenie miasta.

Od  18  do 20 września przeprowadzana jest akcja Sprzątanie świata.

18 września w akcji będą brały udział dzieci i młodzież z naszych szkół i przedszkoli porządkując w godzinach lekcyjnych zielone tereny miejskie w Szklarskiej Porębie. Urząd zakupił  dla dzieci worki oraz rękawice.
Natomiast ZSO rozpoczął sprzątanie już od 16 września.

Zachęcamy również mieszkańców Szklarskiej Poręby do czynnego udziału w akcji.

Beata Janulis
podinspektor ds. ochrony środowiska

PROTOKÓŁ  sporządzony 16 września 2009 r.  z przebiegu Forum Kulturalnego Mieszkańców Szklarskiej Poręby

Forum Kulturalne zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej z inicjatywy Burmistrza Szklarskiej Poręby  w Hotelu Bornit,  na które zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Miasta.
Celem spotkania było wypracowanie zarysu obszarów wsparcia inicjatyw mieszkańców i instytucji w sferze kultury w Szklarskiej Porębie. 
Uczestnikami Forum byli Pan Burmistrz Arkadiusz Wichniak i inni przedstawiciele miasta, radni, kierownicy jednostek organizacyjnych i przede wszystkim zainteresowani mieszkańcy.
Prowadzącym był Pan Zbigniew Mądzelewski, asystent Burmistrza, który przedstawił program spotkania i zasady uczestnictwa w Forum.
Pan Burmistrz przywitał obecnych oraz przedstawił cel spotkania. Następnie Pan Feliks Rosik – Sekretarz Miasta omówił zasady współpracy merytorycznej i organizacyjnej Urzędu Miasta Szklarska Poręba z mieszkańcami w realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego zaproponował utworzenie grupy roboczej, która miałaby na celu opracowanie programu wieloletniej współpracy. Ponadto zachęcił do aktywniejszego brania udziału stowarzyszeń     w konkursach o pozyskanie dotacji z miasta na działalność kulturalną.

Mistrzostwa odbyły się dnia 12. września na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba.
Organizatorem było PARTNERSTWO LOKALNE ,,Wspólnie dla Szklarskiej Poręby".

Przed startem uczestników przywitał organizator  imprezy i gospodarz Schroniska  na Orlu Stanisław Kornafel. W Mistrzostwach brało udział ok. 30 osób, których grzybobranie zaczęło się na Polanie Jakuszyckiej  o godzinie 11.00, a zakończyło o godzinie 14.00. Na uroczystym zakończeniu grzybobrania komisja brała pod uwagę tylko grzyby zdrowe i całe. W ocenie punktacji  w nagrodę za I, II, III miejsce rozdane były dyplomy, pozostałe miejsca  uhonorowano dyplomami uznania  i  wręczono  certyfikaty osobom, którzy w szczególny sposób wyróżniali się w zbiorach. Dodatkowo zostały rozdane szklane grzybki w wykonaniu Pana Henryka Łubkowskiego  właściciela LEŚNEJ HUTY w Szklarskiej Porębie. Przygotowanie posiłku i ogniska przez gospodarza Schroniska na Orlu zakończyło całą imprezę.

Wciąż poprawiane są walory użytkowe ogólnodostępnego boiska w Szklarskiej Porębie Dolnej przy ul. Waryńskiego. Boisko zostało wybudowane w ramach programu "Blisko boisko" i od prawie dwóch lat służy dzieciom i młodzieży.
Obecnie zainstalowane zostało oświetlenie. Rozgrywki i zabawy odbywają się również po zapadnięciu zmierzchu.  W najbliższym czasie wybudowane zostaną trybuny dla kibiców a w przyszłym roku ten teren rekreacji i sportu rozbudowany będzie o boisko wielofunkcyjne (korty tenisowe, koszykówka i siatkówka oraz plac zabaw) w części górnej.

Konkurs "NA NAJCIEKAWSZE NAKRYCIE GŁOWY" odbył się w Szkole Podstawowej Nr 1.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy !!!

Wyniki konkursu:

W KATEGORII PRAC INDYWIDUALNYCH:

Miejsce I - Aleksandra Zając
Miejsce II - Jagoda Torbus
Miejsce III - Wojciech Kubiela

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze o możliwości popełnienia przestępstwa zatrucia ryb w rzece Kamienna w Szklarskiej Porębie.