Lokal mieszkalny przy ul. Osiedle Huty 6

Lokal mieszkalny (ul. Osiedle Huty 6; 4/2 obr. 0006) Drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku nr 6 przy ul. Osiedle Huty w Szklarskiej Porębie  o powierzchni użytkowej 37,10 m2 (w tym 16,9 m2 pomieszczeń przynależnych) wraz z udziałem wynoszącym 1.216/10.000 (12,16%) we współwłasności działki gruntu nr 4/2 obr. 0006 o powierzchni 761 m2 oraz w częściach wspólnych budynku. W ewidencji gruntów działka 4/2 obr. 0006 oznaczona jest symbolem: Bi (inne tereny zabudowane) i zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym z lat dwudziestych dwudziestego wieku, w którym znajduje się sześć lokali mieszkalnych. Lokal do remontu, położony jest na piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi o łącznej powierzchni 20,20 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych na piętrze tj. kuchni, łazienki, przedpokoju oraz wc (na parterze) o łącznej powierzchni 16,90 m2 . Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną (niskiego napięcia), wodociągową, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do kolektora, telefoniczną, wentylacyjną (wentylacja grawitacyjna w łazience i kuchni), ogrzewania (ogrzewanie elektryczne). Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla lokalu brak jest księgi wieczystej, natomiast dla budynku  przy ul. Osiedle Huty 6  prowadzona jest księga wieczysta JG1J/00066351/3. W chwili sprzedaży dla nieruchomości lokalowej zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17.02.2017 r. 

Łączna powierzchnia - 37,10 m2

Cena wywoławcza nieruchomości: 39.000 ,- zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2


Oferta [Adobe Acrobat PDF - 865.26 KB]

Dom mieszkalny z widokiem (ul. Morcinka 1A)

Dom mieszkalny z widokiem (ul. Morcinka 1A; 474/1 obr. 0005)Piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Gustawa Morcinka 1a w granicach działki gruntu nr 474/1 obr. 0005 o powierzchni 470 m2, zabudowaną częściowo spalonym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 165,30 m2. Budynek wybudowany w 1929 roku, murowany z częścią gospodarczą drewnianą, wolnostojący z jedną kondygnacją nadziemną oraz z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 474/1 i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 04.07.2016 r., drugi w dniu 16.09.2016 r., trzeci w dniu 21.11.2016 r. i czwarty w dniu 17.02.2017 r.

Łączna powierzchnia - 470 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 62.000,- zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 774.99 KB]

Nieruchomość niezabudowana przy ul. Kopernika

Nieruchomość  (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4)Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Mikołaja Kopernika w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 140/3 obr. 0004 o powierzchni 8229 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na północno-wschodnim stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, tereny zielone i zabudowa pensjonatowa.
W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolami: ŁV (łąki trwałe) i W (rowy). Dla działki nr 140/3 oraz dla innych działek Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00033758/6. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.12.2016 r. oraz drugi w dniu 17.02.2017 r.

Łączna powierzchnia - 8229 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 296.000,- zł
Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2


Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.33 MB]

Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową

Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową-  Ul. Górna (65/6 obr. 0002)drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w granicach działki gruntu nr 65/6 obr. 0002 o powierzchni  5910 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym skłonie, nieogrodzona. Wschodnie obrzeże porośnięte drzewami. Przez działkę przebiega podziemne zasilanie w wodę i kolektor kanalizacji sanitarnej oraz wschodnim brzegiem podziemny kabel telekomunikacyjny. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej i z dobrym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, pensjonatowa oraz usługowa (zakład produkcyjny na działce nr 64/2). W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki 65/6 oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00050028/5. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30.01.2017 r.

Powierzchnia działki: 5910 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 409.000,- zł
Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 749.57 KB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Piastowskiej w granicach działki gruntu nr 343 obr. 0003 o powierzchni  4288 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna lina elektroenergetyczna 20kV ze słupami. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta.

Przetargi odbędą się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Powierzchnia - 4288m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 269.000,- złotych,
Wadium: 10% ceny wywoławczej

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

oferta [Adobe Acrobat PDF - 804.03 KB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość zabudowana, ul. Hutnicza (95/2 obr. 5)pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie, przy ul. Hutniczej w granicach działki gruntu nr 95/2 obr. 0005 o powierzchni 1292 m2, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (była stolarnia) o powierzchni użytkowej 82,60 m². Budynek o konstrukcji metalowej, wypełnionej pustakami i cegłą, okna drewniane pojedyncze, wrota drewniane dwuskrzydłowe, tylne drzwi płycinowe obite blachą, wewnątrz otynkowany, kryty blachą, z doprowadzonym przyłączem elektrycznym. W ewidencji gruntów działka 95/2 oznaczona jest symbolem: Bz ( tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Działka znajduje się przy bocznej ulicy, z dostępem do energii elektrycznej (przez działkę przebiega podziemna linia energetyczna wysokiego napięcia), wody, gazu, kanalizacji i telefonu.
Budynek nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 95/2 obr. 0005 oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4

Cena wywoławcza nieruchomości :  149.000,- zł   
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710  lub (75) 75 47 715.

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 834.12 KB]

Lokal mieszkalny przy ul. Wiejskiej

I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni użytkowej 131,65 m²  położonego w budynku nr 18 przy ul. Wiejskiej w Szklarskiej Porębie wraz z udziałem 45,20% we wspólnych częściach budynku i w 1/3 części w prawie współwłasności działki gruntu nr 52 obręb 0003 o pow. 895 m2.  Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00021946/4 – obciążona wpisami w dziale III.

Cena wywoławcza nieruchomości: 199.000,- zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Wadium: 10% ceny wywoławczej
Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2017 roku o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.24 MB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony
Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa)

Ternem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa; 54/6 obr. 0005)czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Zdrojowej w granicach działki gruntu nr 54/6 obr. 0005 o powierzchni  1067 m2. Teren działki nieogrodzony, o nieregularnym kształcie, niezagospodarowany, częściowo zakrzaczony, z dostępem do infrastruktury (przez środkową część działki przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej oraz nad jedną z granic przebiega linia energetyczna ze słupem) i z dobrym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz –tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki niezabudowanej nr 54/6 obr. 0005 oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta.  Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26.08.2016 r.,  drugi w dniu 28.10.2016 r. i trzeci w dniu 30.12.2016 r.

Łączna powierzchnia - 1067 m2

Cena wywoławcza nieruchomości: 90.000,- zł 
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.99 MB]

 

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony
Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa)

Ternem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa; 53 obr. 0005)czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Zdrojowej w granicach działki gruntu nr 53 obr. 0005 o powierzchni  480 m2. Teren działki nieogrodzony, o regularnym kształcie, niezagospodarowany, częściowo zakrzaczony z rumowiskiem skalnym w środkowej części i ośmioma drzewami wymagającymi uzyskania pozwolenia na wycięcie, z dostępem do infrastruktury (nad jedną z granic przebiega linia energetyczna ze słupem) i z dobrym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki niezabudowanej nr 53 obr. 0005 oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4.  W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta.  Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26.08.2016 r., drugi 28.10.2016 r. i trzeci w dniu 30.12.2016 r.

Łączna powierzchnia - 480 m2

Cena wywoławcza nieruchomości: 50.700,- zł 
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.99 MB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony
Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa)

Ternem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Zdrojowa; 52 obr. 0005)czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Zdrojowej w granicach działki gruntu nr 52 obr. 0005 o powierzchni  480 m2. Teren działki nieogrodzony, o regularnym kształcie, niezagospodarowany, częściowo zakrzaczony, z dostępem do infrastruktury (nad jedną z granic przebiega linia energetyczna ze słupem) i z dobrym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki niezabudowanej nr 52 obr. 0005 oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26.08.2016 r., drugi w dniu 28.10.2016 r. i trzeci w dniu 30.12.2016 r.

Łączna powierzchnia - 480 m2

Cena wywoławcza nieruchomości: 57.510,- zł  
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.99 MB]

Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową

Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową-  Ul. Górna (65/5 obr. 0002)
drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w granicach działki gruntu nr 65/5 obr. 0002 o powierzchni  4560 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym skłonie, nieogrodzona. Zachodnie obrzeże porośnięte drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia i kolektor kanalizacji sanitarnej, z dostępem do infrastruktury technicznej, z nieurządzonym dojazdem (z działki drogowej nr 132 obr. 0002) . W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka nr 65/5 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki 65/5 oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00050028/5.  W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30.12.2016 r.

Powierzchnia działki: 4560 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 269.100,- zł
Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.42 MB]

 

Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową

Teren pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową-  Ul. Górna (65/4 obr. 0002)drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w granicach działki gruntu nr 65/4 obr. 0002 o powierzchni  3578 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym skłonie, nieogrodzona. Zachodnie obrzeże porośnięte drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia i kolektor kanalizacji sanitarnej. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej i z dobrym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, pensjonatowa i usługowa. W ewidencji gruntów działka nr 65/4 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki 65/4 oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00050028/5. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30.12.2016 r.

Powierzchnia działki: 3578 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 252.000,- zł
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.42 MB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2)trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 7 obr. 0002 o powierzchni 810 m2. W ewidencji gruntów działka nr 7 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Nieruchomość o regularnym kształcie, dobrym nasłonecznieniu, położona na południowym skłonie, z dostępem do infrastruktury technicznej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 października 2016 r., a drugi w dniu 30 grudnia 2016 r.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00031864/8. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o obciążeniu o następującej treści: ODPŁATNA I NA CZAS NIEOKREŚLONY SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU, POPRZEZ DZIAŁKĘ NR 7, WZDŁUŻ GRANICY DZIAŁKI GRUNTU NR 7 Z DZIAŁKĄ GRUNTU NR 9, W PASIE O SZEROKOŚCI OKOŁO 2,50 m2, W CELU UMOŻLIWIENIA DOJAZDU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 16 POSADOWIONEGO NA DZIAŁCE NR 8.

Cena wywoławcza nieruchomości: 139.104,- zł  
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Powierzchnia - 810 m2

Przetargi odbędą się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.17 MB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Lokal użytkowy (ul. Sikorskiego8/8; 299/9 obr.5 )Piąty przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 usytuowanego w budynku nr 8 przy ul. Sikorskiego w Szklarskiej Porębie  o powierzchni użytkowej 217,20 m2 ( w tym 60 m2 pomieszczeń przynależnych) wraz z udziałem wynoszącym 3118/10000 (31,18%) w prawie współużytkowania wieczystego do dnia 03.09.2103 r. działki gruntu nr 299/9 obr. 0005 o powierzchni 1763 m2 oraz w częściach wspólnych budynku. W ewidencji gruntów działka 299/9 oznaczona jest symbolem: B ( tereny mieszkaniowe). Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalno-usługowego i składa się z pięciu biur,  magazynu,  dwóch korytarzy, pomieszczenia socjalnego, przedsionka  i dwóch pomieszczeń WC. Do lokalu przynależą w przyziemiu dwa pomieszczenia gospodarcze i dwa magazyny.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Ogrzewany jest ze wspólnej kotłowni w budynku. Dla lokalu wydano pozwolenie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu – z lokalu użytkowego na lokale mieszkalne. Lokal nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla lokalu prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00071306/1. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.06.2016 r., drugi w dniu 26.08.2016 r., trzeci w dniu 28.10.2016 r. i czwarty w dniu 30.12.2016 r.

Powierzchnia użytkowa - 217,20 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 299.000,- zł  (w tym lokal 80,90% i 19,10% udział w gruncie)
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710  lub (75) 75 47 715.

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 838.67 KB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony
Lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego

II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 3 przy ul. Sikorskiego wraz z udziałem wynoszącym 2776/10000 (27,76%) w prawie współwłasności działek gruntu nr 286/1  i nr 286/2 obręb 0005 o łącznej powierzchni 0,0375 ha oraz w częściach wspólnych budynków. Dla lokalu brak jest księgi wieczystej, natomiast dla działki nr 286/1 obr. 0005 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00043109/5, a dla działki nr 286/2 obr. 0005 księgę wieczystą KW NR  JG1J/00019475/4. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 grudnia 2016 r.

Łączna powierzchnia - 76,30 m2

Cena wywoławcza nieruchomości: 105.000 ,- zł,
Wadium: 10% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 roku o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.27 MB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość zabudowana (ul. Franciszkańska 31; 487/2 obr. 5)szósty przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej 31 w granicach działki gruntu nr 487/2 obr. 0005 o powierzchni 1519 m2, zabudowanej ujętym w spisie konserwatorskim budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym  o powierzchni użytkowej 231 m2 i powierzchni zabudowy 261 m² oraz budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 71 m2. W ewidencji gruntów działka nr 487/2 oznaczona jest symbolem: B (tereny mieszkaniowe). Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla  działki 487/2 oraz dla innych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze  księga wieczysta KW JG1J/00093844/4. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta.  Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 21.09.2015 r., drugi w dniu 21.03.2016 r.,  rokowania w dniu 06.06.2016 r., trzeci przetarg w dniu 26.08.2016 r.,  czwarty w dniu 28.10.2016 r. i piąty w dniu 30.12.2016 r.

Powierzchnia: 1519 m2

Cena wywoławcza: 119.000,- zł  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej  w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 807.43 KB]

 BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości zabudowanej, położonej w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. Osiedle Podgórze 13-14, który odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2, sala nr 2.

Nieruchomość zabudowana (ul. Osiedle Podgórze 13-14 ; 280/1, 280/2, 277 obr. 1)Nieruchomość malowniczo położona na południowym zboczu, w otoczeniu zieleni, z widokiem na panoramę Karkonoszy. W ewidencji gruntów działka nr 280/1 o pow. 199 m2 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), działka nr 280/2 o pow. 3714 m2 oznaczona jest symbolem: Bi (inne tereny zabudowane), natomiast działka nr 277 oznaczona jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) o pow. 4862 m2 i Ls (lasy) o pow. 7314 m2 . Według uproszczonego planu urządzenia lasu na części działki nr 277 znajduje się las mieszany górki świeży.
Nieruchomość zabudowana jest ujętym w spisie konserwatorskim kompleksem trzech budynków usługowych powiązanych ze sobą funkcjonalnie o łącznej powierzchni użytkowej 1199,40 m2, z czego:

  • budynek główny z gabinetami i blokiem operacyjnym w zabudowie półzwartej, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 475,30 m2
  • budynek z kuchnią, jadalnią i pokojami gościnnymi w zabudowie półzwartej, dwukondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 676,90 m2
  • budynek łącznik jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 47,20 m2.

Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

Cena wywoławcza: 1.002.100,- zł , w tym zabudowana działka nr 280/2 – 56,12%, niezabudowana działka nr 280/1 – 1,71%, niezabudowana część działki 277 (oznaczona symbolem Bz) – 37,66%, niezabudowana część działki nr 277 (oznaczona symbolem LsV) wraz z drzewostanem – 4,51%

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.29 MB]
Opis [Adobe Acrobat PDF - 320.24 KB]
Inwentaryzacja [Adobe Acrobat PDF - 362.17 KB]
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [Adobe Acrobat PDF - 1.75 MB]