×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Gniazda selektywnej zbiórki odpadów


Selektywna zbiórka odpadów na terenie Szklarskiej Poręby zorganizowana jest w formie 38 tzw. gniazd selektywnej zbiórki, w których dostępne są zróżnicowane kolorystycznie pojemniki na następujące rodzaje odpadów:

  • pojemniki żółte i/lub pojemniki koszowe, na opakowania plastikowe i metalowe puszki po napojach;
  • pojemniki niebieskie – na papier;
  • pojemniki zielone – na szkło opakowaniowe;

Do pojemników niebieskich – na papier -  wrzucana powinna być makulatura (stare gazety, czasopisma, tektura opakowaniowa itp.) – nie wrzucamy do tych pojemników zatłuszczonych, zabrudzonych opakowań papierowych po żywności! (opakowania po pizzy)
Do pojemników zielonych – na szkło opakowaniowe – wrzucane powinny być wyłącznie opakowania szklane, pozbawione nakrętek i kapsli – nie wrzucamy stłuczki szklanej!
Do pojemników żółtych i koszowych – wrzucamy opakowania plastikowe oraz metalowe puszki po napojach.
Pojemniki opróżniane są raz w tygodniu (poniedziałek, wtorek) – w jednym tygodniu odbywa się to rano, w kolejnym po południu.
Często zdarza się, że widzimy obok pojemników w gniazdach sterty podrzuconych odpadów, stanowiące wyjątkowo nieestetyczne obrazki świadczące o kulturze naszych mieszkańców.

Podstawową zasadą każdego korzystającego z tych pojemników powinno być:
"pojemnik jest pełny, szukam w innym punkcie mniej pełnego lub wstrzymuję się z pozostawieniem odpadów do jego opróżnienia” .
No i rzecz najważniejsza, w gniazdach zbierane są wyłącznie te rodzaje odpadów, na jakie ustawiono w nich pojemniki.
Zużytych mebli, odpadów rozbiórkowych pozbywamy się w sposób dla nich przewidziany.
Miasto organizuje zbiórkę tzw. odpadów wielkogabarytowych - nieodpłatnie, a jeżeli musimy się pozbyć tego typu odpadów w innym terminie, należy we własnym zakresie skorzystać z usług firmy zajmującej się odbiorem odpadów.
Podobnie z odpadami rozbiórkowymi – należy zapewnić sobie podstawienie stosownego kontenera oraz wywiezienie go po napełnieniu.
Odbiór nieodpłatny od mieszkańców szczególnych grup odpadów nie oznacza, że odbierane są one za darmo. Za zebranie tych odpadów zapłacić musi miasto, czyli usługa ta jest opłacana przez nas wszystkich z zebranych opłat i podatków.
Również konieczność uprzątniecie „podrzutów” w gniazdach wiąże się z kosztami.
Właśnie konieczność sprzątania tzw. „podrzutów” przy gniazdach selektywnej zbiórki odpadów oraz likwidacji „dzikich” wysypisk na terenie miasta angażuje środki budżetowe (pochodzące z naszych podatków), które mogłyby zostać przeznaczone np. na organizację zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Miasto nie ma możliwości ustanowienia całodobowego dozoru przy każdym gnieździe selektywnej zbiórki odpadów.
Tylko wypracowanie właściwych nawyków u wszystkich korzystających z tych punktów pozwoli na utrzymanie przy nich porządku i doprowadzi do tego, że nie będziemy się wstydzili przed turystami z powodu zaśmieconego miasta.
Każdy z nas powinien pilnować porządku wokół siebie i reagować na przypadki zanieczyszczania miasta przez zgłaszanie takich przypadków właściwym służbom. To pozwoli na ustalenie sprawców i zastosowanie sankcji z tytułu popełnionego wykroczenia, a takim jest zanieczyszczanie miasta.