W środę (2015.06.10) na tarasie widokowym w Rodzinnym Parku Rozrywki "ESPLANADA" odbył się wieczór autorski poświęcony wydawnictwu z okazji 70 lecia WOP pt. "Tam za góra jest granica..." pod red. Leszka Kosiorowskiego. Na to spotkanie licznie przybyli: Komitet Organizacyjny obchodów 70. Rocznicy objęcia ochroną granicy w Karkonoszach i Górach Izerskich przez Wojsko Polskie, Autor albumu - Leszek Kosiorowski, wydawca - Prezes Stowarzyszenia Lokalni Niebanalni p. Elżbieta Pawłowska, Prezes Wydawnictwa AdRem p. Regina Chrześcijańska,  podmiot współfinansujący Album Dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich p. Witold Szczudłowski, Autorzy wspomnień, Liderzy działań, sponsorzy, darczyńcy, osoby i organizacje współpracujące przy organizacji obchodów, gospodarz obiektu p. Anita Kaczmarska oraz Goście Honorowi – gen. Bryg. Bronisław Peikert, pogranicznicy czescy (którzy wcześniej  i sympatycy WOP, mieszkańcy i goście.

Wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli składamy serdeczne podziękowania  za zaangażowanie i pomoc w organizacji uroczystości 70. lecia Objęcia Ochroną Granicy w Karkonoszach i Górach Izerskich przez Wojsko Polskie.

Obchody siedemdziesiątej rocznicy objęcia ochroną granicy w Karkonoszach poza nami, jednakże wciąż możemy wrócić do tematu sięgając po pozycję wydawniczą zatytułowaną Tam za górą jest granica… 70 lat WOP. 

Idea upamiętnienia żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich formacji ochraniających granicę państwa w Karkonoszach i Górach Izerskich  zrodziła się z inicjatywy weteranów Wojsk Ochrony Pogranicza w Szklarskiej Porębie. Miejscowe Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze przedstawiły ten zamysł władzom miejskim Szklarskiej Poręby niespełna rok temu. Wspólnie podjęliśmy tę inicjatywę, by godnie uczcić pamięć obrońców granic i nadać obchodom rocznicowym uroczysty charakter. Nasze działania spotkały się z wielkim entuzjazmem. Zaangażowanie i ofiarność ludzi związanych z mundurem, instytucji, młodzieży szkolnej i wielu środowisk, spowodowało, że skromne w pierwotnych zamierzeniach obchody przyjęły wymiar uroczystości ponadregionalnych.

Historia odgrywa ważną rolę w budowaniu tożsamości i poczucia wartości mieszkańców kraju, regionu czy miasta. Szklarska Poręba to miejsce szczególne dla kilku pokoleń żołnierzy WOP i strażników SG. W dniach 29 i 30 maja 2015 roku będziemy obchodzić 70. rocznicę  objęcia ochroną granicy państwa w Karkonoszach i Górach Izerskich przez Wojsko Polskie. Idea upamiętnienia zdarzeń z najnowszej historii miasta i oddania hołdu strażnikom granicznym spotkała się z wielkim uznaniem i poparciem wielu ludzi i środowisk. Organizacja uroczystości to wielkie przedsięwzięcie.

Dzisiaj (2015.05.14) artysta ze Szklarskiej Poręby, Maciej Wokan, rozpoczął prace związane z montażem tablicy oraz obróbką granitowego obelisku upamiętniającego 70. Rocznicę Objęcia przez Wojsko Polskie Służby Granicznej.

Dzisiaj (2015.05.12) dotarła do Szklarskiej Poręby tablica upamiętniająca 70. Rocznicę Objęcia przez Wojsko Polskie Służby Granicznej w  Karkonoszach i Górach Izerskich.  30 maja na Skwerze Obrońców Granic nastąpi uroczyste odsłonięcia tablicy.

Polska to nasz rodzinny dom. Elementem tego domu jest teren Karkonoszy i Gór Izerskich. Jest to obszar działalności Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. Przez te górskie pasma przechodzi granica państwa. Tak jak na każdej granicy państwa tak i na tej granicy stoją słupy graniczne. Granicy chronią żołnierze polscy – kiedyś żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza a dziś Straży Granicznej. Jednak nie zawsze tak było. Historycznie granica państwa polskiego była tu od początku państwowości polskiej. Granicy tej strzegli wojowie Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Byłą to granica tak jak dzisiaj z Czechami.

W maju 2015 roku obchodzić będziemy uroczystości rocznicowe związane z objęciem ochroną granicy przez Wojsko Polskie i z utworzeniem w Szklarskiej Porębie garnizonu WOP.      Grupa inicjatywna – członkowie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70 Rocznicy Objęcia Ochroną Granicy w Karkonoszach i Górach Izerskich przez Wojsko Polskie - zaplanowała szereg działań mających upamiętnić te fakty.

Na nowo nazwanym placu w centrum Szklarskiej Poręby – Skwerze Obrońców Granic  - w następnym dniu po podjęciu uchwały przez Radę Miejską o nadaniu nazwy, został posadowiony kamienny głaz pod obelisk.  Granitowa bryła została wydobyta w miejscowej kopalni granitu.  Obelisk ma upamiętnić żołnierzy Wojsko Ochrony Pogranicza, którzy 70 lat temu rozpoczynali zaszczytną służbę na granicy oraz tych, którzy profesjonalnie ją kontynuowali.