Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szklarska Porębie przy ul. 1 Maja 53

Odpady należy dostarczać w godzinach przyjmowania:

od poniedziałku do piątku w godzinach 11-18 oraz w soboty od 8 do 13.

Regulamin korzystania z PSZOK