Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 20 321 m2 położona przy ul. Odrodzenia w Szklarskiej Porębie, pod zabudowę pensjonatowo-hotelową

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Odrodzenia (nr 28/19, nr 31/2, nr 32/1, nr 33/1, nr 37/5, nr 35/2, nr 34/5, nr 34/10 obr. 0006)

Przedmiot dzierżawy, jego przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania:
a. przedmiot dzierżawy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 20 321 m2, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia, w granicach działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 28/19, nr 31/2, nr 32/1, nr 33/1, nr 37/5, nr 35/2, nr 34/5, nr 34/10 w obrębie 0006, KW JG1J/00093664/8 i JG1J/00093663/1
b. przeznaczenie nieruchomości: dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LVII/700/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.). Działki nr 31/2, nr 32/1, w części nr 37/5, nr 35/2 oznaczone są na rysunku planu symbolem 2US z podstawowym przeznaczeniem jako tereny usług sportu i rekreacji, w tym: obiekty i urządzenia służące uprawienia sportów zimowych, wyciągi, trasy zjazdowe oraz obiekty i urządzenia służące uprawieniu sportów w sezonie letnim. Działki nr 33/1, nr 34/5, nr 34/10, w części nr 37/5 oznaczone są na rysunku planu symbolem 23UT – z podstawowym przeznaczeniem jako tereny zabudowy usług turystyki (zabudowa pensjonatowo-hotelowa) oraz z przeznaczeniem uzupełniającym jako mieszkalnictwo towarzyszące, usługi nieuciążliwe w tym usługi sportu, odnowy biologicznej, budynków socjalno-administracyjnych, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna, komunikacja. Natomiast działka nr 28/19 oznaczona jest na rysunku planu symbolem 52UT/Z z podstawowym przeznaczeniem jako tereny zabudowy usług turystyki z zielenią urządzoną oraz z przeznaczeniem uzupełniającym jako mieszkalnictwo towarzyszące, usługi nieuciążliwe w tym usługi sportu, odnowy biologicznej, budynków socjalno-administracyjnych, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna, komunikacja
c.     sposób zagospodarowania nieruchomości: usługi sportu i rekreacji wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją.
d.     termin zagospodarowania nieruchomości: maksymalnie do 1 roku od dnia zawarcia umowy

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod nr. 75 75 47 710. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 834 KB]
Umowa - projekt
[Adobe Acrobat PDF - 73 KB]

  • Odsłon: 248
  • Odsłon: 133
  • Odsłon: 131