Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Klasyfikacja: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ.

Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wartość: 6459524,46 zł

Kwota dofinansowania: 4080161,21 zł

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Szklarska Poręba oraz minimalizowanie problemów społeczno-gospodarczo-przestrzennych rewitalizowanego obszaru. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ulicy 1 Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego MZGK wraz z budową 4-stanowiskowego budynku warsztatowego, 3 wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy miasta Szklarska Poręba oraz pracownicy Miasta Szklarska Poręba, w szczególności zatrudnieni w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej oraz w Miejskim Zakładzie Opieki Społecznej.

Obszar projektu znajduje się w zdegradowanym obszarze Szklarskiej Poręby, roboty budowlane będą prowadzone na terenie wpisanym 26 lutego 1980 r. do rejestru zabytków pod nr. A/1815/611/J jako układ urbanistyczny Szklarskiej Poręby.

Projekt został podzielony na trzy zadania:
• pierwsze obejmuje prace rewitalizacyjne, w tym termomodernizację budynku,
• drugie obejmuje czynności inspektorów nadzoru budowlanego,
• trzecie obejmuje promocję i informację o projekcie.

Projekt zakłada dostosowania do potrzeb osób z niesprawnościami ruchowymi: zamontowanie windy w budynku, likwidację progów, dostosowanie toalety, oznakowania elementami odblaskowymi.

Biuro projektu: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, Referat Projektów Współfinansowanych i Zamówień Publicznych, tel. 757 547 728, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..