17 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Arkadiusza Wichniaka z instruktorami narciarstwa ze Szklarskiej Poręby.

Instruktorzy zaproponowali stworzenie stowarzyszenia mającego  na celu zrzeszenie osób posiadających stosowne kwalifikacje (jak wiemy na stokach nielegalnie pracuje wiele osób, które nie posiadają stosownych uprawnień), padła również propozycja ujednolicenia stroju instruktorów ( emblemat lub kurtka z logo miasta) w celu wyróżniania się na stoku. 

Biały puch spadający z nieba, kolorowo ubrana choinka, świąteczny stół z tradycyjnymi potrawami, łamany opłatek, słowa kierowane do drugiej osoby oraz śpiew kolęd w tle. W Szklarskiej Porębie świąteczny nastrój dało się odczuć już dzisiaj. 17 grudnia miasto zorganizowało wigilijne spotkanie w Domu Wczasowym „Rzemieślnik”.

Wśród zaproszonych gości był radny powiatu Julian Lachowicz oraz komendant Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu, płk Grzegorz Budny. Pojawili się także dyrektorzy i kierownicy licznych instytucji oraz służb miejskich, przedstawiciele związków zawodowych, oświaty, kombatantów, emerytów, lokalnych stowarzyszeń, pracownicy magistratu, radni i przewodniczący Rady Miejskiej, księża oraz siostry z Caritasu. Uroczystość uświetnił występ chóru „Porębianie” pod kierownictwem Stanisława Leszczawskiego.

9 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, odbyło się spotkanie z klubami, stowarzyszeniami oraz aktywnymi grupami sportowymi, działającymi na terenie miasta. Gościem był Burmistrz Miasta Arkadiusz Wichniak.
Tematem spotkania były wspólne działania w zakresie organizacji imprez sportowych w 2010 r. oraz zasady korzystania i wynajmowania obiektów i pomieszczeń sportowych przez kluby i stowarzyszenia naszego miasta.

W związku z aktualizacją bazy instruktorów narciarstwa zjazdowego, narciarstwa biegowego, snowboardingu oraz innych form rekreacji ruchowej związanej ze sportami zimowymi zwracamy się z prośbą do instruktorów o przedstawienie ważnej legitymacji instruktora (wystarczy skan lub kserokopia - do wglądu Urzędu Miejskiego). Prosimy również o podanie specjalizacji, aktualnego numeru telefonu i adresu mailowego oraz dodatkowych informacji np.: znajomość języka obcego.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 realizowany jest projekt unijny ,,Równy start - lepsza przyszłość”. W ramach projektu dla dzieci są organizowane dodatkowe, darmowe zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską.  
Od 1. października 2009r. dla dzieci odbywają się następujące zajęcia:
- nauka języka angielskiego
- nauka tańca
- warsztaty teatralne
- zajęcia umuzykalniające.

Dzieci uczęszczające na zajęcia z j. angielskiego otrzymały  książki, zeszyty ćwiczeń z płytą CD ułatwiające im naukę.
Przedszkole wzbogaciło się również o stroje dla wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach tanecznych.
Dzięki projektowi dzieci, których rodzice pracują do późnych godzin popołudniowych mogą korzystać z wydłużonego czasu pracy  przedszkola tj. do godz.18.30.

2 grudnia 2009 Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych.

"Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania:
1) materiałów lub mieszanin pirotechnicznych przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych, dźwiękowych, cieplnych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów,
2) wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych,
- jeżeli może to spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia."

Przypominamy, że osoby naruszające ten zakaz poniosą konsekwencje karne.

Przepis nie dotyczy imprez masowych, podczas których użycie w/w materiałów następuje na warunkach wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 62, poz. 504).

Rozporządzenie obowiązuje do 14 lutego 2010 roku.

Redakcja

54 metry rozpiętości będzie miał most, który w Szklarskiej Porębie ustawiony zostanie w ciągu jednego dnia! W najbliższy poniedziałek 14 grudnia rozpocznie się operacja montażu przeprawy przez rzekę Kamienna przy ulicy Osiedle Huty.

Jest to ostatni z 9 odbudowywanych mostów zniszczonych podczas powodzi z sierpnia 2006 roku. Pierwszy odbudowano przy Bazie nad Ponurą Małpą. W tym samym roku rozpoczęto odbudowę zniszczonej kładki dla pieszych prowadzącej na targowisko (obok WDW Bożena). Obecny samorząd odbudował kolejnych 6 całkowicie zniszczonych lub poważnie uszkodzonych mostów. Dziś nie grozi już zawaleniem przejazd do bazy MZGL przy ulicy Turystycznej. Przy ulicy Krasińskiego przebudowano dwie konstrukcje. Pierwsza to most przy dawnym sklepie "Cepelii", po którym jeżdżą nawet ciężarówki, druga to kładka dla pieszych wykonana z drewna afrykańskiego o wytrzymałości stali. Całkowicie nowy most powstał też przy ulicy Stromej. Nowe przeprawy stanęły też przy ulicy Objazdowej i Demokratów.

W środę 9 grudnia w Urzędzie Miasta Szklarska Poręba odbyło się otwarte spotkanie instruktorów narciarstwa i snowboardu z przedstawicielami władz miasta.

Spotkanie poprowadził burmistrz Arkadiusz Wichniak. Zaproszenie przyjęli przewodniczący Grzegorz Sokoliński, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Robert Szuber, przedstawiciele Referatu Promocji Miasta oraz pracownica magistratu Agnieszka Swoboda, zajmująca się m.in. ewidencjonowaniem działalności gospodarczej.

W kontekście przygotowań do sezonu zimowego 2010 dyskutowano na temat listy nazwisk i danych kontaktowych instruktorów,którą zamieszczono na oficjalnej stronie miasta.

Podczas sobotniego Festynu Mikołajkowego (5.12.2009) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej prowadził zbiórkę pieniędzy dla Piotrka Sienkiewicza 15 letniego mieszkańca Szklarskiej Poręby, u którego lekarze w czerwcu 2009 roku stwierdzili ostrą białaczkę limfoblastyczną. Podczas imprezy udało się zebraać 454,19 zł.

Pieniążki trafią oczywiście na konto Piotrka. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

   www.moksial.pl 

Chętnie pomogę!
To hasło wkrótce pojawi się na naklejkach, które będą rozpowszechniane w obiektach hotelarskich, restauracjach czy sklepach, w których obsługa chętnie pomoże udzielaniu informacji o Szklarskiej Porębie. Jest to nawiązanie do akcji, jaką skutecznie podjęli taksówkarze współpracując z miejskim biurem Informacji Turystycznej. Wszystko po to, aby turyści odwiedzający Szklarską Porębę czuli się u nas dobrze. Bo to my mieszkańcy mamy wielki wpływ na to co się mówi o mieście.

Późnym popołudniem, 2 grudnia br.  w Centrum Kulturalnym w Libercu rozpoczęła się prezentacja monumentalnej monografii Gór Izerskich: JIZERSKÉ HORY – o mapách, kamení a vodě,  Roman Karpaš a kolektiv, z udziałem reprezentacji Szklarskiej Poręby: Burmistrza Arkadiusza Wichniaka, Radnych – Ireny Rzemieniewskiej, Bohdana Wojciecha Gintera, Przemysława Wiatera ( jest Współautorem monografii o polskiej części Gór Izerskich ). W wypełnionej, do ostatniego dostawionego miejsca, sali obecny był również inny z polskich współautorów, Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze – Andrzej Paczos oraz zapewniający polską obsługę fotograficzną, Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Pogórza i Gór Izerskich „ZAKWISIE“ z Rębiszowa - Andrzej Woźniak i niżej podpisany.

ak informuje Urząd Miasta Szklarska Poręba  - Dobiegają końca inwestycje miejskie zaplanowane do realizacji w bieżącym roku.

W ubiegłym tygodniu dokonano odbioru następujących zadań:
- wykonanie umocnienia dennego cieku wodnego przy kładce dla pieszych przy ul.Krasińskiego w Szklarskiej Porębie,
- budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego,
-termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 5". Foto z boiska przy ZSOiMS.

17. listopada na terenie Szkół Podstawowych nr 1 i nr 5 w Szklarskiej Porębie funkcjonariusze policji przeprowadzili cztery spotkania w ramach realizowanych Programów Rządowych pn. ,,Razem Bezpieczniej” , ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”, Programów Krajowych, Programów Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ze szczególnym uwzględnieniem programu wieloletniego ,,Nie daj się uzależnieniom i wszelkim zagrożeniom!”. W zajęciach, których inicjatorami byli dyrektorzy szkół, udział wzięli uczniowie, nauczyciele i wychowawcy, w sumie ok. 300 osób.

Zainicjowane przez Policję spotkania poświęcone były zasadom bezpieczeństwa oraz służą wymianie informacji na temat występujących zagrożeń i sposobów ich unikania, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.
Spotkania z dziećmi i młodzieżą, przeprowadzone były w różnej formie / w zależności od sytuacji / m.in. w formie prelekcji, pogadanek, ,,burzy mózgów”, zabaw, itp.
Tematem spotkań był min.:

W dniach 21 - 22 listopada 2009 we Wrocławiu Gmina Szklarska Poręba brała udział w Targach Mieszkaniowych – domy.pl .
Wrocławskie Centrum Wystawiennicze IASE zgromadziło blisko stu wystawców, wśród których byli deweloperzy, firmy zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, banki, miasta i gminy oferujące tereny do zagospodarowania oraz firmy architektoniczne i wyposażenia wnętrz.

Podczas targów Miasto prezentowano ofertę inwestycyjną w postaci nieruchomości:
- zabudowanych (ul. Kilińskiego 18, Kilińskiego 14, Armii Krajowej 9, Osiedle Podgórze 13-14, ul. Franciszkańska 1)
-niezabudowanych (ul. batalionów Chłopskich)
-lokalowych (lokal mieszkalny przy ul. Jedności Narodowej)

23. listopada w restauracji Kaprys odbyło się spotkanie grupy przewodnickiej działającej przy PTTK w Jeleniej Górze z przedstawicielami władz miasta Szklarska Poręba.Głównym tematem spotkania były zagadnienia związane z obsługą ruchu turystycznego. Odpowiedzi na nurtujące pytania w tym zakresie udzielali Burmistrz Arkadiusz Wichniak i Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sokoliński. Szczególną uwagę poświęcono także zasadom współpracy pomiędzy przewodnikami i pracownikami Urzędu Miejskiego - Referatem Promocji Miasta.

W dniu 20.11.2009r. odbyło się w KAPRYSIE impreza o charakterze edukacyjno-integracyjnym, promująca działalność wolontarystyczną. Na spotkaniu z beneficjentami  podsumowano realizację projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie z udziałem zaproszonych przedstawicieli Urzędu Miasta  w Szklarskiej Porębie, wolontariuszy i pracowników MOPS.

Na spotkaniu zabrała głos Pani Anna Elb, która pracuje społecznie na rzecz dzieci, młodzieży i mieszkańców Szklarskiej Poręby jako wolontariusz oraz beneficjenci projektu w osobie:  Pani Joanna Czarnecka oraz  Pan Andrzej Burdach.

Lokalna Organizacja Turystyczna we współpracy z Referatem Promocji Miasta zaprasza na szkolenie pod nazwą „Chętnie pomogę”.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną:
- informacje o atrakcjach turystycznych
- godzinach ich otwarcia
- cenach biletów
- telefonach
- punktach usługowych

 Podczas szkolenia będzie też okazja do zaprezentowania swoich usług oraz nawiązania nowych kontaktów aby polepszyć i poszerzyć swoja ofertę.

 Bezpłatne szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2009 o godzinie 10:00 w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN przy ul. Okrzei.

W sobotnie południe, 14 listopada br. w auli Szkoły Podstawowej nr 1 zebrali się przedstawiciele władz miasta i KSWiK-u oraz mieszkańcy Szklarskiej Poręby. Tym razem frekwencja była znacznie większa niż dwa dni temu w przedszkolu na Hucie.

Na spotkanie przybyli: burmistrz Arkadiusz Wichniak, przewodniczący Grzegorz Sokoliński i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Zbigniew Kubiela oraz wiceprezes Daniel Szatkowski i dyrektor oddziału KSWiK, Stanisław Dziedzic. Wśród zaproszonych gości był także kierownik SP ZOZ w Szklarskiej Porębie, dr Krzysztof Pietruszka. Pojawili się też radni, m.in. Mirosław Kupis i Bohdan Ginter. Po drugiej stronie zasiedli w licznym gronie mieszkańcy gminy, gotowi na prowadzenie rozmów z przedstawicielami miasta.

Rozpoczęto od omówienia trwających inwestycji oraz kolejnych projektów, mających na celu dalszy rozwój Szklarskiej Poręby. Podobnie jak na spotkaniu sprzed dwóch dni, wymieniono budowę kanalizacji, rewitalizację kolei oraz odbudowę zniszczonych przez powódź mostów. Nie zabrakło też nowych wątków. Przy szkole nr 1 powstaje boisko w ramach projektu Orlik 2012 oraz kompleks sportowy wraz z salą gimnastyczną. Pierwsza inwestycja zostanie oddana do użytku pod koniec listopada tego roku. W Szklarskiej Porębie Dolnej jedno boisko jest już prawie gotowe. Zrobiono oświetlenie i minitrybuny, trzeba jeszcze wyłożyć nawierzchnię górnej płyty. Tuż obok powstanie plac zabaw dla dzieci. Prace trwają też na boisku przy szkole nr 5. Władze miasta starają się o dofinansowanie budowy jeszcze jednego Orlika, tym razem w Białej Dolinie. Te nowoczesne obiekty sportowe mają służyć zarówno mieszkańcom, jak i aktywnie wypoczywającym turystom. Projekt kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 również powstał za czasów poprzedniej władzy. „Ta dokumentacja jest delikatnie mówiąc mocno niedoskonała” – powiedział Burmistrz.

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” (C.K. Norwid) – pod tym hasłem odbyły się uroczystości z okazji święta 11-go listopada w Szklarskiej Porębie.

 W Kościele Parafialnym pw. Bożego Ciała z koncertem pieśni legionowych wystąpił chór „Porębianki” pod kierownictwem Stanisława Leszczawskiego. O godz. 10.00 przedstawiciele Związku Kombatantów, Straży Pożarnej, Akcji Katolickiej, Rycerstwa Niepokalanej oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, wprowadzili do świątyni swoje poczty sztandarowe. Odprawiona została Msza św. w intencji ojczyzny. Liturgii przewodniczył proboszcz, ojciec Marek Sowiński.  Podczas kazania nie mogło zabraknąć wspomnień o wszystkich poległych w obronie wolności naszej ojczyzny. Ojciec Marek nawiązał m.in. do postaci księdza Jerzego Popiełuszki. Zakończenie mszy uświetniono znaną pieśnią - hymnem „Boże coś Polskę”.

Równo o godz. 12.00 na Skwerze im. Jana Pawła II odbyła się uroczystość patriotyczna. Ponownie wprowadzono poczty sztandarowe i odegrano Hymn Narodowy. Swoje okolicznościowe wystąpienie zaprezentował Burmistrz, Arkadiusz Wichniak. Następnie pod Pomnikiem Bohaterów wieńce złożyli przedstawiciele: władz miasta, samorządów, instytucji, kościoła, służb miejskich, kombatantów, oświaty oraz nadleśnictwa.

"Zdolna z górnej" czyli utalentowana artystka Paulina Pelisiak laureatką ogólnopolskiego konkursu fotograficznego pod tytułem "Człowiek i jego pasje" organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Turku.

Przedstawienie wyników oraz pokonkursowa wystawa prac odbyła się 28 października w pięknej sali kinowej. Paulina swymi pracami „ A – mol ”, „ B - mol ”, „ D - mol ” wprost rzuciła jury na kolana, którzy dostrzegli zarówno dobre technicznie zdjęcia ale również idealne nawiązanie do tematu konkursu. Podczas rozdania nagród w sali wypełnionej po brzegi oglądającymi konkursowe prace rozbiegły się gromkie brawa podczas odczytywania wyników, zwłaszcza gdy wyczytywano naszą artystkę.
Warto dodać że ten konkurs to nie jedyne duże osiągnięcie Pauliny - zarówno w tym roku jak i w poprzednich latach wygrywała lub zajmowała wysokie miejsca w konkursach fotograficznych i graficznych a także organizowała wystawy swych prac, lecz po wręczeniu nagród i ogólnej fascynacji jej pracami oznajmiła, że ten jest dla niej najważniejszy.

Zapraszamy na wydarzenia związane z rokiem Wlastimila Hofmana.

WLASTIMIL

Rok Wlastimila Hofmana odbywa się pod patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego

TerminWydarzenieMiejsce
16.02.2017 „Czeskie imię, niemieckie nazwisko, polski artysta”
 rozmowa Sandry Nejranowskiej z zaproszonymi gośćmi.
 W ramach Festiwalu Trójka Górom. Program III Polskiego Radia
Skwer Radiowej Trójki
Program III Polskiego Radia
06.03.2017 Spotkanie KRĘGU PRZYJACIÓŁ WLASTIMILA HOFMANA  
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Szklarskiej Poręby, którzy znali Wlastimila Hofmana, byli jego modelami. 
Szkoła Podstawowa nr 5
06.03.2017

Otwarcie Roku Hofmanowskiego dla uczniów szkół Szklarskiej Poręby.  

 • zwiedzanie kościoła pw. Bożego Ciała,
 • zapalenie znicza na grobie Ady i Wlastimila Hofmanów,
 • prezentacja postaci malarza,
 • ogłoszenie konkursów: plastycznego i literackiego dla uczniów.

Od 10 marca w szkołach prezentacja mini wystaw poświęconych Wlastimilowi Hofmanowi.

Szkoła Podstawowa nr 5
18.03.2017
Godz. 14.00

INAUGURACJA ROKU HOFMANOWSKIEGO

 1. Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem  Jego Ekscelencji Ks. Biskupa dr Stefana Cichego :
  • oficjalne otwarcie Roku Wlastimila Hofmana –Burmistrz Szklarskiej Poręby
  • wręczenie  odznaczenia Zasłużony dla Miasta Szklarska Poręba
  • koncert chóru Głosowanie
 2. Wernisaż wystawy  obrazów sakralnych  Wlastimila Hofmana
 3. Zapalenie zniczy na grobie Ady i Wlastimila Hofmanów  - cmentarz komunalny w Szklarskiej Porębie przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 4. Wystawa plenerowa malarstwa Wlastimila Hofmana - Skwer Radiowej Trójki
Kościół pw. Bożego Ciała
18.03.2017 Wystawa plenerowa „Hofman - Mieszkaniec Szklarskiej Poręby”    Skwer Radiowej Trójki
24.03.2017.
Godz. 17.00
Wernisaż wystawy „Malarstwo religijne Wlastimila Hofmana”
Czas prezentacji wystawy:  24.03. – 31.05.
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
31.03.2017
godz. 17.00
Prelekcja „Mistrz i uczeń: Jacek Malczewski - Wlastimil Hofman: podobieństwa - różnice”;
dr. Anna Jezierska
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
21.04.2017
Godz. 17.00
Prelekcja „Malarstwo religijne W. Hofmana w kościołach Szklarskiej Poręby”
dr P. Wiater
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
27.04.2017
Start 9:30

WYCIECZKA SZLAKIEM WLASTIMILA HOFMANA
W programie: „Wlastimilówka”- dom Ady i Waltimila Hofmanów, Galeria Fotografii Artystycznej Jana i Janiny Korpal, Dom Carla i Gerharta Hauptmannów (Galeria Wlastimila), Szkoła Podstawowa nr 5, Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP, Mogiła Hofmanów na cmentarzu, obelisk Jana Sztaudyngera.
Organizator: M. Cap tel. 663 611 949 ,  W. Ciołek.

Start: parking przy Galerii
Fotografii Artystycznej Jana i Janiny KORPAL - ul. Kilińskiego 3
28.04.2017

DZIEŃ PATRONA - 25 LECIE NADANIA IMIENIA WLASTIMILA HOFMANA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

9.00-10.30 Uroczysta Akademia w sali gimnastycznej (uroczystość otwarta:)

 • inscenizacja przygotowana przez klasę II
 • projekcja filmu archiwalnego "Nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Szklarskiej Porębie"
 • projekcje multimedialne i występy artystyczne poświęcone Wlastimilowi Hofmanowi
 • Mural ART - odsłonięcie malowidła ściennego z wizerunkiem W. Hofmana, malowanego na murze w pobliżu szkoły, przez artystów i uczniów; z udziałem delegacji czeskiej.
Szkoła Podstawowa nr 5
20.05. 2017. Godz. 20.00-24.00

NOC MUZEÓW POD ZNAKIEM WLASTIMILA HOFMANA

16.00 - Prelekcja prof. Henryk Gratkowski:  Przyjaźnie poetyckie. Spotkanie odbywa się z inicjatywy Biblioteki Miejskie w Szklarskiej Porębie
17.00 - Prezentacja filmu Henryka Szoki z udziałem Wlastimila Hofmana.
17.30 - Wywiad z Panią Krystyną Trylańską - modelką Wlastimila Hofmana . Prezentacja obrazów z udziałem pani Krystyny
18.30 - Wywiad z Panią Janiną Korpal - zaprzyjaźnioną z malarzem fotograficzką
19.30 - Prelekcja Bożena Danielska: Wlastimil Hofman. Życie i twórczość.
20.30 - Tomasz Frąc: Wlastimil Hofman -Patron Szkoły Podstawowej Nr 5 w Szklarskiej Porębie.
21.30 - Prelekcja Jerzy Nowicki: Co wiemy o Adelajdzie Hofman
22.30 - Prezentacja filmu o Wlastimilu Hofmanie

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
01.06.2017 RAJD SZLAKIEM WLASTIMILAHOFMANA  
dla dzieci szkół
Szklarska Poręba
09.06.2017 SALON ARTYSTYCZY IM JANA I. SZTAUDYNGERA
Organizator: stowarzyszenie „Puch Ostu”
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej
29.08.2017 Bezpłatna Wycieczka Śladami Wlastimila Hofmana i Jana Korpala  
Lipiec - wrzesień „ Z inspiracji Hofmanem” - warsztaty dla młodzieży MOKSiAL
01.09.2017 - 30.11.2017

SZTUKA SYMBOLIZMU

 • cykl prelekcji o sztuce - prezentacja artystów mieszkających w regionie, tworzących w duchu symbolizmu.
 • bal „Wszystkimi zmysłami” - kulminacja lata Hofmanowskiego
 • spektakl Teatru Kordula
 • warsztaty plastyczne
MOKSiAL
08.09.2017.
Godz. 17.00
Wernisaż wystawy „Malarstwo Wlastimila Hofmana za zbiorów mieszkańców Szklarskiej Poręby
Czas prezentacji wystawy:  08.09. - 29.10. 2017
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
23.09.2017
godz. 16:00-20:00

Spotkania „ W sprawie Wlastimila”

 • Spotkanie z  Wacławem Jędrzejczakiem, Janiną Gerczak, Janiną Korpal. Krystyną Trylańską
 • Spotkanie z kolekcjonerem i znawca sztuki Wlastimila Hofmana - Mirosławem Lewandowskim
 • Spotkanie z (np.) prof. Henrykiem Gradkowskim
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
17.09.2017

PLENER „ ARTYŚCI W HOŁDZIE HOFMANOWI”

17.09 Wernisaż wystawy prac powstałych podczas pleneru - Hotel SPA Resort Sasanka
6.10 - 31.10 - wystawa wybranych prac powstałych podczas pleneru - Muzeum Carla i Gerharta Hauptmannów
13.11- 24.11 - wystawa wybranych prac powstałych podczas pleneru - Harrachov.

MOKSiAL
24.11.2017 Promocja książki S. Nejranowskiej o Wlastimilu Hofmanie Dom Carla i Gerharta Hauptmannów Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
listopad 2017 Promocja książki B. Mielczarek o Wlastimilu Hofmanie Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
grudzień 2017

Spotkanie KRĘGU PRZYJACIÓŁ WLASTIMILA HOFMANA  

 • podsumowanie działań w 2017 r.
 • wręczenie dyplomów i medali
 
28.04.2018 Uroczyste otwarcie Szlaku Hofmanowskiego  

Organizatorzy
szklarska  MOKSiAL nowe logo

Patronat Honorowy
Wojewoda Dolnośląski Hreniak  Dolny Śląsk Patronat  krakow logo  Wisla Krakow 2016 Kolor RGB  Kuria Legnicka herb diecezji  senator  

Sponsorzy i partnerzy
muzeum karkonoskie DŚ  BIBLIOteka logo2  PuchOstu logo new  SP5 nowe  ZwiązekGminKarkonoskich  Nowy Mlyn  sasanka 2016 
HARAHOV12  Euroregion Nysa  EU cz pl barevne

Patronat medialny
02 TVP KULTURA  Niezlasztuka logo najasnetlo  Nowiny nj24 czone  muzyczne radio  Strimeo Telewizja Regionalna bez tła  KRAKOW media cmyk  Niedziela legnicka  radio.plus legnica.fm  

Mirosław Graf (ur. 5 czerwca 1959) – polski skoczek narciarski, trener, działacz, od 2014r. burmistrz Szklarskiej Poręby. Jeden z pierwszych skoczków na świecie stosujących styl V.

Burmistrz Szklarskiej PorębyKarierę skoczka rozpoczął w 1969 w klubie Julia Szklarska Poręba. Jego trenerem był Franciszek Szczyrbak. Od 1974 występował w Śnieżce Karpacz (trenerem był Ryszard Witke), potem w Legii Zakopane (prowadził go Jan Furman).

W 1969 doznał (w wyniku upadku na skoczni) skręcenia stawu skokowego, co było w konsekwencji przyczyną zmiany sposobu prowadzenia nart podczas lotu,polegającym na prowadzeniu nart, układając je na kształt litery V. Trenerzy starali się oduczyć Jego tego "błędu", polecali mu chodzić ze stopami do środka i montowali "szczęki"wiązań skierowane do środka.wiązania ". Styl Grafa dawał jednak dłuższe odległości i bezpieczniejsze skoki. Mimo to, sędziowie oceniający styl dawali mu niskie noty, po 15-16 pkt. Podobny styl kilka lat później stosował Szwed Jan Boklöv. W zawodach o Puchar Polski w Karpaczu Miroslaw Graf skakał najdalej, jednak zajął dopiero 4. miejsce. Ustanawiał rekordy skoczni w Miłkowie, Kottmar, Karpaczu (73,5 m) i Lubawce (75,5 m).

Burmistrz Szklarskiej PorębyKarierę zakończył w 1982, lecz jeszcze po ukończeniu studiów na AWF we Wrocławiu w 1989 startował w zawodach w Szklarskiej Porębie, gdzie wygrał konkurs ustanawiając rekord skoczni.
Dalsza działalność

Przez wiele lat pracował w Szklarskiej Porębie jako trener skoczków i kombinatorów, prezes klubów, a następnie jako działacz sportowy i samorządowy. Był też nauczycielem wychowania fizycznego. Obecnie jest działaczem w Dolnośląskim Okręgowym Związku Narciarskim w Jeleniej Górze oraz przewodniczącym komisji skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. Prowadził w Szklarskiej Porębie UKS GRAF-ski w skokach i kombinacji norweskiej. Jego syn, Adrian Graf, reprezentował Polskę na Zimowej Uniwersjadzie 2007 w Turynie w kombinacji norweskiej.

Od 2014 sprawuje urząd burmistrza Szklarskiej Poręby. W wyborach samorządowych w listopadzie 2014, startując z ramienia KWW Gospodarni dla Miasta, uzyskał największe poparcie w I turze głosowania (36,83%), a następnie pokonał dotychczasowego włodarza miasta, Grzegorza Sokolińskiego, zdobywając 51,54% głosów. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Źródło


Z dniem 1 lipca br. zaczęły obowiązywać regulacje wynikające z uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska.

W ramach akcji informacyjnej o nowych przepisach Instytut Rozwoju Terytorialnego przygotował:

 • spot radiowy emitowany na antenie Radia Wrocław,
 • ulotki (pdf) w wersjach dopasowanych do obszarów, na których obowiązują odmienne regulacje,
 • plakaty (pdf) informujące o paliwach zakazanych na terenie całego regionu,
 • animację (mp4) w formie slajdów (do wyświetlania na ekranach, telebimach i stronach internetowych.

Działania te mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie problemu zanieczyszczenia powietrza, w kontekście ograniczeń i zakazów płynących z uchwał antysmogowych.

Szczegóły, materiały i uchwały dostępne na stronie irt.wroc.pl

Zobacz animację

Wysłuchaj spot radiowy

Plakat do pobrania  pdf [880.1 KB], jpg [343,05 KB]

Ustawa Antysmogowa - plakat

Stacja monitoringu powietrza w obiekcie
Czarny Kamień RESORT & SPA

ul. Wojska Polskiego 11,
58-580 Szklarska Poręba


Budżet Obywatelski Miasta Szklarska Poręba na rok 2019

     Alarm smogowy

     W Szklarskiej Porębie możemy oddychać pełną piersią!

Czytaj więcej...