×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Szklarskiej Porębie w roku szkolnym 2009/2010 realizowany jest projekt unijny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Równy Start - Lepsza Przyszłość”.
Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. W projekcie uczestniczy 87 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W ramach projektu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe: nauka języka angielskiego, nauka tańca, warsztaty teatralne, zajęcia umuzykalniające. 

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu prowadzą profesjonalni trenerzy wybrani w trakcie postępowania przetargowego. Projekt poprzez wydłużony o 2 godz. dziennie czas pracy przedszkola tworzy rodzicom nowe możliwości znalezienia i podjęcia pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 221 995,23 zł, w tym wkład własny Miasta Szklarska Poręba 33 299,28 zł. Za pieniądze unijne zakupiono do Przedszkola sprzęt komputerowy, audiowizualny, nagłaśniający, aparat fotograficzny oraz zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci na kwotę 28 312,00 zł. Do zajęć tanecznych zakupionych zostało 87 kompletów strojów tanecznych, w których dzieci występują podczas różnych uroczystości przedszkolnych i lokalnych. Do nauki języka angielskiego zostało zakupionych 54 kompletów podręczników wraz z płytami CD.

W ramach zajęć dodatkowych dzieci wyjeżdżają na wycieczki autokarowe. Do chwili obecnej dzieci uczestniczyły w wycieczkach do teatru Norwida na przedstawienie pt. „Baśnie Polskie” oraz Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze koncert zespołu „Kujawiaki”. W najbliższym czasie dzieci wyjadą do Szkoły Tańca w Jeleniej Górze, gdzie będą miały możliwość podziwiać pokazy profesjonalnych tancerzy jak również zaprezentować własne umiejętności taneczne. Czeka ich również wycieczka autokarowa do gospodarstwa agroturystycznego w okolicach Jeleniej Góry, podczas której będą mogły w praktyce wykorzystać poznane słówka z języka angielskiego. Na warsztatach teatralnych wspólnie z aktorką p. Krystyną Dmochowską dzieci przygotowały Jasełka, które miały okazję zaprezentować podczas uroczystości miejskiej w DW „Rzemieślnik” oraz w Kościele Św. Maksymiliana w Szklarskiej Porębie. Pokazy wokalne i taneczne dzieci mogły zaprezentować mieszkańcom Szklarskiej Poręby podczas dnia otwartego pod hasłem „Mali i duzi artyści naszego miasta”, który odbył się w naszym przedszkolu.

 

Na etapie pisania wniosku o dofinansowanie projektu „Równy Start-Lepsza Przyszłość” założono następujące umiejętności:
  • Przyrost wiedzy i umiejętności dzieci biorących udział w projekcie,

  • Wzrost świadomości własnej wartości uczestników projektu,

  • Wzrost kompetencji interpersonalnych oraz umiejętności korzystania ze swoich mocnych stron,

  • Wzrost umiejętności rozwijania naturalnych zdolności poprzez ukształtowanie u dzieci postaw twórczych, świadomości dyscypliny, odpowiedzialności oraz umiejętności pracy w grupie

W trakcie prowadzenia monitoringu działań w ramach projektu można już zauważyć znaczny przyrost wiedzy i umiejętności dzieci: dzieci od początku projektu nauczyły się kroków tanecznych do 4 tańców, uczą się jak śpiewać by pięknie śpiewać z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, świetnie wcielają się w rolę aktora, nauczyły się również posługiwać prostymi słówkami w języku angielskim. Trenerzy, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi robią to z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, dzięki czemu dzieci chętnie i z radością uczestniczą w zajęciach.

 

   Tekst i zdjęcia: Przedszkole Samorządowe Nr 1