×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Nowy termin składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2020

Na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w 27 lutego 2020 r. radni podjęli uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2020. Treść tej uchwały (nr XXIV/267/2020) zasadniczo nie odbiega od uregulowań zawartych w uchwale z 30 stycznia, która została unieważniona przez wojewodę dolnośląskiego z powodu niezachowania czternastodniowego vacatio legis przyjętego w uchwale harmonogramu wdrażania BO na 2020 rok.

Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2020 jest nowy harmonogram wdrażania Budżetu Obywatelskiego 2020.

Wynika z niego nowy termin składania wniosków: od 23 do 31 marca 2020 r.
W tym czasie każdy mieszkaniec Szklarskiej Poręby, który ukończył 16 rok życia może złożyć projekt ogólnomiejski do Budżetu Obywatelskiego. Tryb składania określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2020, wprowadzony ww. uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIV/267/2020.

Pozostałe dokumenty:

Wzór formularza wraz z załącznikami jest także dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2.

Zapraszamy do składania projektów!