×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Rada Miejska podczas nadzwyczajnej sesji 12 lutego 2019 r., przyjęła uchwałę sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2019

RM uchwaliła  szczegółowe zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego zebrane w Regulaminie, rejony miasta (wraz ze szczegółowym wykazem ulic), w których zgłaszane i głosowane będą projekty, harmonogram wdrażania BO, wzór formularza zgłoszeniowego projektu, wzór listy poparcia dla zgłaszanego projektu oraz wzór karty do głosowania.

Uchwała, a wraz z nią ww. dokumenty, moc prawną uzyskają w 14 dni od publikacji w Dzienniku urzędowym, po którym to terminie rozpocznie się procedura zgłaszania projektów.

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2019
  2. Regulamin budżetu obywatelskiego miasta Szklarska Poręba na rok 2019
  3. Mapa rejonów miasta wraz z wykazem ulic
  4. Harmonogram wdrażania BO
  5. Formularz zgłoszeniowy projekty
  6. Lista poparcia
  7. Karta do głosowania