Oferty sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=3519&type=thumb Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa; 54/6 obr. 0005) (949) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony
  Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa)

  Ternem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa; 54/6 obr. 0005)czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Zdrojowej w granicach działki gruntu nr 54/6 obr. 0005 o powierzchni  1067 m2. Teren działki nieogrodzony, o nieregularnym kształcie, niezagospodarowany, częściowo zakrzaczony, z dostępem do infrastruktury (przez środkową część działki przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej oraz nad jedną z granic przebiega linia energetyczna ze słupem) i z dobrym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz –tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki niezabudowanej nr 54/6 obr. 0005 oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta.  Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26.08.2016 r.,  drugi w dniu 28.10.2016 r. i trzeci w dniu 30.12.2016 r.

  Łączna powierzchnia - 1067m2

  Cena wywoławcza nieruchomości: 90.000,- zł 
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.99 MB]

   

  Czytaj więcej: Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa; 54/6 obr. 0005)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=3515&type=thumb Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa; 53 obr. 0005) (728) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony
  Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa)

  Ternem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa; 53 obr. 0005)czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Zdrojowej w granicach działki gruntu nr 53 obr. 0005 o powierzchni  480 m2. Teren działki nieogrodzony, o regularnym kształcie, niezagospodarowany, częściowo zakrzaczony z rumowiskiem skalnym w środkowej części i ośmioma drzewami wymagającymi uzyskania pozwolenia na wycięcie, z dostępem do infrastruktury (nad jedną z granic przebiega linia energetyczna ze słupem) i z dobrym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki niezabudowanej nr 53 obr. 0005 oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4.  W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta.  Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26.08.2016 r., drugi 28.10.2016 r. i trzeci w dniu 30.12.2016 r.

  Łączna powierzchnia -480m2

  Cena wywoławcza nieruchomości: 50.700,- zł 
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.99 MB]

  Czytaj więcej: Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa; 53 obr. 0005)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=3511&type=thumb Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa; 52 obr. 0005) (787) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony
  Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa)

  Ternem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa; 52 obr. 0005)czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Zdrojowej w granicach działki gruntu nr 52 obr. 0005 o powierzchni  480 m2. Teren działki nieogrodzony, o regularnym kształcie, niezagospodarowany, częściowo zakrzaczony, z dostępem do infrastruktury (nad jedną z granic przebiega linia energetyczna ze słupem) i z dobrym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki niezabudowanej nr 52 obr. 0005 oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26.08.2016 r., drugi w dniu 28.10.2016 r. i trzeci w dniu 30.12.2016 r.

  Łączna powierzchnia -480m2

  Cena wywoławcza nieruchomości: 57.510,- zł  
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.99 MB]

  Czytaj więcej: Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa; 52 obr. 0005)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4601&type=img Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/5 obr. 0002) (527) (Sprzedaż)

  Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową

  Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/5 obr. 0002)
  drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w granicach działki gruntu nr 65/5 obr. 0002 o powierzchni  4560 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym skłonie, nieogrodzona. Zachodnie obrzeże porośnięte drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia i kolektor kanalizacji sanitarnej, z dostępem do infrastruktury technicznej, z nieurządzonym dojazdem (z działki drogowej nr 132 obr. 0002) . W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka nr 65/5 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki 65/5 oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00050028/5.  W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30.12.2016 r.

  Powierzchnia działki: 4560 m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 269.100,- zł
  Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.42 MB]

   

  Czytaj więcej: Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/5 obr. 0002)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4549&type=img Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/4 obr. 0002) (602) (Sprzedaż)

  Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową

  Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/4 obr. 0002)drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w granicach działki gruntu nr 65/4 obr. 0002 o powierzchni  3578 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym skłonie, nieogrodzona. Zachodnie obrzeże porośnięte drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia i kolektor kanalizacji sanitarnej. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej i z dobrym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, pensjonatowa i usługowa. W ewidencji gruntów działka nr 65/4 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki 65/4 oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00050028/5. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30.12.2016 r.

  Powierzchnia działki: 3578 m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 252.000,- zł
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.42 MB]

  Czytaj więcej: Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/4 obr. 0002)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=827&type=thumb Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2) (3419) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2)trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 7 obr. 0002 o powierzchni 810 m2. W ewidencji gruntów działka nr 7 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Nieruchomość o regularnym kształcie, dobrym nasłonecznieniu, położona na południowym skłonie, z dostępem do infrastruktury technicznej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 października 2016 r., a drugi w dniu 30 grudnia 2016 r.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00031864/8. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o obciążeniu o następującej treści: ODPŁATNA I NA CZAS NIEOKREŚLONY SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU, POPRZEZ DZIAŁKĘ NR 7, WZDŁUŻ GRANICY DZIAŁKI GRUNTU NR 7 Z DZIAŁKĄ GRUNTU NR 9, W PASIE O SZEROKOŚCI OKOŁO 2,50 m2, W CELU UMOŻLIWIENIA DOJAZDU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 16 POSADOWIONEGO NA DZIAŁCE NR 8.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 139.104,- zł  
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Powierzchnia - 810 m2

  Przetargi odbędą się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.17 MB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1798&type=thumb Lokal użytkowy (ul. Sikorskiego8/8; 299/9 obr.5 ) (1905) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Lokal użytkowy (ul. Sikorskiego8/8; 299/9 obr.5 )Piąty przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 usytuowanego w budynku nr 8 przy ul. Sikorskiego w Szklarskiej Porębie  o powierzchni użytkowej 217,20 m2 ( w tym 60 m2 pomieszczeń przynależnych) wraz z udziałem wynoszącym 3118/10000 (31,18%) w prawie współużytkowania wieczystego do dnia 03.09.2103 r. działki gruntu nr 299/9 obr. 0005 o powierzchni 1763 m2 oraz w częściach wspólnych budynku. W ewidencji gruntów działka 299/9 oznaczona jest symbolem: B ( tereny mieszkaniowe). Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalno-usługowego i składa się z pięciu biur,  magazynu,  dwóch korytarzy, pomieszczenia socjalnego, przedsionka  i dwóch pomieszczeń WC. Do lokalu przynależą w przyziemiu dwa pomieszczenia gospodarcze i dwa magazyny.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Ogrzewany jest ze wspólnej kotłowni w budynku. Dla lokalu wydano pozwolenie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu – z lokalu użytkowego na lokale mieszkalne. Lokal nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla lokalu prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00071306/1. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.06.2016 r., drugi w dniu 26.08.2016 r., trzeci w dniu 28.10.2016 r. i czwarty w dniu 30.12.2016 r.

  Powierzchnia użytkowa -217,20m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 299.000,- zł  (w tym lokal 80,90% i 19,10% udział w gruncie)
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710  lub (75) 75 47 715.

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 838.67 KB]

  Czytaj więcej: Lokal użytkowy (ul. Sikorskiego8/8; 299/9 obr.5 )

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2078&type=thumb Lokal mieszkalny (ul. Sikorskiego3/1; 286/1 i 286/2 obr.5 ) (1601) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony
  Lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego

  II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 3 przy ul. Sikorskiego wraz z udziałem wynoszącym 2776/10000 (27,76%) w prawie współwłasności działek gruntu nr 286/1  i nr 286/2 obręb 0005 o łącznej powierzchni 0,0375 ha oraz w częściach wspólnych budynków. Dla lokalu brak jest księgi wieczystej, natomiast dla działki nr 286/1 obr. 0005 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00043109/5, a dla działki nr 286/2 obr. 0005 księgę wieczystą KW NR  JG1J/00019475/4. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 grudnia 2016 r.

  Łączna powierzchnia -76,30m2

  Cena wywoławcza nieruchomości: 105.000 ,- zł,
  Wadium: 10% ceny wywoławczej

  Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 roku o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.27 MB]

  Czytaj więcej: Lokal mieszkalny (ul. Sikorskiego3/1; 286/1 i 286/2 obr.5 )

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=824&type=thumb Nieruchomość zabudowana (ul. Franciszkańska 31; 487/2 obr. 5) (3899) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość zabudowana (ul. Franciszkańska 31; 487/2 obr. 5)szósty przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej 31 w granicach działki gruntu nr 487/2 obr. 0005 o powierzchni 1519 m2, zabudowanej ujętym w spisie konserwatorskim budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym  o powierzchni użytkowej 231 m2 i powierzchni zabudowy 261 m² oraz budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 71 m2. W ewidencji gruntów działka nr 487/2 oznaczona jest symbolem: B (tereny mieszkaniowe). Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla  działki 487/2 oraz dla innych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze  księga wieczysta KW JG1J/00093844/4. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta.  Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 21.09.2015 r., drugi w dniu 21.03.2016 r.,  rokowania w dniu 06.06.2016 r., trzeci przetarg w dniu 26.08.2016 r.,  czwarty w dniu 28.10.2016 r. i piąty w dniu 30.12.2016 r.

  Powierzchnia: 1519 m2

  Cena wywoławcza: 119.000,- zł  
  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej  w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

  Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 807.43 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość zabudowana (ul. Franciszkańska 31; 487/2 obr. 5)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1787&type=thumb Nieruchomość (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4) (2937) (Sprzedaż)

  Nieruchomość niezabudowana przy ul. Kopernika

  Nieruchomość (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4)Nieruchomość położona jest w ustronnym i zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby Średniej przy ulicy Kopernika, a jednocześnie w niewielkiej odległości od centrum miasta. Działka ma powierzchnię 8229 m2 i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową z zielenią. W sąsiedztwie obiekty pensjonatowe, budynki mieszkalne, z widokiem na góry.

  Łączna powierzchnia -8229m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 340.000,- zł
  Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w salinr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2


  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
  Opis [Adobe Acrobat PDF - 379.33 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=767&type=img Nieruchomość zabudowana, ul. Cicha 1 (371/1 i 369 obr. 5) (6447) (Sprzedaż)

  Nieruchomość położona przy ul. Cichej 1

  Nieruchomość zabudowana, ul. Cicha 1 (371/1 i 369 obr. 5)Na sprzedaż nieruchomość położona w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. Cichej 1 w granicach działek gruntu nr 371/1 i 369 obręb 5 o łącznej powierzchni 1322 m2. Budynek o funkcji mieszkalno-pensjonatowej wolnostojący, o powierzchni użytkowej 300,74 m², posadowiony na południowym skłonie, posiada instalację elektryczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną z odprowadzeniem do kolektora oraz instalację centralnego ogrzewania. W sąsiedztwie budynki mieszkalne, pensjonaty, oraz stadion sportowy. Nieruchomość położona w niewielkiej odległości od centrum miasta, z pięknymi walorami widokowymi na rozciągające się pasmo gór.
  W ewidencji gruntów działka nr 369 oznaczona jest symbolem: B (tj. tereny mieszkaniowe), natomiast działka nr 371/1 oznaczona jest symbolem: Bp (tj. zurbanizowane tereny niezabudowane).
  Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW NR JG1J/00037785/2 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

  Cena wywoławcza: 349.000,- zł 
  Wadium: 10% ceny wywoławczej

  Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2


  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.22 MB]
  Opis [Adobe Acrobat PDF - 296.21 KB]
  Inwentaryzacja [Adobe Acrobat PDF - 279.62 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość zabudowana, ul. Cicha 1 (371/1 i 369 obr. 5)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2617&type=thumb Dom mieszkalny z widokiem (ul. Morcinka 1A; 474/1 obr. 0005) (1605) (Sprzedaż)

  Dom mieszkalny z widokiem (ul. Morcinka 1A)

  Dom mieszkalny z widokiem (ul. Morcinka 1A; 474/1 obr. 0005)Malowniczo położona nieruchomość z panoramą na Karkonosze. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Gustawa Morcinka 1A to doskonałe położenie zaledwie 500 m od centrum miasta i wspaniały widok na pasmo gór.

  Łączna powierzchnia -470m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 85.000,- zł,

  Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 773.13 KB]
  Opis [Adobe Acrobat PDF - 243.28 KB]

  Czytaj więcej: Dom mieszkalny z widokiem (ul. Morcinka 1A; 474/1 obr. 0005)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4929&type=img Lokal mieszkalny (ul. Osiedle Huty 6; 4/2 obr. 0006) (384) (Sprzedaż)

  Lokal mieszkalny przy ul. Osiedle Huty 6

  Lokal mieszkalny (ul. Osiedle Huty 6; 4/2 obr. 0006) Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,10 m2 usytuowany w budynku mieszkalnym położonym w pośredniej części miasta, nieopodal głównej drogi prowadzącej do granicy państwa oraz graniczy z rzeką Kamienną.  Lokalizacja przy ul. Osiedle Huty 6 to doskonałe położenie zaledwie 500 m od centrum miasta i widok na pasmo gór.

  Łączna powierzchnia - 37,10 m2

  Cena wywoławcza nieruchomości: 45.000 ,- zł,

  Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2


  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 858.42 KB]
  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 249.93 KB]

  Czytaj więcej: Lokal mieszkalny (ul. Osiedle Huty 6; 4/2 obr. 0006)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=751&type=img Nieruchomość zabudowana (ul. Osiedle Podgórze 13-14 ; 280/1, 280/2, 277 obr. 1) (10912) (Sprzedaż)

   BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
  OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości zabudowanej, położonej w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. Osiedle Podgórze 13-14, który odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2, sala nr 2.

  Nieruchomość zabudowana (ul. Osiedle Podgórze 13-14 ; 280/1, 280/2, 277 obr. 1)Nieruchomość malowniczo położona na południowym zboczu, w otoczeniu zieleni, z widokiem na panoramę Karkonoszy. W ewidencji gruntów działka nr 280/1 o pow. 199 m2 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), działka nr 280/2 o pow. 3714 m2 oznaczona jest symbolem: Bi (inne tereny zabudowane), natomiast działka nr 277 oznaczona jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) o pow. 4862 m2 i Ls (lasy) o pow. 7314 m2 . Według uproszczonego planu urządzenia lasu na części działki nr 277 znajduje się las mieszany górki świeży.
  Nieruchomość zabudowana jest ujętym w spisie konserwatorskim kompleksem trzech budynków usługowych powiązanych ze sobą funkcjonalnie o łącznej powierzchni użytkowej 1199,40 m2, z czego:

  • budynek główny z gabinetami i blokiem operacyjnym w zabudowie półzwartej, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 475,30 m2
  • budynek z kuchnią, jadalnią i pokojami gościnnymi w zabudowie półzwartej, dwukondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 676,90 m2
  • budynek łącznik jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 47,20 m2.

  Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

  Cena wywoławcza: 1.002.100,- zł , w tym zabudowana działka nr 280/2 – 56,12%, niezabudowana działka nr 280/1 – 1,71%, niezabudowana część działki 277 (oznaczona symbolem Bz) – 37,66%, niezabudowana część działki nr 277 (oznaczona symbolem LsV) wraz z drzewostanem – 4,51%

  Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 13:00 w salinr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.29 MB]
  Opis [Adobe Acrobat PDF - 320.24 KB]
  Inwentaryzacja [Adobe Acrobat PDF - 362.17 KB]
  Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [Adobe Acrobat PDF - 1.75 MB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość zabudowana (ul. Osiedle Podgórze 13-14 ; 280/1, 280/2, 277 obr. 1)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4553&type=img Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/6 obr. 0002) (587) (Sprzedaż)

  Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową

  Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/6 obr. 0002) pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w granicach działki gruntu nr 65/6 obr. 0002 o powierzchni  5910 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym skłonie, nieogrodzona. Wschodnie obrzeże porośnięte drzewami. Przez działkę przebiega podziemne zasilanie w wodę i kolektor kanalizacji sanitarnej oraz wschodnim brzegiem podziemny kabel telekomunikacyjny. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej i z dobrym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki 65/6 oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00050028/5. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta.

  Powierzchnia działki: 5910 m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 449.000,- zł
  Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 350.49 KB]

  Czytaj więcej: Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/6 obr. 0002)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4763&type=img Informacja o tymczasowym zamknięciu niebieskiego szlaku turystycznego (2049) (Komunikaty)

  Ze względu na prowadzenie prac z pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje o czasowym zamknięciu fragmentu niebieskiego szlaku turystycznego (do odwołania). W załączeniu przesyłamy mapkę z zaznaczonym fragmentem.

  Czytaj więcej: Informacja o tymczasowym zamknięciu niebieskiego szlaku turystycznego

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1546&type=thumb Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej (446/2 obr. 6) (3819) (Dzierżawa)

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

   Turystyczna (446/2 obr. 6) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat  nieruchomości zabudowanej, położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej

  przedmiot dzierżawy: budynek o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki oznaczonej w ewidencji numerem 446/2 obr. 6 o pow. 43 m², położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej;

  Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 400,- zł netto.
  Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

  Powierzchnia działki  -  43 m2
  Powierzchnia budynku -
  21 m2

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 763.99 KB]
  Umowa [Adobe Acrobat PDF - 44.5 KB]

  Czytaj więcej: Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej (446/2 obr. 6)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1791&type=thumb Nieruchomość zabudowana, ul. Hutnicza (95/2 obr. 5) (2839) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość zabudowana, ul. Hutnicza (95/2 obr. 5)Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie, przy ul. Hutniczej w granicach działki gruntu nr 95/2 obr. 0005 o powierzchni 1292 m2, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (była stolarnia) o powierzchni użytkowej 82,60 m². Budynek o konstrukcji metalowej, wypełnionej pustakami i cegłą, okna drewniane pojedyncze, wrota drewniane dwuskrzydłowe, tylne drzwi płycinowe obite blachą, wewnątrz otynkowany, kryty blachą, z doprowadzonym przyłączem elektrycznym. W ewidencji gruntów działka 95/2 oznaczona jest symbolem: Bz ( tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Działka znajduje się przy bocznej ulicy, z dostępem do energii elektrycznej (przez działkę przebiega podziemna linia energetyczna wysokiego napięcia), wody, gazu, kanalizacji i telefonu.
  Budynek nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 95/2 obr. 0005 oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 09 maja 2016 r., a drugi w dniu 25.07.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości :  179.000,- zł   
  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710  lub (75) 75 47 715.

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 839.5 KB]
  Plakat [Adobe Acrobat PDF - 492.4 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość zabudowana, ul. Hutnicza (95/2 obr. 5)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=836&type=thumb Lokal Mieszkalny (ul. Wiejska 18/1; nr 52 obr. 3) (2772) (Sprzedaż)

  Lokal mieszkalny przy ul. Wiejskiej

  Lokal Mieszkalny (ul. Wiejska 18/1; nr 52 obr. 3)VI przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni użytkowej 131,65 m²  położonego w budynku nr 18 przy ul. Wiejskiej wraz z udziałem 45,20% we wspólnych częściach budynku i w 1/3 części w prawie współwłasności działki gruntu nr 52 obręb 0003 o pow. 0,0895 ha².  Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00021946/4 – obciążona wpisami w dziale III.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 229.000,- zł
  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
  Wadium: 10% ceny wywoławczej
  Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016 roku o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.23 MB]
  Plakat [Adobe Acrobat PDF - 270.81 KB]

  Czytaj więcej: Lokal Mieszkalny (ul. Wiejska 18/1; nr 52 obr. 3)


Oferty w przygotowaniu