Oferty sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=751&type=img Nieruchomość zabudowana (ul. Osiedle Podgórze 13-14 ; 280/1, 280/2, 277 obr. 1) (15370) (Sprzedaż)

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
  OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości zabudowanej, położonej w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. Osiedle Podgórze 13-14, który odbędzie się w dniu 30 marca 2018 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, sala nr 2.

  Nieruchomość zabudowana (ul. Osiedle Podgórze 13-14 ; 280/1, 280/2, 277 obr. 1)IV przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w granicach działek gruntu nr 280/1, 280/2 i 277 obręb 0001 o łącznej powierzchni 16 089 m2 , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze księga wieczysta nr JG1J/00037778/0. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17 marca 2017 r. , drugi w dniu 23 czerwca 2017 r. oraz trzeci w dniu 30 października 2017 r.

   

  Cena wywoławcza: 910.000,- zł , w tym zabudowana działka nr 280/2 – 56,12%, niezabudowana działka nr 280/1 – 1,71%, niezabudowana część działki 277 (oznaczona symbolem Bz) – 37,66%, niezabudowana część działki nr 277 (oznaczona symbolem LsV) wraz z drzewostanem – 4,51%

  Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2018 r. o godz. 12:00 w salinr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.27 MB]
  Inwentaryzacja [Adobe Acrobat PDF - 362.17 KB]
  Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [Adobe Acrobat PDF - 1.3 MB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość zabudowana (ul. Osiedle Podgórze 13-14 ; 280/1, 280/2, 277 obr. 1)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=7129&type=img Nieruchomość niezabudowana, ul. 1 Maja (326/1 i nr 326/2 obr. 0006) (1067) (Dzierżawa)

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat  nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja

  Powierzchni gruntu - 332 m²

  Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny - 1.500,- zł netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).
  Czynsz dzierżawny płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Za każdy dzień zwłoki w płatności czynszu Wydzierżawiający będzie pobierał od Dzierżawcy odsetki ustawowe.

  Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 816.1 KB]
  Umowa [Adobe Acrobat PDF - 68.2 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana, ul. 1 Maja (326/1 i nr 326/2 obr. 0006)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=7126&type=img Nieruchomość niezabudowana, ul. 1 Maja (328/2 , nr 329/1 i nr 328/2 obr. 0006) (886) (Dzierżawa)

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat  nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja

  Powierzchni gruntu - 287 m²

  Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny - 1.000,- zł netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).
  Czynsz dzierżawny płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Za każdy dzień zwłoki w płatności czynszu Wydzierżawiający będzie pobierał od Dzierżawcy odsetki ustawowe.

  Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 802.91 KB]
  Umowa [Adobe Acrobat PDF - 68.2 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana, ul. 1 Maja (328/2 , nr 329/1 i nr 328/2 obr. 0006)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=8499&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003) (507) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003)Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 249/1, nr 249/3 i nr 249/5 obr. 0003 o łącznej powierzchni 3068 m2. Nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona na północnym skłonie, niezagospodarowana, z dobrym dojazdem oraz z dostępem do uzbrojenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację i telefon. Przez jej część przebiega napowietrzna linia telefoniczna ze słupami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, łąki  oraz tory kolejowe.  W ewidencji gruntów działki nr 249/1 i nr 249/5 oznaczone są symbolami: PsV (pastwiska), Lzr-PsV (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych), natomiast działka nr 249/3 oznaczona jest symbolem PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działek nr 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003 oraz dla innych gminnych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

  Łączna powierzchnia - 3068m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  200.000,- zł 
  Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.32 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 374.56 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=8495&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Matejki; 300/2 obr. 0003) (470) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Matejki; 300/2 obr. 0003)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby odwołuje  ogłoszony na dzień 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Matejki, w granicach działki gruntu nr 300/2 obręb 0003 łącznej powierzchni 4458 m2 , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze księga wieczysta nr JG1J/00093229/7.
  Ważnym powodem odwołania przetargu jest roszczenie właściciela nieruchomości sąsiedniej o zasiedzenie części działki.
  Pismo do pobrania [Adobe Acrobat PDF - 281.32 KB]

  Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Matejki w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 300/2 obr. 0003 o powierzchni 4458 m2.
  Nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona na równym terenie, niezagospodarowana, zakrzaczona i zadrzewiona z grupą skał w środkowej części. Działka z dostępem do uzbrojenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację i telefon, z przebiegiem instalacji wodociągowej przez jej część (przy granicy). W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, pensjonatowa oraz las.  W ewidencji gruntów działka nr 300/2 oznaczona jest symbolem Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 300/2 obr. 0003 oraz dla innych gminnych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

  Łączna powierzchnia - 4458m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  270.000,- zł  
  Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.31 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 314.32 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Matejki; 300/2 obr. 0003)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=7653&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001) (835) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001)drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze  w granicach działki gruntu nr 287/1 obr. 0001 o powierzchni  1952 m2. Działka o nieregularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092493/1.  W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.10.2017 r.

  Łączna powierzchnia - 1952m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  245.000,- zł  
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 812.24 KB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 285.96 KB]
  Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego [Adobe Acrobat PDF - 1.95 MB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=6382&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003) (1384) (Sprzedaż)

  Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  ul. Waryńskiego

  Nieruchomość (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003)Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 293 obr. 0003 o powierzchni 2412 m2. Działka o regularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i wielorodzinna oraz las.  W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolami: RV (grunty orne) o pow. 1717 m2 , ŁIV (łąki trwałe) o pow. 218 m2 i LsV (lasy) o pow. 477 m2 . Według uproszczonego planu urządzenia lasu na części działki  znajduje się las mieszany górski świeży. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.06.2017 r., a drugi w dniu 16.10.2017 r.
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

  Łączna powierzchnia - 2412m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 144.000,- zł, w tym część działki (oznaczona symbolami RV i ŁIV) – 88,33% oraz część działki (oznaczona symbolem LsV) wraz z drzewostanem – 11,67%
  Do uzyskanej w przetargu ceny części działki (oznaczonej symbolami  RV i ŁIV) doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) sprzedaż część działki (oznaczonej symbolem LsV) wraz z drzewostanem zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.31 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 436.98 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=6273&type=img Nieruchomość lokalowa (ul. Armii Krajowej 1; 310/2, 310/6 obr. 0001) (1672) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość lokalowa (ul. Armii Krajowej 1; 310/2, 310/6 obr. 0001)czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 (lokal użytkowy stanowiący garaż) o pow. użytkowej 9,20 m2 położonej przy ul. Armii Krajowej 1 w Szklarskiej Porębie wraz z udziałem 1,83% w częściach wspólnych budynków oraz z takim samym udziałem w prawie współużytkowania wieczystego do dnia 23.04.2103 r. działek gruntu nr 310/2 i nr 310/6 obr. 0001 o łącznej powierzchni 1581 m2. W ewidencji gruntów działki nr 310/2 i nr 310/6 obr. 0001 oznaczone są symbolem: B ( tereny mieszkaniowe). Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy stanowiący garaż) położona jest na parterze (kondygnacja 1) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w części parterowej budynku, w sąsiedztwie innych garaży. Wjazd do garażu jest od północno-wschodniej strony działki. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla lokalu brak jest księgi wieczystej, natomiast dla działek nr 310/2 i nr 310/6 obr. 0001 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00043815/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości lokalowej założona zostanie odrębna księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09.06.2017 r., drugi w dniu 11.08.2017 r. oraz trzeci w dniu 16.10.2017 r.

  Powierzchnia użytkowa - 9,20m2

  Cena wywoławcza nieruchomości :  6.000,- zł
  (w tym grunt: 58,46% oraz lokal: 41,54%)
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 822.79 KB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 297.4 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość lokalowa (ul. Armii Krajowej 1; 310/2, 310/6 obr. 0001)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=7673&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001) (807) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001)Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 349 obr. 0001 o powierzchni 2164 m2. Działka o regularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona na stoku o spadku w kierunku wschodnim, poniżej drogi oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, terenów zielonych i linii kolejowej. Na działce znajdują się cztery odpływy kanalizacji deszczowej z drogi. Przyszły inwestor na etapie projektowania powinien rozwiązać gospodarkę wodami opadowymi na terenie działki nr 349 obr. 0001 zarówno z dachu, jak i z terenu. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092510/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.10.2017 r.

  Łączna powierzchnia - 2164m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  202.000,- zł  

  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  

  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.33 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 287.91 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=5460&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3) (2614) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Piastowskiej w granicach działki gruntu nr 343 obr. 0003 o powierzchni  4288 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna lina elektroenergetyczna 20kV ze słupami. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 07.04.2017 r., drugi w dniu 09.06.2017 r., trzeci w dniu 11.08.2017 r. oraz czwarty w dniu 16.10.2017 r.

  Powierzchnia - 4288m2
  Cena wywoławcza nieruchomości – 180.000,- złotych,
  Wadium: 10% ceny wywoławczej
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 818.76 KB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 393.28 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1787&type=thumb Nieruchomość (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4) (7280) (Sprzedaż)

  Nieruchomość niezabudowana przy ul. Kopernika

  Nieruchomość (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4)Szósty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Mikołaja Kopernika w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 140/3 obr. 0004 o powierzchni 8229 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na północno-wschodnim stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, tereny zielone i zabudowa pensjonatowa. Przez działkę przebiega instalacja wodna i nieczynny gazociąg.
  W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolami: ŁV (łąki trwałe) i W (rowy). Dla działki nr 140/3 oraz dla innych działek Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00033758/6. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.12.2016 r. , drugi w dniu 17.02.2017 r., trzeci w dniu 21.04.2017 r., czwarty w dniu 23.06.2017 r. oraz piąty w dniu 16.10.2017 r.

  Łączna powierzchnia -8229m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 205.000,- zł
  Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2


  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.33 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 379.19 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=827&type=thumb Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2) (7571) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2)siódmy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 7 obr. 0002 o powierzchni 810 m2. W ewidencji gruntów działka nr 7 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość o regularnym kształcie, dobrym nasłonecznieniu, położona na południowym skłonie, z dostępem do infrastruktury technicznej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia i kolektor kanalizacji sanitarnej (dwie linie). Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 października 2016 r., drugi w dniu 30 grudnia 2016 r., trzeci w dniu 3 marca 2017 r., czwarty w dniu 8 maja 2017 r., piąty w dniu 11 sierpnia 2017 r. i szósty w dniu 16 października 2017 r.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00031864/8. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o obciążeniu o następującej treści: ODPŁATNA I NA CZAS NIEOKREŚLONY SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU, POPRZEZ DZIAŁKĘ NR 7, WZDŁUŻ GRANICY DZIAŁKI GRUNTU NR 7 Z DZIAŁKĄ GRUNTU NR 9, W PASIE O SZEROKOŚCI OKOŁO 2,50 m2, W CELU UMOŻLIWIENIA DOJAZDU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 16 POSADOWIONEGO NA DZIAŁCE NR 8.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 96.600,- zł  
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Powierzchnia - 810 m2

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.13 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 483.28 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4763&type=img Informacja o tymczasowym zamknięciu niebieskiego szlaku turystycznego (13985) (Komunikaty)

  Ze względu na prowadzenie prac z pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje o czasowym zamknięciu fragmentu niebieskiego szlaku turystycznego (do odwołania). W załączeniu przesyłamy mapkę z zaznaczonym fragmentem.

  Czytaj więcej: Informacja o tymczasowym zamknięciu niebieskiego szlaku turystycznego

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1546&type=thumb Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej (446/2 obr. 6) (8261) (Dzierżawa)

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

   Turystyczna (446/2 obr. 6) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat  nieruchomości zabudowanej, położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej

  przedmiot dzierżawy: budynek o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki oznaczonej w ewidencji numerem 446/2 obr. 6 o pow. 43 m², położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej;

  Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 400,- zł netto.
  Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

  Powierzchnia działki  -  43 m2
  Powierzchnia budynku -
  21 m2

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 763.99 KB]
  Umowa [Adobe Acrobat PDF - 44.5 KB]

  Czytaj więcej: Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej (446/2 obr. 6)


Oferty w przygotowaniu