Oferty sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=751&type=img Nieruchomość zabudowana (ul. Osiedle Podgórze 13-14 ; 280/1, 280/2, 277 obr. 1) (11652) (Sprzedaż)

   BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
  OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości zabudowanej, położonej w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. Osiedle Podgórze 13-14, który odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2, sala nr 2.

  Nieruchomość malowniczo położona na południowym zboczu, w otoczeniu zieleni, z widokiem na panoramę Karkonoszy. W ewidencji gruntów działka nr 280/1 o pow. 199 m2 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), działka nr 280/2 o pow. 3714 m2 oznaczona jest symbolem: Bi (inne tereny zabudowane), natomiast działka nr 277 oznaczona jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) o pow. 4862 m2 i Ls (lasy) o pow. 7314 m2 . Według uproszczonego planu urządzenia lasu na części działki nr 277 znajduje się las mieszany górki świeży.
  Nieruchomość zabudowana jest ujętym w spisie konserwatorskim kompleksem trzech budynków usługowych powiązanych ze sobą funkcjonalnie o łącznej powierzchni użytkowej 1199,40 m2, z czego:

  • budynek główny z gabinetami i blokiem operacyjnym w zabudowie półzwartej, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 475,30 m2
  • budynek z kuchnią, jadalnią i pokojami gościnnymi w zabudowie półzwartej, dwukondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 676,90 m2
  • budynek łącznik jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 47,20 m2.

  Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

  Cena wywoławcza: 950.000,- zł , w tym zabudowana działka nr 280/2 – 56,12%, niezabudowana działka nr 280/1 – 1,71%, niezabudowana część działki 277 (oznaczona symbolem Bz) – 37,66%, niezabudowana część działki nr 277 (oznaczona symbolem LsV) wraz z drzewostanem – 4,51%

  Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 w salinr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.28 MB]
  Inwentaryzacja [Adobe Acrobat PDF - 362.17 KB]
  Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [Adobe Acrobat PDF - 1.75 MB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość zabudowana (ul. Osiedle Podgórze 13-14 ; 280/1, 280/2, 277 obr. 1)

 • http://www.szklarskaporeba.pl/o-szklarskiej-porebie/multimedia/galeria/image.raw?view=image&id=452&type=img Nieruchomość niezabudowana, ul. Jakuszce 1A (186 i 187 obr. 8) (687) (Dzierżawa)

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 30 lat terenu stoku narciarskiego „BABINIEC” położonego w Szklarskiej Porębie przy ul. Jakuszce 1A

  Powierzchnie użytkowe - 339,72 m2 i 20m2

  Ustala się wywoławczy czynsz dzierżawny w wysokości 3500,- zł netto (plus VAT 23%) płatny w miesiącach od grudnia do marca każdego roku oraz w wysokości 1000,- zł netto (plus VAT 23%) płatny w miesiącach od kwietnia do listopada każdego roku.

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie , pok. nr 11 tel. (075) 75 47 710 lub 75 47 715

  Dokument oraz projekt umowy do pobrania [2.47 MB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana, ul. Jakuszce 1A (186 i 187 obr. 8)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4601&type=img Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/5 obr. 0002) (1208) (Sprzedaż)

  Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową

  Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/5 obr. 0002)
  trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w granicach działki gruntu nr 65/5 obr. 0002 o powierzchni  4560 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym skłonie, nieogrodzona. Zachodnie obrzeże porośnięte drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia i kolektor kanalizacji sanitarnej (dodatkowo Gmina Szklarska Poręba wyraziła zgodę na zlokalizowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 65/5 obr. 0002 w celu przyłączenia działki nr 65/6 do sieci kanalizacji sanitarnej), z dostępem do infrastruktury technicznej, z nieurządzonym dojazdem (z działki drogowej nr 132 obr. 0002). W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, pensjonatowa i usługowa. W ewidencji gruntów działka nr 65/5 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki 65/5 oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00050028/5.  W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30.12.2016 r. oraz drugi w dniu 03.03.2017 r.

  Powierzchnia działki: 4560 m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 242.190,- zł
  Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.45 MB]

  Czytaj więcej: Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/5 obr. 0002)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4549&type=img Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/4 obr. 0002) (1306) (Sprzedaż)

  Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową

  Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/4 obr. 0002) trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w granicach działki gruntu nr 65/4 obr. 0002 o powierzchni 3578 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym skłonie, nieogrodzona. Zachodnie obrzeże porośnięte drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia i kolektor kanalizacji sanitarnej. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej i z dobrym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, pensjonatowa i usługowa. W ewidencji gruntów działka nr 65/4 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki 65/4 oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00050028/5. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30.12.2016 r.  oraz drugi w dniu 03.03.2017 r.

  Powierzchnia działki: 3578 m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 226.800,- zł
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.45 MB]

  Czytaj więcej: Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową- Ul. Górna (65/4 obr. 0002)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=827&type=thumb Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2) (4146) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2)czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 7 obr. 0002 o powierzchni 810 m2. W ewidencji gruntów działka nr 7 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Nieruchomość o regularnym kształcie, dobrym nasłonecznieniu, położona na południowym skłonie, z dostępem do infrastruktury technicznej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 października 2016 r., drugi w dniu 30 grudnia 2016 r. i trzeci w dniu 3 marca 2017 r.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00031864/8. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o obciążeniu o następującej treści: ODPŁATNA I NA CZAS NIEOKREŚLONY SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU, POPRZEZ DZIAŁKĘ NR 7, WZDŁUŻ GRANICY DZIAŁKI GRUNTU NR 7 Z DZIAŁKĄ GRUNTU NR 9, W PASIE O SZEROKOŚCI OKOŁO 2,50 m2, W CELU UMOŻLIWIENIA DOJAZDU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 16 POSADOWIONEGO NA DZIAŁCE NR 8.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 110.000,- zł  
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Powierzchnia - 810 m2

  Przetargi odbędą się w dniu 8 maja 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.15 MB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2078&type=thumb Lokal mieszkalny (ul. Sikorskiego3/1; 286/1 i 286/2 obr.5 ) (2252) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony
  Lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego

  III przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 3 przy ul. Sikorskiego wraz z udziałem wynoszącym 2776/10000 (27,76%) w prawie współwłasności działek gruntu nr 286/1  i nr 286/2 obręb 0005 o łącznej powierzchni 0,0375 ha oraz w częściach wspólnych budynków. Dla lokalu brak jest księgi wieczystej, natomiast dla działki nr 286/1 obr. 0005 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00043109/5, a dla działki nr 286/2 obr. 0005 księgę wieczystą KW NR  JG1J/00019475/4. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 grudnia 2016 r., natomiast drugi w dniu 3 marca 2017 r.

  Łączna powierzchnia -76,30m2

  Cena wywoławcza nieruchomości: 94.500 ,- zł,
  Wadium: 10% ceny wywoławczej

  Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2017 roku o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.23 MB]

  Czytaj więcej: Lokal mieszkalny (ul. Sikorskiego3/1; 286/1 i 286/2 obr.5 )

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1798&type=thumb Lokal użytkowy (ul. Sikorskiego8/8; 299/9 obr.5 ) (2535) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Lokal użytkowy (ul. Sikorskiego8/8; 299/9 obr.5 )Szósty przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 usytuowanego w budynku nr 8 przy ul. Sikorskiego w Szklarskiej Porębie  o powierzchni użytkowej 217,20 m2 ( w tym 60 m2 pomieszczeń przynależnych) wraz z udziałem wynoszącym 3118/10000 (31,18%) w prawie współużytkowania wieczystego do dnia 03.09.2103 r. działki gruntu nr 299/9 obr. 0005 o powierzchni 1763 m2 oraz w częściach wspólnych budynku. W ewidencji gruntów działka 299/9 oznaczona jest symbolem: B ( tereny mieszkaniowe). Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalno-usługowego i składa się z pięciu biur,  magazynu,  dwóch korytarzy, pomieszczenia socjalnego, przedsionka  i dwóch pomieszczeń WC. Do lokalu przynależą w przyziemiu dwa pomieszczenia gospodarcze i dwa magazyny.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Ogrzewany jest ze wspólnej kotłowni w budynku. Dla lokalu wydano pozwolenie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu – z lokalu użytkowego na lokale mieszkalne. Lokal nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla lokalu prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00071306/1. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.06.2016 r., drugi w dniu 26.08.2016 r., trzeci w dniu 28.10.2016 r., czwarty w dniu 30.12.2016 r. i piąty w dniu 03.03.2017 r.

  Powierzchnia użytkowa -217,20m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 249.000,- zł  (w tym lokal 80,90% i 19,10% udział w gruncie)
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710  lub (75) 75 47 715.

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 807.2 KB]

  Czytaj więcej: Lokal użytkowy (ul. Sikorskiego8/8; 299/9 obr.5 )

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4929&type=img Lokal mieszkalny (ul. Osiedle Huty 6; 4/2 obr. 0006) (1127) (Sprzedaż)

  Lokal mieszkalny przy ul. Osiedle Huty 6

  Lokal mieszkalny (ul. Osiedle Huty 6; 4/2 obr. 0006) Drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku nr 6 przy ul. Osiedle Huty w Szklarskiej Porębie  o powierzchni użytkowej 37,10 m2 (w tym 16,9 m2 pomieszczeń przynależnych) wraz z udziałem wynoszącym 1.216/10.000 (12,16%) we współwłasności działki gruntu nr 4/2 obr. 0006 o powierzchni 761 m2 oraz w częściach wspólnych budynku. W ewidencji gruntów działka 4/2 obr. 0006 oznaczona jest symbolem: Bi (inne tereny zabudowane) i zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym z lat dwudziestych dwudziestego wieku, w którym znajduje się sześć lokali mieszkalnych. Lokal do remontu, położony jest na piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi o łącznej powierzchni 20,20 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych na piętrze tj. kuchni, łazienki, przedpokoju oraz wc (na parterze) o łącznej powierzchni 16,90 m2 . Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną (niskiego napięcia), wodociągową, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do kolektora, telefoniczną, wentylacyjną (wentylacja grawitacyjna w łazience i kuchni), ogrzewania (ogrzewanie elektryczne). Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla lokalu brak jest księgi wieczystej, natomiast dla budynku  przy ul. Osiedle Huty 6  prowadzona jest księga wieczysta JG1J/00066351/3. W chwili sprzedaży dla nieruchomości lokalowej zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17.02.2017 r. 

  Łączna powierzchnia - 37,10 m2

  Cena wywoławcza nieruchomości: 39.000 ,- zł,

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2


  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 865.26 KB]

  Czytaj więcej: Lokal mieszkalny (ul. Osiedle Huty 6; 4/2 obr. 0006)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2617&type=thumb Dom mieszkalny z widokiem (ul. Morcinka 1A; 474/1 obr. 0005) (2439) (Sprzedaż)

  Dom mieszkalny z widokiem (ul. Morcinka 1A)

  Dom mieszkalny z widokiem (ul. Morcinka 1A; 474/1 obr. 0005)Piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Gustawa Morcinka 1a w granicach działki gruntu nr 474/1 obr. 0005 o powierzchni 470 m2, zabudowaną częściowo spalonym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 165,30 m2. Budynek wybudowany w 1929 roku, murowany z częścią gospodarczą drewnianą, wolnostojący z jedną kondygnacją nadziemną oraz z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 474/1 i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 04.07.2016 r., drugi w dniu 16.09.2016 r., trzeci w dniu 21.11.2016 r. i czwarty w dniu 17.02.2017 r.

  Łączna powierzchnia -470m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 62.000,- zł,

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 774.99 KB]

  Czytaj więcej: Dom mieszkalny z widokiem (ul. Morcinka 1A; 474/1 obr. 0005)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1787&type=thumb Nieruchomość (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4) (3775) (Sprzedaż)

  Nieruchomość niezabudowana przy ul. Kopernika

  Nieruchomość (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4)Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Mikołaja Kopernika w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 140/3 obr. 0004 o powierzchni 8229 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na północno-wschodnim stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, tereny zielone i zabudowa pensjonatowa.
  W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolami: ŁV (łąki trwałe) i W (rowy). Dla działki nr 140/3 oraz dla innych działek Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00033758/6. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.12.2016 r. oraz drugi w dniu 17.02.2017 r.

  Łączna powierzchnia -8229m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 296.000,- zł
  Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w salinr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2


  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.33 MB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=5507&type=img Nieruchomość niezabudowana, ul. Objazdowa (208 obr. 6) (710) (Dzierżawa)

  Nieruchomość niezabudowana, ul. Objazdowa (208 obr. 6)BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na  oddanie w dzierżawę na okres do 9 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. Objazdowej w granicach części działki gruntu nr 208 obręb 0006 o powierzchni 1051 m2

  Powierzchnia działki  -  1051 m2

  Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego:  4.000,- złotych  netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).

  Część jawna przetargów odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Informacji udziela

  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Buczka 2 tel. (075) 75 47 715

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 730.49 KB]
  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 395.17 KB]
  Projekt Umowy [Adobe Acrobat PDF - 138.49 KB]
  Mapa [Adobe Acrobat PDF - 600.58 KB]
  Wypis i wyrys z MPZP [Adobe Acrobat PDF - 3.48 MB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana, ul. Objazdowa (208 obr. 6)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=5460&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3) (800) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Piastowskiej w granicach działki gruntu nr 343 obr. 0003 o powierzchni  4288 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna lina elektroenergetyczna 20kV ze słupami. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta.

  Przetargi odbędą się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Powierzchnia - 4288m2
  Cena wywoławcza nieruchomości – 269.000,- złotych,
  Wadium: 10% ceny wywoławczej

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

  oferta [Adobe Acrobat PDF - 804.03 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1791&type=thumb Nieruchomość zabudowana, ul. Hutnicza (95/2 obr. 5) (3477) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość zabudowana, ul. Hutnicza (95/2 obr. 5)pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie, przy ul. Hutniczej w granicach działki gruntu nr 95/2 obr. 0005 o powierzchni 1292 m2, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (była stolarnia) o powierzchni użytkowej 82,60 m². Budynek o konstrukcji metalowej, wypełnionej pustakami i cegłą, okna drewniane pojedyncze, wrota drewniane dwuskrzydłowe, tylne drzwi płycinowe obite blachą, wewnątrz otynkowany, kryty blachą, z doprowadzonym przyłączem elektrycznym. W ewidencji gruntów działka 95/2 oznaczona jest symbolem: Bz ( tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Działka znajduje się przy bocznej ulicy, z dostępem do energii elektrycznej (przez działkę przebiega podziemna linia energetyczna wysokiego napięcia), wody, gazu, kanalizacji i telefonu.
  Budynek nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 95/2 obr. 0005 oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4

  Cena wywoławcza nieruchomości :  149.000,- zł   
  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710  lub (75) 75 47 715.

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 834.12 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość zabudowana, ul. Hutnicza (95/2 obr. 5)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=836&type=thumb Lokal Mieszkalny (ul. Wiejska 18/1; nr 52 obr. 3) (3324) (Sprzedaż)

  Lokal mieszkalny przy ul. Wiejskiej

  I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni użytkowej 131,65 m²  położonego w budynku nr 18 przy ul. Wiejskiej w Szklarskiej Porębie wraz z udziałem 45,20% we wspólnych częściach budynku i w 1/3 części w prawie współwłasności działki gruntu nr 52 obręb 0003 o pow. 895 m2.  Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00021946/4 – obciążona wpisami w dziale III.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 199.000,- zł
  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
  Wadium: 10% ceny wywoławczej
  Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2017 roku o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.24 MB]

  Czytaj więcej: Lokal Mieszkalny (ul. Wiejska 18/1; nr 52 obr. 3)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4763&type=img Informacja o tymczasowym zamknięciu niebieskiego szlaku turystycznego (3836) (Komunikaty)

  Ze względu na prowadzenie prac z pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje o czasowym zamknięciu fragmentu niebieskiego szlaku turystycznego (do odwołania). W załączeniu przesyłamy mapkę z zaznaczonym fragmentem.

  Czytaj więcej: Informacja o tymczasowym zamknięciu niebieskiego szlaku turystycznego

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1546&type=thumb Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej (446/2 obr. 6) (4594) (Dzierżawa)

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

   Turystyczna (446/2 obr. 6) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat  nieruchomości zabudowanej, położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej

  przedmiot dzierżawy: budynek o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki oznaczonej w ewidencji numerem 446/2 obr. 6 o pow. 43 m², położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej;

  Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 400,- zł netto.
  Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

  Powierzchnia działki  -  43 m2
  Powierzchnia budynku -
  21 m2

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 763.99 KB]
  Umowa [Adobe Acrobat PDF - 44.5 KB]

  Czytaj więcej: Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej (446/2 obr. 6)


Oferty w przygotowaniu