Nieruchomość „Czerwony Potok” to cisza, zieleń i wspaniała panorama oraz znakomite usytuowanie w pobliżu Polany Jakuszyckiej, znanej ze znakomitych tras biegowych. Chcielibyśmy, aby powstał tam większy hotel z zapleczem rekreacyjnym. Działka o powierzchni ponad 9 ha położona jest w zaczym oddaleniu od centrum miasta. Otoczona górami Izerskimi i lasami ma ładną panoramę na Karkonosze. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie tras biegowych, rowerowych i spacerowych oraz stoku narciarskiego Babiniec.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość zabudowana

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9 i 40 obr. 0008

Powierzchnia działek: 90 298 m2

Lokalizacja: nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta (Szklarska Poręba Jakuszce), w sąsiedztwie tras biegowych, rowerowych i spacerowych oraz stoku narciarskiego Babiniec, z dojazdem droga leśną Sytuacja prawna: grunt w użytkowaniu wieczystym Gminy Szklarska Poręba

Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działek prowadzi księgi wieczyste JG1J/00043181/3 i JG1J/00043182/0.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż praw

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba nieruchomość położona jest:

 • działki nr 39/1, 39/2, 39/5, 39/3 oznaczono symbolem US określonym jako tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji. Teren (ozn. 6) ten wskazany jest do rekultywacji i zagospodarowania sportowo – turystycznego – jako ośrodek narciarstwa zjazdowego o charakterze rodzinnym;
 • działki nr 39/6, 39/9, 39/8, 39/7 oznaczono symbolem KP określonym jako tereny ogólnodostępnych parkingów jednopoziomowych;
 • działkę 40 oznaczono symbolem US określonym jako tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji:
 • działkę 39/4 oznaczono symbolem U – tereny usług: są to obszary, na których dominować winny działalności z zakresu m.in. gastronomii,
  turystyki i hotelarstwa.

Poza tym wszystkie działki znajdują się w granicach terenów górniczych, a działki nr 39/2, 39/4 dodatkowo w granicach obszaru górniczego.

Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w Szklarskiej Poręby Jakuszyce, przy bocznej leśnej drodze, z rozległą panoramą, o dobrym nasłonecznieniu, nie regularnym kształcie, częściowo ogrodzona. Dojazd do nieruchomości leśną drogą asfaltową o szerokości 3m. Na działce nr 39/7 znajdują się pozostałości po budynku zaplecza technicznego i budynku magazynu surowca technicznego, na działce nr 39/8 znajdują się pozostałości po budynku biurowym o pow. użytkowej 199 m2 i budynek stacji trafo o powierzchni użytkowej 28 m2, natomiast na działce nr 39/5 znajdują się pozostałości po budynku socjalno – warsztatowym o powierzchni użytkowej 563 m2. Na działce nr 39/1 znajduje się złoże granitu „Czerwony Potok” budowlanego.

Informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomosci Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Buczka 2 tel. 75 75 47 715

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 354.23 KB]

 • Odsłon: 909
 • Odsłon: 695
 • Odsłon: 682
 • Odsłon: 793
 • Odsłon: 701
 • Odsłon: 784
 • Odsłon: 597
 • Odsłon: 15877
 • Odsłon: 15824