Postanowienie o umorzeniu śledztwa
Zatwierdzenie postanowienia