Prośba o przygotowanie oferty

Prośba o przesunięcie terminu składania ofert

Przesunięcie terminu składania ofert

Powołanie zespołu ds. negocjacji warunków dzierżawy obiektu

Stanowisko w sprawie negocjacji warunków dzierżawy

Stanowisko Burmistrza w sprawie procedury rozliczenia nakładów i ewentualnej sprzedaży nieruchomości

Informacja o braku rezygnacji z dzierżawy pensjonatu

Porozumienie w sprawie wydania nieruchomości przy ul. Caritas 2