×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Góra śmieci rośnie w zastraszającym tempie, niszcząc nasze środowisko!

Cz wiesz, że w 2007 r. wytworzono w Polsce ok. 10 mln ton stałych odpadów komunalnych? Tzn., że czteroosobowa  rodzina produkuje ok. 1000 kg odpadów rocznie !!!!
Źródło: GUS, 2008

Ok. 95% wytworzonych odpadów trafia na składowiska komunalne. Segregowanych jest więc zaledwie 5%
Źródło: GUS, 2008

Statystycznie jedna tona odpadów komunalnych zawiera:

 • 36% odpadów organicznych
 • 19% papieru u tektury
 • 14% tworzyw sztucznych
 • 10% odpadów frakcji drobnej (<10mm)
 • 8% szkła
 • 5% odpadów mineralnych
 • 4% metali
  Źródło: na podstawie danych opracowanych przez IETU

Jak możemy zahamować degradację otaczającego nas środowiska?
Przede wszystkim staraj się unikać powstawania odpadów:

 • wybierając produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań,
 • pakując zakupy we własną, zabraną z domu torbę, rezygnując w ten sposób z kolejnej reklamówki,
 • używając produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku,
 • zwracając uwagę na to, czy opakowanie produktu nadaje się do powtórnego przetworzenia,
 • kupując towary w opakowaniach z recyklingu.

Nie jesteśmy jednak w stanie całkowicie zapobiec powstawaniu odpadów, dlatego zacznijmy je segregować.

SEGREGUJ PAPIER

Do niebieskich pojemników na papier należy wrzucać:

 • gazety, czasopisma, katalogi,
 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi,
 • papier szkolny i biurowy, ścinki drukarskie,
 • karton, tekturę, worki papierowe

Nie należy wrzucać:

 • opakowań z zawartością,
 • lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych,
 • tapet, worków po cemencie,
 • kalki, papieru termicznego i faksowego,
 • artykułów higienicznych,
 • zatłuszczonego papieru.

ZANIM WRZUCISZ:
postaraj się usunąć wszystkie części, które nie są z papieru, oczyść papier z resztek produktów, złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

Każda tona papieru wyprodukowana z makulatury ratuje 17 drzew przed wycięciem. Przy produkcji papieru z recyklingu zużywa się 60% mniej energii.
Źródło: EPA

SEGREGUJ SZKŁO

Do pojemników na szkło należy wrzucać:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie należy wrzucać:

 • szkła płaskiego (szyby, lustra, szyby samochodowe),
 • szkła okularowego,
 • szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
 • ceramiki, fajansu, porcelany, naczyń typu arco, misek, talerzy,
 • żarówek, świetlówek, kineskopów,
 • opakowań po lekach i środkach chemicznych.

ZANIM WRZUCISZ:
zdejmij nakrętki, kapsle, korki i etykiety, rozdziel opakowania według kolorów i wrzuć do odpowiednich pojemników: szkło bezbarwne - biały pojemnik, szkło kolorowe - zielony pojemnik.

Recykling szklanego słoika pozwala zaoszczędzić tyle energii, ile zużywa w ciągu 4 godzin 100 watowa żarówka.
Źródło: EPA

SEGREGUJ TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Do żółtych pojemników na tworzywa sztuczne i metale należy wrzucać:

 • puste butelki plastikowe po napojach, kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności, folie, reklamówki,
 • zakrętki,
 • czyste kanistry plastikowe,
 • puszki po napojach i konserwach,
 • metale kolorowe, kapsle i inne elementy metalowe.

Nie należy wrzucać:

 • opakowań po lekach,
 • opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • styropianu,
 • opakowań po aerozolach,
 • baterii,
 • butelek po płynach chłodniczych.

ZANIM WRZUCISZ:
opróżnij opakowania z resztek produktów, zdejmij nakrętki i etykiety, zgnieć butelkę i puszkę.

Produkcja puszki aluminiowej z recyklingu wymaga tylko 5% energii, potrzebnej  do wyprodukowania puszki z rudy.
Źródło: EPA

PAMIĘTAJ, ŻE RECYKLING:

 1. Oszczędza energię oraz zapobiega zanieczyszczeniom powstającym podczas przetwarzania surowców naturalnych.
 2. Zmniejsza emisję gazów cieplarnianych.
 3. Chroni zasoby naturalne oraz środowisko dla naszych dzieci.
 4. Znacznie zmniejsza ilość odpadów wywożonych na składowiska.
 5. Pozwala tworzyć tzw. zielone miejsca pracy oraz zwiększa konkurencyjność naszej gospodarki.
 6. Korzystając z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zmniejszasz masę i koszty wywozu odpadów z własnego gospodarstwa domowego.

Wystarczy tak niewiele, aby nasze życie zupełnie się zmieniło!

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW TO AKTYWNA FORMA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO!
PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!