BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat  nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja

Powierzchni gruntu - 332 m²

Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny - 2.500,- zł netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).
Czynsz dzierżawny płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Za każdy dzień zwłoki w płatności czynszu Wydzierżawiający będzie pobierał od Dzierżawcy odsetki ustawowe.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27 paździenika 2017 r. o godz.  13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 822.58 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF - 67.89 KB]

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat  nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja

Powierzchni gruntu - 287 m²

Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny - 2.000,- zł netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).
Czynsz dzierżawny płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Za każdy dzień zwłoki w płatności czynszu Wydzierżawiający będzie pobierał od Dzierżawcy odsetki ustawowe.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. o godz.  13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 794.23 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF - 67.89 KB]

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat lokalu użytkowego położonego na parterze budynku nr 1 przy ul. Sikorskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 297 obręb 5 o powierzchni 392 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu : 34,04 m2

Powierzchnia gruntu - 392 m2
Powierzchnia użytkowa lokalu - 34,04m2

Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego:  500,00 złotych netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

Ogłoszenia [Adobe Acrobat PDF - 725.49 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF - 62.29 KB]

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat  nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 28

Powierzchnia działki  -  3 m2

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego:  600,- złotych  netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).

Część jawna przetargów odbędzie się w dniu 06 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Informacji udziela

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Granitowa 2 tel. (075) 75 47 715

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 777.37 KB]
Projekt Umowy [Adobe Acrobat PDF - 67.91 KB]
Mapa do pobrania [Adobe Acrobat PDF - 120.3 KB]

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na  oddanie w dzierżawę na okres do 9 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. Objazdowej w granicach części działki gruntu nr 208 obręb 0006 o powierzchni 1051 m2

Powierzchnia działki  -  1051 m2

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego:  2.000,- złotych  netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).

Część jawna przetargów odbędzie się w dniu 06 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Informacji udziela

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Granitowa 2 tel. (075) 75 47 715

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 714 KB]
Projekt Umowy [Adobe Acrobat PDF - 138.26 KB]
Mapa [Adobe Acrobat PDF - 600.58 KB]
Mapa [Adobe Acrobat PDF - 367.2 KB]
Wypis i wyrys z MPZP [Adobe Acrobat PDF - 3.48 MB]

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

 Turystyczna (446/2 obr. 6) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat  nieruchomości zabudowanej, położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej

przedmiot dzierżawy: budynek o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki oznaczonej w ewidencji numerem 446/2 obr. 6 o pow. 43 m², położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej;

Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 400,- zł netto.
Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

Powierzchnia działki  -  43 m2
Powierzchnia budynku -
21 m2

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 763.99 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF - 44.5 KB]