PIASTOWSKA

Nieruchomość niezabudowana, ul. Piastowska (185/2 i 186 obr. 3)Nieruchomość położona jest w centralnej części Szklarskiej Poręby Dolnej przy ulicy Piastowskiej. Działki mają łączną powierzchnię 925 m2 i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pod usługi. W niewielkim sąsiedztwie jest przystanek PKS, kościół, sklep oraz są liczne szlaki turystyczne.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działki nr 185/2 i 186 obr. 0003

Powierzchnia działek: 925 m2

Lokalizacja: w strefie centralnej Szklarskiej Poręby Dolnej

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba

Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działek nr 185/2 i 186 obr. 0003 oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana, ul. Piastowska (185/2 i 186 obr. 3)Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działki znajdują się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba (uchwała nr XLIX/604/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 maja 2014 r.) działki oznaczone są symbolami: MN, U tj. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i U – tereny.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia Istniejące uzbrojenie: nieruchomość z dostępem do wody, energii i kanalizacji

Opis nieruchomości: nieruchomość nieogrodzona, nieregularna, położona na lekkim skłonie. Obecnie w ewidencji gruntów teren działek oznaczony jest symbolami: Bp- tereny niezabudowane i W-rowy. Tuż za skarpą, wzdłuż drogi i działki nr 186 przebiegają linie elektroenergetyczne, natomiast przez część działki nr 185/2 przebiega ciek wodny.

oferta [Adobe Acrobat PDF - 421.15 KB]

  • Odsłon: 774
  • Odsłon: 424
  • Odsłon: 422
  • Odsłon: 14219