BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości zabudowanej, położonej w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. Osiedle Podgórze 13-14, który odbędzie się w dniu 30 marca 2018 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, sala nr 2.

Nieruchomość zabudowana (ul. Osiedle Podgórze 13-14 ; 280/1, 280/2, 277 obr. 1)IV przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w granicach działek gruntu nr 280/1, 280/2 i 277 obręb 0001 o łącznej powierzchni 16 089 m2 , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze księga wieczysta nr JG1J/00037778/0. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17 marca 2017 r. , drugi w dniu 23 czerwca 2017 r. oraz trzeci w dniu 30 października 2017 r.

 

Cena wywoławcza: 910.000,- zł , w tym zabudowana działka nr 280/2 – 56,12%, niezabudowana działka nr 280/1 – 1,71%, niezabudowana część działki 277 (oznaczona symbolem Bz) – 37,66%, niezabudowana część działki nr 277 (oznaczona symbolem LsV) wraz z drzewostanem – 4,51%

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2018 r. o godz. 12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.27 MB]
Inwentaryzacja [Adobe Acrobat PDF - 362.17 KB]
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [Adobe Acrobat PDF - 1.3 MB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003)Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 249/1, nr 249/3 i nr 249/5 obr. 0003 o łącznej powierzchni 3068 m2. Nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona na północnym skłonie, niezagospodarowana, z dobrym dojazdem oraz z dostępem do uzbrojenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację i telefon. Przez jej część przebiega napowietrzna linia telefoniczna ze słupami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, łąki  oraz tory kolejowe.  W ewidencji gruntów działki nr 249/1 i nr 249/5 oznaczone są symbolami: PsV (pastwiska), Lzr-PsV (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych), natomiast działka nr 249/3 oznaczona jest symbolem PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działek nr 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003 oraz dla innych gminnych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Łączna powierzchnia - 3068m2

Cena wywoławcza nieruchomości:  200.000,- zł 
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.32 MB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 374.56 KB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Matejki; 300/2 obr. 0003)

Burmistrz Szklarskiej Poręby odwołuje  ogłoszony na dzień 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Matejki, w granicach działki gruntu nr 300/2 obręb 0003 łącznej powierzchni 4458 m2 , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze księga wieczysta nr JG1J/00093229/7.
Ważnym powodem odwołania przetargu jest roszczenie właściciela nieruchomości sąsiedniej o zasiedzenie części działki.
Pismo do pobrania [Adobe Acrobat PDF - 281.32 KB]

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Matejki w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 300/2 obr. 0003 o powierzchni 4458 m2.
Nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona na równym terenie, niezagospodarowana, zakrzaczona i zadrzewiona z grupą skał w środkowej części. Działka z dostępem do uzbrojenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację i telefon, z przebiegiem instalacji wodociągowej przez jej część (przy granicy). W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, pensjonatowa oraz las.  W ewidencji gruntów działka nr 300/2 oznaczona jest symbolem Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 300/2 obr. 0003 oraz dla innych gminnych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Łączna powierzchnia - 4458m2

Cena wywoławcza nieruchomości:  270.000,- zł  
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.31 MB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 314.32 KB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001)drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze  w granicach działki gruntu nr 287/1 obr. 0001 o powierzchni  1952 m2. Działka o nieregularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092493/1.  W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.10.2017 r.

Łączna powierzchnia - 1952m2

Cena wywoławcza nieruchomości:  245.000,- zł  
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 812.24 KB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 285.96 KB]
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego [Adobe Acrobat PDF - 1.95 MB]

Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
ul. Waryńskiego

Nieruchomość  (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003)Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 293 obr. 0003 o powierzchni 2412 m2. Działka o regularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i wielorodzinna oraz las.  W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolami: RV (grunty orne) o pow. 1717 m2 , ŁIV (łąki trwałe) o pow. 218 m2 i LsV (lasy) o pow. 477 m2 . Według uproszczonego planu urządzenia lasu na części działki  znajduje się las mieszany górski świeży. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.06.2017 r., a drugi w dniu 16.10.2017 r.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Łączna powierzchnia - 2412 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 144.000,- zł, w tym część działki (oznaczona symbolami RV i ŁIV) – 88,33% oraz część działki (oznaczona symbolem LsV) wraz z drzewostanem – 11,67%
Do uzyskanej w przetargu ceny części działki (oznaczonej symbolami  RV i ŁIV) doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) sprzedaż część działki (oznaczonej symbolem LsV) wraz z drzewostanem zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.31 MB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 436.98 KB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość lokalowa (ul. Armii Krajowej 1; 310/2, 310/6 obr. 0001)czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 (lokal użytkowy stanowiący garaż) o pow. użytkowej 9,20 m2 położonej przy ul. Armii Krajowej 1 w Szklarskiej Porębie wraz z udziałem 1,83% w częściach wspólnych budynków oraz z takim samym udziałem w prawie współużytkowania wieczystego do dnia 23.04.2103 r. działek gruntu nr 310/2 i nr 310/6 obr. 0001 o łącznej powierzchni 1581 m2. W ewidencji gruntów działki nr 310/2 i nr 310/6 obr. 0001 oznaczone są symbolem: B ( tereny mieszkaniowe). Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy stanowiący garaż) położona jest na parterze (kondygnacja 1) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w części parterowej budynku, w sąsiedztwie innych garaży. Wjazd do garażu jest od północno-wschodniej strony działki. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla lokalu brak jest księgi wieczystej, natomiast dla działek nr 310/2 i nr 310/6 obr. 0001 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00043815/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości lokalowej założona zostanie odrębna księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09.06.2017 r., drugi w dniu 11.08.2017 r. oraz trzeci w dniu 16.10.2017 r.

Powierzchnia użytkowa - 9,20m2

Cena wywoławcza nieruchomości :  6.000,- zł
(w tym grunt: 58,46% oraz lokal: 41,54%)
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 822.79 KB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 297.4 KB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001)Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 349 obr. 0001 o powierzchni 2164 m2. Działka o regularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona na stoku o spadku w kierunku wschodnim, poniżej drogi oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, terenów zielonych i linii kolejowej. Na działce znajdują się cztery odpływy kanalizacji deszczowej z drogi. Przyszły inwestor na etapie projektowania powinien rozwiązać gospodarkę wodami opadowymi na terenie działki nr 349 obr. 0001 zarówno z dachu, jak i z terenu. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092510/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.10.2017 r.

Łączna powierzchnia - 2164m2

Cena wywoławcza nieruchomości:  202.000,- zł  

Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  

Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.33 MB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 287.91 KB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Piastowskiej w granicach działki gruntu nr 343 obr. 0003 o powierzchni  4288 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna lina elektroenergetyczna 20kV ze słupami. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 07.04.2017 r., drugi w dniu 09.06.2017 r., trzeci w dniu 11.08.2017 r. oraz czwarty w dniu 16.10.2017 r.

Powierzchnia - 4288m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 180.000,- złotych,
Wadium: 10% ceny wywoławczej
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 818.76 KB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 393.28 KB]

Nieruchomość niezabudowana przy ul. Kopernika

Nieruchomość  (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4)Szósty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Mikołaja Kopernika w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 140/3 obr. 0004 o powierzchni 8229 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na północno-wschodnim stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, tereny zielone i zabudowa pensjonatowa. Przez działkę przebiega instalacja wodna i nieczynny gazociąg.
W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolami: ŁV (łąki trwałe) i W (rowy). Dla działki nr 140/3 oraz dla innych działek Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00033758/6. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.12.2016 r. , drugi w dniu 17.02.2017 r., trzeci w dniu 21.04.2017 r., czwarty w dniu 23.06.2017 r. oraz piąty w dniu 16.10.2017 r.

Łączna powierzchnia - 8229 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 205.000,- zł
Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2


Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.33 MB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 379.19 KB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2)siódmy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 7 obr. 0002 o powierzchni 810 m2. W ewidencji gruntów działka nr 7 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość o regularnym kształcie, dobrym nasłonecznieniu, położona na południowym skłonie, z dostępem do infrastruktury technicznej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia i kolektor kanalizacji sanitarnej (dwie linie). Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 października 2016 r., drugi w dniu 30 grudnia 2016 r., trzeci w dniu 3 marca 2017 r., czwarty w dniu 8 maja 2017 r., piąty w dniu 11 sierpnia 2017 r. i szósty w dniu 16 października 2017 r.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00031864/8. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o obciążeniu o następującej treści: ODPŁATNA I NA CZAS NIEOKREŚLONY SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU, POPRZEZ DZIAŁKĘ NR 7, WZDŁUŻ GRANICY DZIAŁKI GRUNTU NR 7 Z DZIAŁKĄ GRUNTU NR 9, W PASIE O SZEROKOŚCI OKOŁO 2,50 m2, W CELU UMOŻLIWIENIA DOJAZDU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 16 POSADOWIONEGO NA DZIAŁCE NR 8.

Cena wywoławcza nieruchomości: 96.600,- zł  
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Powierzchnia - 810 m2

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.13 MB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 483.28 KB]