I wreszcie po pełnym nerwów oczekiwaniu 30 czerwca do szkół dotarły wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Mimo wszelkich obaw i stresów wyniki wypadły bardziej niż zadowalająco. Ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych wypadliśmy lepiej od średniej wojewódzkiej w zakresie LO.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym, ale już jako przedmioty dodatkowe. Każdy może zdawać do 6 przedmiotów dodatkowych. 

W tym zakresie można jeszcze wybrać biologię, chemię, fizykę i astronomię, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki,  wiedzę o społeczeństwie, wiedzę o tańcu, filozofię, informatykę oraz język łaciński i kulturę antyczną. Te przedmioty można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego (prezentacja)  i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego. Abiturient zdaje egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Wyniki z egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa dojrzałości ale  ważne są przy rekrutacji na studia.Trzeci  już rok na maturze znowu obowiązuje matematyka. I to ona najbardziej spędza sen z powiek licealistów przed zbliżającą się maturą.  Po egzaminach majowych z niecierpliwością wszyscy oczekują na wyniki. Dlaczego trwa to tak długo ? Matura pisemna jest egzaminem zewnętrznym więc jest sprawdzana poza macierzystymi szkołami przez specjalnie wyszkolone zespoły egzaminatorów, dzięki temu wyniki matury są porównywalne. 

Opinie maturzystów były zgodne, że tegoroczna matura była trudniejsza niż zeszłoroczna. Potwierdzają to ogłoszone średnie wyniki, w zeszłym roku maturę zdało 91 % a w tym roku 86 %  abiturientów liceów ogólnokształcących. Biorąc pod uwagę jeszcze technika, licea profilowane i uzupełniające to   tylko 75,5 %  podchodzących do tego egzaminu może odetchnąć z ulgą.

Biorąc to wszystko pod uwagę możemy śmiało pogratulować maturzystom Liceum Ogólnokształcącego w Szklarskiej Porębie. Mimo wszelkich obaw i stresów wyniki wypadły bardziej niż zadowalająco. Ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych wypadliśmy lepiej od średniej wojewódzkiej w zakresie LO.

A co jeszcze bardziej wprawia nas w zadowolenie to poprawa średniego wyniku egzaminu z matematyki w stosunku do roku ubiegłego. Średnia wojewódzka z 65,6 % w 2010 roku spadła do 56,9 % w tym rok,u   a średnia naszego liceum z 63,2 %  wzrosła do  66,2 %Jeszcze większy przyrost średniego wyniku uzyskaliśmy z matematyki na poziomie rozszerzonym – wzrost z 41,7 % na 56,5 %.   Spore znaczenie dla tego wyniku mają  warsztaty prowadzone w ramach projektu „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Średnie wyniki egzaminów maturalnych w roku 2011.Patrząc tylko na to wyrywkowe zestawienie liczb nie dziwi już wysoka pozycja naszego liceum w rankingu liceów dolnośląskich – jesteśmy w pierwszej dwudziestce. ( czytaj więcej: „Wybierz dobre liceum”).    
Szkoda tylko, że nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta doceniają ten rozwój  i wysyłają swoje dzieci w świat do „Żeromów” i „Norwidów” zamiast  skorzystać  z oferty miejscowego „Sztaudyngera”. Ale jak to mówią „cudze chwalicie, swego nie znacie”. (tekst:  Maciej Dymarski)