Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują i w części nie zamieszkują mieszkańcy

Deklaracja

Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dowiedz się jak segregować śmieci. Co wolno robić z odpadami? Do czego odpady mogą się przydać

Segregacja odpadów w miejscu ich powstawania to konieczność!