Wyniki konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Szklarskiej Poręby na „Najładniej wyglądającą – zagospodarowaną posesję położoną na terenie Miasta Szklarska Poręba”:

Kategoria: HOTELE
1 miejsce         ul. Partyzantów 8        Jadwiga i Krzysztof Woldan
2 miejsce         ul. Narciarska 6          Manfred Brauer

Kategoria: OGRÓDKI PRZYDOMOWE
1 miejsce        ul. Kolejowa 2             Maria Maćkowiak
2 miejsce        ul. Piastowska 15      Irena i Janusz Sierpińscy
3 miejsce        ul. Kasprowicza 8      Ewelina Turska
4 miejsce        ul. Okrzei 14                Krzysztof Lichtenfeld

Kategoria: BALKONY
1 miejsce        ul. Kasprowicza 8        Ewelina Turska

Kategoria: DOMY MIESZKALNE
1 miejsce       ul. Wrzosowa 23          Marianna i Henryk Krasoń
2 miejsce       ul. Kolejowa 2              Maria Maćkowiak Krystyna Patyjewicz (*)

Po raz drugi w Przedszkolu Samorządowym Nr1 odbył się Dzień Otwarty:,, Mali i duzi artyści naszego miasta”. Ideą tego spotkania było ukazanie dzieciom i mieszkańcom Szklarskiej Poręby różnorodności uzdolnień i talentów artystów zamieszkujących nasze miasto. Wielu z nich to absolwenci naszego przedszkola.
Dzień ten poświęcony został również obchodom 50–lecia nabycia praw miejskich przez Szklarską Porębę.
Tego dnia można było podziwiać unikalne dzieła: Bożeny Mazurkiewicz, Ludmiły Riabkowej, Ireny Gołąb, Henryka Chyrzyńskiego, Waldemara Wnęk-Siewierskiego, Grzegorza Pawłowskiego, Anieli Popłońskiej, Grażyny Rutkowskiej, Zofii Osmolińskiej, Doroty Waliszewskiej, Katarzyny Ulanowskiej, Sandry Koszela, Joanny Kościańskiej, Mateusza Galika oraz szkło artystyczne Leśnej Huty i niezwykłe okazy minerałów zaprezentowanych przez Beatę Naumowicz. Swoje zdolności zaprezentowali: Michał Leś, uczniowie Zespołu Szkół pod kierunkiem Macieja Dymarskiego, chór ,, Porębianki’’,a także dzieci z naszego przedszkola.

Trzydniowy rajd organizowany 25-27 września wspólnie z klubem Wrocław 4x4 i Adrenalina Parkiem dostarczył zarówno organizatorom jak i zawodnikom wielu emocji. Pierwszy etap ruszył z rynku w Kątach Wrocławskich do położonego niedaleko Adrenalina Parku, gdzie uczestnicy po próbach sprawnościowych i OSie szybkościowym wystartowali do odcinka nocnego. Najszybsza drużyna (nasi rezprezentanci) pokonała 80 - kilometrowy trasę w czasie trzech godzin.

W drugim dniu zawodnicy zmierzyli się z trudnym techniczne odcinkiem górskim, nie zabrakło trawersów, stromych zjazdów i podjazdów oraz błota. Po długim dniu wspólna kolacja, pieczony prosiak i tańce do późnych godzin nocnych.

PAN BURMISTRZ ARKADIUSZ WICHNIAK  ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW

Na spotkania  Burmistrza Szklarskiej Poręby i Radnych Rady Miejskiej, które są już tradycją i dobrą praktyką. To kolejna forma komunikacji społecznej w Samorządzie.

Na jesienny cykl spotkań Pan Burmistrz Szklarskiej Poręby zaprosił również Pana dra Krzysztofa Pietruszkę – Kierownika SP ZOZ

(12 listopada) i Panów: Stanisława Dziedzica – Kierownika KSWiK ( inwestycje wodno-kanalizacyjne ),  Roberta Szawłowskiego – Kierownika WZGL (gospodarka komunalna).

Samorządowe spotkania odbywać się będą wg. poniższego harmonogramu:

12 listopada 2009 , godz 18.00  Przedszkole Samorządowe nr 2

13 listopada 2009 , godz 18.00  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej ul. Słowackiego 13

14 listopada 2009 , godz.12.00  Szkola Podstawowa nr 1

18 listopada 2009, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. 11 Listopada 2

Redakcja również zachęca Państwa do uczestnictwa w debacie o problemach Szklarskiej Poręby.

ZbM

718 wystawców z 39 krajów wzięło udział w jubileuszowej, 20 - tej edycji największych w Polsce targów turystycznych TOUR SALON, które odbyły się w dniach 21-24 października br. w Poznaniu. Przez cztery dni tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich odwiedziło 25.000 zwiedzających, wśród których ok. 12.000 profesjonalistów podczas dwóch pierwszych dni branżowych. Targi TOUR SALON są miejscem szerokiej prezentacji krajów, regionów, najnowszych ofert i atrakcji turystycznych, a także spotkań biznesowych i nawiązywania nowych kontaktów wśród przedstawicieli branży. 

Straż Miejska informuje, że w miesiącu listopadzie br. przeprowadzona zostanie kontrola posiadanych umów na wywóz nieczystości stałych we wszystkich placówkach handlowych działających na terenie miasta.

Strażnicy kontrolować będą także potwierdzenia wpłat za świadczone usługi.

Do zawarcia umów zobowiązane zostaną też wszystkie osoby prowadzące sprzedaż  „uliczną”.

Powyższy obowiązek  nakłada na obywateli Uchwała Nr XIII/117/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szklarska Poręba.

Burmistrz Szklarskiej Poręby Pan Arkadiusz Wichniak wystąpił z Apelem do Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Marka Łapińskiego „ (…)o  podjęcie wielowątkowych działań prowadzących do wstrzymania likwidacji połączeń kolejowych objętych Porozumieniem „Deklaracja Sudecka – Pociągiem w Sudety.(…)”

Codzienne połączenia kolejowe tanimi liniami, z obszarów wielkomiejskich do podgórskich miejscowości turystycznych (Poznań – Wrocław – Jelenia Góra – Szklarska Poręba : Poznań – Wrocław – Kudowa Zdrój i powrotne ) są rozwiązaniem niezwykle sprzyjającym rozwojowi turystyki i innych lokalnych usług. Samorządy lokalne, wspólnie z Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei prowadzą za publiczne fundusze dużą i efektowną kampanię promocyjną połączeń w obszary Sudetów.

Czasowe zawieszanie połączeń dokonane przez Przewoźnika jest błędem organizacyjnym i marketingowym, źle skutkującym dla gmin stawiających na rozwój turystyki.

Apel Burmistrza Szklarskiej Poręby wystosowany został do Pana Marszałka w imię obrony dobrze pojętego interesu Społeczności lokalnej.

Apel do Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Jak informuje koordynator p. Małgorzata Lachtara  Szkoła Podstawowa nr 1ponownie  przystąpiła do konkursu ekologicznego organizowanego przez Związek Gmin Karkonoskich: „Zbieramy zużyte baterie”.

W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu dzieci i rodziców zdobyliśmy w tym konkursie wyróżnienie, cenne nagrody książkowe oraz cyfrowy  aparat fotograficzny. Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tej zbiórce, a w szczególności uczennicy klasy III, Wiktorii Pawlak i jej mamie,  która przekazała szkole aż 45 kilogramów baterii. Zapraszamy  mieszkańców miasta  do włączenia się w tę akcję, dzięki Państwa pomocy mamy szansę zdobyć cenne pomoce dydaktyczne dla placówki . W roku szkolnym 2008/2009 Samorząd Uczniowski pod opieką p. Anny Szydłowskiej ze zbiórki  aluminium oraz organizacji dyskotek, loterii i sprzedaży własnych wyrobów zarobił 1488,56 zł, które przeznaczył na zakup lektur, słowników oraz gier dydaktycznych  do uatrakcyjnienia pracy na zajęciach wyrównawczych .

AKCJA POTRWA DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO.

Tekst Ewa Makówka

29 października podczas sesji Rady Miejskiej w pierwszym punkcie spotkania radni oraz wszyscy przybyli zainteresowani wysłuchali rocznego podsumowania z działalności Referatu Promocji Miasta. W swoim wystąpieniu Kierownik Referatu Grażyna Biedreman wymieniła najważniejsze tegoroczne wydarzenia zarówno te miejskie jak i o zasięgu ogólnopolskim.

W zakresie działań Referatu jest przede wszystkim organizacja i współorganizacja (od tego roku wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej) imprez promocyjnych.

W 2009 roku  sztandarowymi imprezami zrealizowanymi przez Referat były m.in. Sylwester pod Szrenicą, Śniegolepy, Slalom Retro, Weekend z Adrenaliną czy rowerowy Lech Bike Festival. Każde z tych wydarzeń było promowane w mediach ogólnopolskich a dzięki ciekawym programom relacje pojawiały się niemal we wszystkich stacjach. Jak podkreśliła szefowa Referatu: "Ilość imprez oraz ich ranga ma bardzo duże znaczenie dla promocji miasta i będzie ciągle wykorzystywana jako podstawowe narzędzie do marketingu eventowego, który stosowany jest przez nas od wielu lat. To narzędzie do budowania wizerunku aktywnego wypoczynku i miejsca, gdzie ciągle dzieje się coś ciekawego".

Przypominamy Kierowcom informację Straży Miejskiej o zmianach w organizacji ruchu drogowego w Szklarskiej Porębie 1 listopada i w dniach następnych oraz o podporządkowywaniu się decyzjom Funkcjonariuszy Straży i Policji i innych uprawnionych służb miejskich kierujących ruchem drogowym.

Prosimy o zwracanie uwagi na czasowo postawione znaki drogowe wprowadzające nową organizację ruchu drogowego w okolicach cmentarzy.
Przestrzegamy przed tzw. „jazdą na pamięć” co zazwyczaj kończy się popełnianiem wykroczeń drogowych zagrożonych mandatem karnym, często kolizją samochodów Użytkowników dróg, uszkodzeniami pojazdów, nerwami i stresem.

Bądźmy tego dnia szczególnie życzliwi i uczynni wobec innych Użytkowników dróg, zwłaszcza wobec wielu przyjezdnych odwiedzających w te dni Szklarską Porębę.

 Redakcja

KOMUNIKAT STRAŻY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Straż Miejska informuje o zmianie organizacji ruchu na ulicach Szpitalnej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniach 31.10.09 ; 01.11.09 ; i 02.11.09 r.

Na ul. Szpitalnej wprowadza się ruch jednokierunkowy od miejsca oznaczonego znakiem drogowym "D-3", który obowiązywał będzie także w ciągu całej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulica Franciszkańską. Od początku cmentarza komunalnego wyznaczonego ogrodzeniem wprowadza się zakaz zatrzymywania się pojazdów, który dotyczyć będzie tylko jezdni, aż do ulicy Franciszkańskiej, od której dojazd do cmentarza będzie zamknięty, o czym informować nas będzie znak drogowy "B-2".

Utrudnienia spowodowane są brakiem możliwości wykorzystania jak dotychczas jako parkingu boiska sportowego przy Zespole Szkół.

Prosimy o zrozumienie i ścisłe stosowanie się do poleceń służb porządkowych pełniących dyżury w tych dniach w okolicach cmentarza.

Miejski Ośrodek Pomocy w Szklarskiej Porębie zaprasza do współpracy wszystkie osoby, które chcą zaangażować się w bezinteresowne pomaganie innym. Prosimy również o informacje na temat osób i rodzin zamieszkałych na terenie Szklarskiej Poręby, którym można zaoferować pomoc wolontariusza.

Wolontariat przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest jedną z wielu form działalności MOPS, która na celu ma między innymi włączenie członków społeczności lokalnej w rozwiązywanie wspólnych problemów.

Działania Wolontariatu uzupełniają dotychczasową, statutową działalność MOPS i wzbogacają zakres świadczonych usług.
Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych ludzi, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny.

Praca w wolontariacie daje szansę wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności, zawarcia przyjaźni, rozwijania zainteresowań, zdobycia doświadczenia oraz sprawdzenia się w wybranej dziedzinie.
Wolontariusze mogą zajmować się organizacją imprez dla dzieci i seniorów, wspierać osoby starsze, niepełnosprawne i samotne, pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji.
Wolontariusze mogą pomagać także w pracach gospodarczych np. zrzucenie węgla do piwnicy.

Każdy wolontariusz sam decyduje, czym chce się zajmować i pomaga w tym, w czym czuje się najlepiej.
 
Wszelkie informacje na temat Wolontariatu można uzyskać w MOPS  przy ul. Sikorskiego 8 oraz w Klubie Integracji Społecznej u  Zbigniewa Żurowskiego ul. Kolejowa 22

Zadzwoń – 075 717 4818 lub wyślij e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.             

Koordynator Klubu Wolontariatu  Zbigniew Żurowski

Ulica Jedności Narodowej odzyskuje piękny wygląd. Kolejny budynek został docieplony i zyskał nową elewację. Jest to doskonały przykład do usuwania zaniedbań i poprawy stanu zagospodarowania innych nieruchomości, przynosi satysfakcję najemcom i właścicielom.
Z zamieszczonego poniżej listu widać, jaką dużą wagę przykładają mieszkańcy do środowiska, w którym mieszkają. Przykład godny naśladowania.

List

W dniach 18-24 lutego 2010 roku na trasach Polany Jakuszyckiej będą rozgrywane biegowe konkurencje narciarstwa klasycznego XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych – Dolny Śląsk 2010.
Organizatorzy przewidują udział 210 młodych zawodników. Sędziami podczas konkurencji biegowych będą Sędziowie ze Szklarskiej Poręby, zasileni piątką Sędziów przyjezdnych.

Pozostałe konkurencje Olimpiady, która trwać będzie w dniach 08-24 lutego, będą rozgrywane na wielu obiektach – również poza terenem Dolnego Śląska.

Informujemy jednocześnie, że Pan Arkadiusz Wichniak, Burmistrz Szklarskiej Poręby został przez Pana Marka Łacińskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, zaproszony do Komitetu Honorowego patronującego Olimpiadzie. W uzasadnieniu zaproszenia Pan Marszałek podkreślił wkład Burmistrza Szklarskiej Poręby w proces tworzenia warunków dla rozwoju zimowych sportów dzieci i młodzieży.

Zbigniew Mądzelewski

W kolejnym Biuletynie „Pod SZRENICĄ”, który ukaże się w punktach dystrybucji w połowie tygodnia, Czytelnicy będą mogli przeczytać m. in. o naszej edukacji.
To materiały związane z obchodzonym  14 października Dniem Edukacji Narodowej w Szklarskiej Porębie.
Zapewne wielu Czytelników zaskoczy informacja, że „ W budżecie miasta na edukację przeznaczamy rekordową w skali regionu kwotę ponad 4 mln zł”. Skala inwestycji w obiekty przedszkolne i szkolne przedstawia się niemniej imponująco.
Nasi Pedagodzy, z okazji swojego święta otrzymali od Burmistrza Szklarskiej Poręby, Pana Arkadiusza Wichniaka wyróżnienia i nagrody. Lista uhonorowanych Pedagogów w Biuletynie.
W przygotowanym numerze również wiele informacji z życia placówek edukacyjnych.

W związku z atakiem zimy, która w październiku pokazała swój pazur, w redakcyjnym artykule „Jesienna zima”  informacje o pracy służb miejskich, zapominalskich i niefrasobliwych kierowcach, starych energetycznych liniach przesyłowych, z powodu których wielu Mieszkańców Szklarskiej Poręby spędziło kilka wieczorów przy świecach, w zimnych mieszkaniach.

21 października br. w Starej Chacie Walońskiej odbyło się spotkanie Przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Lwóweckiego Lata Agatowego (m. in  Przewodniczącego Jana Serafina i Dyr. Lwóweckiego Lata Agatowego, Pana Tadeusza Dzieżyca) z Panem Juliuszem Naumowiczem, Wielkim Mistrzem Sudeckiego Bractwa Walońskiego oraz przedstawicielami Szklarskiej Poręby – Radnym Przemysławem Wiaterem i Asystentem Burmistrza Zbigniewem Mądzelewskim.
Omówiliśmy zarys projektu dni mineralogicznych w Szklarskiej Porębie, zasady współpracy, harmonogram przygotowań i określiliśmy Partnerów, projektowanego na przełom września i października przedsięwzięcia. Jak przystało na Mineralogiczna Stolicę Polski, m. In gościć będziemy geologów z ośrodków uniwersyteckich, poszukiwaczy minerałów, prezentować kolekcje minerałów sudeckich i minerałów ze świata, będą prelekcje i wykłady mineralogiczne, również dla dzieci i młodzieży oraz spotkania Bractw Walońskich.

Szkoła Podstawowa nr 1 informuje:

30. października uczniowie klas I -III Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach edukacji kulturalnej pojadą do Kina ,,Lot '' w Jeleniej Górze na film W. Disneya ,, Odlot" . W roku 2008/2009 uczniowie uczestniczyli w koncercie Majki Jeżowskiej .

Dyrekcja szkoły Podstawowej nr 1

22 października w w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną we współpracy z Urzędem Miasta, na którym omawiano temat oznakowania dojazdu do obiektów komercyjnych w Szklarskiej Porębie (hoteli pensjonatów, kwater i innych).
W przeciągu dwóch najbliższych tygodni, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, w mieście zostaną zainstalowane nowe tablice z nazwami ulic oraz tablice kierunkowe, prowadzące do atrakcji turystycznych i obiektów użyteczności publicznej, a także służb porządkowych i komunalnych. Tablice mają być większe i bardziej czytelne, o czym informowano już pod koniec lipca na łamach Biuletynu "Pod Szrenicą".

Na spotkaniu postawione zostało istotne  pytanie - jak i czy w ogóle oznakowywać dojazd do pensjonatów, hoteli, restauracji i innych obiektów tego typu.

W październiku br, odbywały się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie:

Komisja Finansów;

            - pozytywnie zaopiniowała projekt inwestycji ziemnej przy ul. Brzozowej, co
                pozwoli na dalszą rozbudowę ulicy

            - wniosła o przeprowadzenie przez służby miejskie  wizji lokalnej
                nowo przyjętego przez Miasto budynku przy ul. Pstrowskiego

            - zawnioskowała o sprzedaż obiektu z zasobów komunalnych przy ul. Piastowskiej
     
            - pozytywnie zaopiniowała projekty 7 uchwał w sprawie dzierżaw nieruchomości

            - analizowała propozycje zmian w budżecie przedstawione przez Skarbnik Miasta,
               dotyczące: budżetów Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 5, Przedszkola
               Samorządowego nr 1 oraz zmian zakwalifikowania środków na budowę boiska
               Orlik

             - ponownie przeanalizowała propozycje stawek podatkowych od terenów
               przeznaczonych do narciarskiego wykorzystania – podatków od gruntów i budowli

W dniach 09-11 października br. przebywała z roboczą wizytą w mieście partnerskim Szklarskiej Poręby grupa Radnych Rady Miejskiej:
      Pan Mirosław Pluta-Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
      Pan Mirosław Karpiej-Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
      Pan Bohdan Ginter-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
      oraz
      Pan Damian Wiencek w roli tłumacza

Wyjazd Delegacji wiązał się z uroczystym 32 spotkaniem Związku Ojczyźnianego Schreiberhau (niemiecka nazwa Szklarskiej Poręby) i roboczymi uzgodnieniami w sprawie odsłonięcia w maju 2010 roku pamiątkowego, kamiennego obelisku poświęconego byłym i obecnym Mieszkańcom Szklarskiej Poręby.

Od 59 lat miasto Bad Harzburg sprawuje patronat nad działaniami Związku.
Delegacja Radnych Szklarskiej Poręby uczestniczyła w uroczystej Gali 10 października.
W trakcie spotkania głos zabierali m. in.:

               - Przewodniczący Związku, Pan Klaus Kynast
               - Pastor Katharine Mayer
               - Radny, Pan Wolfgang Kullig
               - Przedstawicielka Urzędu Miasta, Pani Monika Ruth
               - Radny, Pan Bohdan W. Ginter

Po części oficjalnej obradowała wspólna Komisja powołana do przygotowania końcowych ustaleń w sprawie majowych uroczystości w Szklarskiej Porębie – pobyt Delegacji Związku na uroczystościach odsłonięcia obelisku, udział w uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji Jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich Szklarskiej Porębie.

Tekst: Bohdan W. Ginter-Radny Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby
 

Piątkowe popołudnie. 16 października - zima w pełni. Z przejezdnością dróg służby miejskie sobie poradziły. Jednak ciężki, mokry śnieg osiadający na drzewach, pokrytych zielonymi często liśćmi, jest współsprawcą licznych uszkodzeń linii energetycznych. Spora część Szklarskiej Poręby nie ma prądu. Z komunikatów radiowych wynika, że w okolicach Jeleniej Góry 100 tysięcy gospodarstw nie ma prądu.

Bez problemów docieramy jednak na spotkanie Pana Zbigniewa Brożka, Zastępcy Burmistrza Szklarskiej Poręby i Radnych na spotkanie z Mieszkańcami.

W Klubie Integracji Społecznej przy ul. Kolejowej czysto i schludnie… i na przygotowanych stołach palą się świeczki. Jeszcze nie ma prądu, jak w sporej części gospodarstw w mieście.
Jest Burmistrz, Radni - Irena Rzemieniewska i Przemysław Wiater oraz kilkunastu Mieszkańców. Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Grzegorz Sokoliński dojeżdża z wyjazdu służbowego później.
Burmistrz Brożek informuje o stanie realizacji inwestycji miejskich. To dzisiaj spora uciążliwość dla Mieszkańców, ale po zakończeniu wszyscy odczujemy poprawę - nowa sieć kanalizacyjna, nowe asfaltowe nawierzchnie. Sieci często położone są pod drogami. Tam gdzie jest to możliwe ze względu na prywatną własność gruntów, drogi są poszerzane

Samorząd pozyskał na inwestycje 6.5 mln złotych. Wyróżniamy się na Dolnym Śląsku skalą inwestycji. Otrzymujemy wyróżnienia.

Zapraszamy na wydarzenia związane z rokiem Wlastimila Hofmana.

WLASTIMIL

Rok Wlastimila Hofmana odbywa się pod patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego

TerminWydarzenieMiejsce
16.02.2017 „Czeskie imię, niemieckie nazwisko, polski artysta”
 rozmowa Sandry Nejranowskiej z zaproszonymi gośćmi.
 W ramach Festiwalu Trójka Górom. Program III Polskiego Radia
Skwer Radiowej Trójki
Program III Polskiego Radia
06.03.2017 Spotkanie KRĘGU PRZYJACIÓŁ WLASTIMILA HOFMANA  
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Szklarskiej Poręby, którzy znali Wlastimila Hofmana, byli jego modelami. 
Szkoła Podstawowa nr 5
06.03.2017

Otwarcie Roku Hofmanowskiego dla uczniów szkół Szklarskiej Poręby.  

 • zwiedzanie kościoła pw. Bożego Ciała,
 • zapalenie znicza na grobie Ady i Wlastimila Hofmanów,
 • prezentacja postaci malarza,
 • ogłoszenie konkursów: plastycznego i literackiego dla uczniów.

Od 10 marca w szkołach prezentacja mini wystaw poświęconych Wlastimilowi Hofmanowi.

Szkoła Podstawowa nr 5
18.03.2017
Godz. 14.00

INAUGURACJA ROKU HOFMANOWSKIEGO

 1. Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem  Jego Ekscelencji Ks. Biskupa dr Stefana Cichego :
  • oficjalne otwarcie Roku Wlastimila Hofmana –Burmistrz Szklarskiej Poręby
  • wręczenie  odznaczenia Zasłużony dla Miasta Szklarska Poręba
  • koncert chóru Głosowanie
 2. Wernisaż wystawy  obrazów sakralnych  Wlastimila Hofmana
 3. Zapalenie zniczy na grobie Ady i Wlastimila Hofmanów  - cmentarz komunalny w Szklarskiej Porębie przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 4. Wystawa plenerowa malarstwa Wlastimila Hofmana - Skwer Radiowej Trójki
Kościół pw. Bożego Ciała
18.03.2017 Wystawa plenerowa „Hofman - Mieszkaniec Szklarskiej Poręby”    Skwer Radiowej Trójki
24.03.2017.
Godz. 17.00
Wernisaż wystawy „Malarstwo religijne Wlastimila Hofmana”
Czas prezentacji wystawy:  24.03. – 31.05.
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
31.03.2017
godz. 17.00
Prelekcja „Mistrz i uczeń: Jacek Malczewski - Wlastimil Hofman: podobieństwa - różnice”;
dr. Anna Jezierska
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
21.04.2017
Godz. 17.00
Prelekcja „Malarstwo religijne W. Hofmana w kościołach Szklarskiej Poręby”
dr P. Wiater
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
27.04.2017
Start 9:30

WYCIECZKA SZLAKIEM WLASTIMILA HOFMANA
W programie: „Wlastimilówka”- dom Ady i Waltimila Hofmanów, Galeria Fotografii Artystycznej Jana i Janiny Korpal, Dom Carla i Gerharta Hauptmannów (Galeria Wlastimila), Szkoła Podstawowa nr 5, Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP, Mogiła Hofmanów na cmentarzu, obelisk Jana Sztaudyngera.
Organizator: M. Cap tel. 663 611 949 ,  W. Ciołek.

Start: parking przy Galerii
Fotografii Artystycznej Jana i Janiny KORPAL - ul. Kilińskiego 3
28.04.2017

DZIEŃ PATRONA - 25 LECIE NADANIA IMIENIA WLASTIMILA HOFMANA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

9.00-10.30 Uroczysta Akademia w sali gimnastycznej (uroczystość otwarta:)

 • inscenizacja przygotowana przez klasę II
 • projekcja filmu archiwalnego "Nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Szklarskiej Porębie"
 • projekcje multimedialne i występy artystyczne poświęcone Wlastimilowi Hofmanowi
 • Mural ART - odsłonięcie malowidła ściennego z wizerunkiem W. Hofmana, malowanego na murze w pobliżu szkoły, przez artystów i uczniów; z udziałem delegacji czeskiej.
Szkoła Podstawowa nr 5
20.05. 2017. Godz. 20.00-24.00

NOC MUZEÓW POD ZNAKIEM WLASTIMILA HOFMANA

16.00 - Prelekcja prof. Henryk Gratkowski:  Przyjaźnie poetyckie. Spotkanie odbywa się z inicjatywy Biblioteki Miejskie w Szklarskiej Porębie
17.00 - Prezentacja filmu Henryka Szoki z udziałem Wlastimila Hofmana.
17.30 - Wywiad z Panią Krystyną Trylańską - modelką Wlastimila Hofmana . Prezentacja obrazów z udziałem pani Krystyny
18.30 - Wywiad z Panią Janiną Korpal - zaprzyjaźnioną z malarzem fotograficzką
19.30 - Prelekcja Bożena Danielska: Wlastimil Hofman. Życie i twórczość.
20.30 - Tomasz Frąc: Wlastimil Hofman -Patron Szkoły Podstawowej Nr 5 w Szklarskiej Porębie.
21.30 - Prelekcja Jerzy Nowicki: Co wiemy o Adelajdzie Hofman
22.30 - Prezentacja filmu o Wlastimilu Hofmanie

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
01.06.2017 RAJD SZLAKIEM WLASTIMILAHOFMANA  
dla dzieci szkół
Szklarska Poręba
09.06.2017 SALON ARTYSTYCZY IM JANA I. SZTAUDYNGERA
Organizator: stowarzyszenie „Puch Ostu”
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej
29.08.2017 Bezpłatna Wycieczka Śladami Wlastimila Hofmana i Jana Korpala  
Lipiec - wrzesień „ Z inspiracji Hofmanem” - warsztaty dla młodzieży MOKSiAL
01.09.2017 - 30.11.2017

SZTUKA SYMBOLIZMU

 • cykl prelekcji o sztuce - prezentacja artystów mieszkających w regionie, tworzących w duchu symbolizmu.
 • bal „Wszystkimi zmysłami” - kulminacja lata Hofmanowskiego
 • spektakl Teatru Kordula
 • warsztaty plastyczne
MOKSiAL
08.09.2017.
Godz. 17.00
Wernisaż wystawy „Malarstwo Wlastimila Hofmana za zbiorów mieszkańców Szklarskiej Poręby
Czas prezentacji wystawy:  08.09. - 29.10. 2017
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
23.09.2017
godz. 16:00-20:00

Spotkania „ W sprawie Wlastimila”

 • Spotkanie z  Wacławem Jędrzejczakiem, Janiną Gerczak, Janiną Korpal. Krystyną Trylańską
 • Spotkanie z kolekcjonerem i znawca sztuki Wlastimila Hofmana - Mirosławem Lewandowskim
 • Spotkanie z (np.) prof. Henrykiem Gradkowskim
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
17.09.2017

PLENER „ ARTYŚCI W HOŁDZIE HOFMANOWI”

17.09 Wernisaż wystawy prac powstałych podczas pleneru - Hotel SPA Resort Sasanka
6.10 - 31.10 - wystawa wybranych prac powstałych podczas pleneru - Muzeum Carla i Gerharta Hauptmannów
13.11- 24.11 - wystawa wybranych prac powstałych podczas pleneru - Harrachov.

MOKSiAL
24.11.2017 Promocja książki S. Nejranowskiej o Wlastimilu Hofmanie Dom Carla i Gerharta Hauptmannów Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
listopad 2017 Promocja książki B. Mielczarek o Wlastimilu Hofmanie Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
grudzień 2017

Spotkanie KRĘGU PRZYJACIÓŁ WLASTIMILA HOFMANA  

 • podsumowanie działań w 2017 r.
 • wręczenie dyplomów i medali
 
28.04.2018 Uroczyste otwarcie Szlaku Hofmanowskiego  

Organizatorzy
szklarska  MOKSiAL nowe logo

Patronat Honorowy
Wojewoda Dolnośląski Hreniak  Dolny Śląsk Patronat  krakow logo  Wisla Krakow 2016 Kolor RGB  Kuria Legnicka herb diecezji  senator  

Sponsorzy i partnerzy
muzeum karkonoskie DŚ  BIBLIOteka logo2  PuchOstu logo new  SP5 nowe  ZwiązekGminKarkonoskich  Nowy Mlyn  sasanka 2016 
HARAHOV12  Euroregion Nysa  EU cz pl barevne

Patronat medialny
02 TVP KULTURA  Niezlasztuka logo najasnetlo  Nowiny nj24 czone  muzyczne radio  Strimeo Telewizja Regionalna bez tła  KRAKOW media cmyk  Niedziela legnicka  radio.plus legnica.fm  

Mirosław Graf (ur. 5 czerwca 1959) – polski skoczek narciarski, trener, działacz, od 2014r. burmistrz Szklarskiej Poręby. Jeden z pierwszych skoczków na świecie stosujących styl V.

Burmistrz Szklarskiej PorębyKarierę skoczka rozpoczął w 1969 w klubie Julia Szklarska Poręba. Jego trenerem był Franciszek Szczyrbak. Od 1974 występował w Śnieżce Karpacz (trenerem był Ryszard Witke), potem w Legii Zakopane (prowadził go Jan Furman).

W 1969 doznał (w wyniku upadku na skoczni) skręcenia stawu skokowego, co było w konsekwencji przyczyną zmiany sposobu prowadzenia nart podczas lotu,polegającym na prowadzeniu nart, układając je na kształt litery V. Trenerzy starali się oduczyć Jego tego "błędu", polecali mu chodzić ze stopami do środka i montowali "szczęki"wiązań skierowane do środka.wiązania ". Styl Grafa dawał jednak dłuższe odległości i bezpieczniejsze skoki. Mimo to, sędziowie oceniający styl dawali mu niskie noty, po 15-16 pkt. Podobny styl kilka lat później stosował Szwed Jan Boklöv. W zawodach o Puchar Polski w Karpaczu Miroslaw Graf skakał najdalej, jednak zajął dopiero 4. miejsce. Ustanawiał rekordy skoczni w Miłkowie, Kottmar, Karpaczu (73,5 m) i Lubawce (75,5 m).

Burmistrz Szklarskiej PorębyKarierę zakończył w 1982, lecz jeszcze po ukończeniu studiów na AWF we Wrocławiu w 1989 startował w zawodach w Szklarskiej Porębie, gdzie wygrał konkurs ustanawiając rekord skoczni.
Dalsza działalność

Przez wiele lat pracował w Szklarskiej Porębie jako trener skoczków i kombinatorów, prezes klubów, a następnie jako działacz sportowy i samorządowy. Był też nauczycielem wychowania fizycznego. Obecnie jest działaczem w Dolnośląskim Okręgowym Związku Narciarskim w Jeleniej Górze oraz przewodniczącym komisji skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. Prowadził w Szklarskiej Porębie UKS GRAF-ski w skokach i kombinacji norweskiej. Jego syn, Adrian Graf, reprezentował Polskę na Zimowej Uniwersjadzie 2007 w Turynie w kombinacji norweskiej.

Od 2014 sprawuje urząd burmistrza Szklarskiej Poręby. W wyborach samorządowych w listopadzie 2014, startując z ramienia KWW Gospodarni dla Miasta, uzyskał największe poparcie w I turze głosowania (36,83%), a następnie pokonał dotychczasowego włodarza miasta, Grzegorza Sokolińskiego, zdobywając 51,54% głosów. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Źródło


Z dniem 1 lipca br. zaczęły obowiązywać regulacje wynikające z uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska.

W ramach akcji informacyjnej o nowych przepisach Instytut Rozwoju Terytorialnego przygotował:

 • spot radiowy emitowany na antenie Radia Wrocław,
 • ulotki (pdf) w wersjach dopasowanych do obszarów, na których obowiązują odmienne regulacje,
 • plakaty (pdf) informujące o paliwach zakazanych na terenie całego regionu,
 • animację (mp4) w formie slajdów (do wyświetlania na ekranach, telebimach i stronach internetowych.

Działania te mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie problemu zanieczyszczenia powietrza, w kontekście ograniczeń i zakazów płynących z uchwał antysmogowych.

Szczegóły, materiały i uchwały dostępne na stronie irt.wroc.pl

Zobacz animację

Wysłuchaj spot radiowy

Plakat do pobrania  pdf [880.1 KB], jpg [343,05 KB]

Ustawa Antysmogowa - plakat

Stacja monitoringu powietrza w obiekcie
Czarny Kamień RESORT & SPA

ul. Wojska Polskiego 11,
58-580 Szklarska Poręba


Budżet Obywatelski Miasta Szklarska Poręba na rok 2019

     Alarm smogowy

     W Szklarskiej Porębie możemy oddychać pełną piersią!

Czytaj więcej...