Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zapewnienie jego płynności oraz skuteczne odprowadzanie wód opadowych były głównymi celami remontu ulicy 1 Maja w Szklarskiej Porębie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasprowicza do skrzyżowania z ul. Kołłątaja. Remont wpłynął pozytywnie na środowisko naturalne przez ograniczenie emisji hałasu oraz obniżenie emisji pyłów pochodzących z przejeżdżających pojazdów.

  • Odsłon: 58
  • Odsłon: 58
  • Odsłon: 60
  • Odsłon: 56
  • Odsłon: 53
  • Odsłon: 52
  • Odsłon: 50