Działka o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00092493/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się 16 października 2017 r., drugi — 5 lutego 2018 r., trzeci — 9 kwietnia 2018 r., czwarty — 21 czerwca 2018 r., piąty — 26 listopada 2018 r. oraz szósty — 4 lutego 2019 r.

  • Odsłon: 78
  • Odsłon: 80

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie (uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 11 maja 2011 r. zmieniona uchwałą nr LVII/701/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie 12 listopada 2014 r.), w którym oznaczona jest symbolem MP9, z podstawowym przeznaczeniem terenu jako tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej oraz z przeznaczeniem dopuszczalnym:
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
– usługi,
– obiekty i urządzenia sportowe,
– zieleń urządzona i użytkowa,
– parkingi,
– obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
– ciągi komunikacyjne.
Termin zagospodarowania: brak określenia.

Szczegółowych informacji udziela
Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego
— pokój nr 11, tel.: 757 547 710 lub 757 547 715.

Szklarska Poręba, 10 kwietnia 2019 r.

Do pobrania: Oferta