×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Materiały do pobrania

Akty prawne

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 [Adobe Acrobat PDF - 402.79 KB]

 Ustawa o zmianie ustawy o utrzymainu czystosci  i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1.07.2011 [Adobe Acrobat PDF - 232.98 KB]
 Ustawa o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach z dnia 13.09. 1996 [Adobe Acrobat PDF - 202.59 KB]

 

Ulotki i plakaty

 Nowe wymogi prawne [Adobe Acrobat PDF - 465.45 KB]
 Nowy system gospodarki odpadami [Adobe Acrobat PDF - 2.5 MB]
 Plakat [JPEG Image - 3.13 MB]
 Plakat [JPEG Image - 1.05 MB]