Nieruchomość niezabudowana w Szklarskiej Porębie przy ul. Demokratów w granicach działek gruntu nr 219/8 i nr 238/4 obr. 5, o powierzchni 3648 m2

Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 140/3 obr. 4 o powierzchni 8229 m2. PRZETARG 9 marca 2020 r.

Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/5 obr. 1 o powierzchni 1556 m2

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Piastowskiej w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 343 obr. 3 o powierzchni 4288 m2

Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/1 obr. 1 o powierzchni 1952 m2