ARCHIWUM 

1. Projekt listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na rok 2013

2. Projekt listy osób nieujętych na liście mieszkaniowej na rok 2013

3. Lista oczekujących

4. Wnioski zweryfikowane negatywnie oraz wnioski oczekujące na weryfikację

5. PROJEKT LISTY MIESZKANIOWEJ 2012 rok [Excel Spreadsheet - 119.5 KB]

6. LISTA MIESZKANIOWA 2012 rok [Excel Spreadsheet - 105.5 KB]

7. Uchwała Nr XLVI/552/2010 sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta - PO ZMIANACH