Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/1 obr. 1 o powierzchni 1952 m2.

Działka o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, położona w strefie pośredniej miasta, w bardzo dobrym sąsiedztwie budynków mieszkalnych i lasu, na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem, nieogrodzona.

Zlokalizowana w strefie centralnej pośredniej przy ul. Osiedle Podgórze. Działka jest własnością Gminy Szklarska Poręba. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00092493/1. Po sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

  • Odsłon: 809
  • Odsłon: 789

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie (uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 11 maja 2011 r. zmieniona uchwałą nr LVII/701/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 12 listopada 2014 r.), w którym oznaczona jest symbolem MP9, z podstawowym przeznaczeniem terenu jako tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej oraz z przeznaczeniem dopuszczalnym:

  • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  • usługi,
  • obiekty i urządzenia sportowe,
  • zieleń urządzona i użytkowa,
  • parkingi,
  • obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
  • ciągi komunikacyjne.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: nieruchomość z dostępem do wody, energii i telefonu.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego — pokój nr 11, tel.: 757 547 710 lub 757 547 715.

Cena wywoławcza nieruchomości: 290.000,- zł.
Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Dokumenty do pobrania:

Szklarska Poręba, 15 października 2020 r.