BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 32,20 m2 położonego na parterze budynku nr 1 przy ul. Sikorskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 297 obręb 0005

Powierzchnia użytkowa lokalu : 32,20 m2

Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego:  500,00 złotych netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).

Informacji udziela
Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Ogłoszenia [Adobe Acrobat PDF - 747.79 KB]
Umowa dzierżawy [Adobe Acrobat PDF - 36 KB]
Rzut [Adobe Acrobat PDF - 206.2 KB]

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat  nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja

Powierzchni gruntu - 332 m²

Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny - 1.000,- zł netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).
Czynsz dzierżawny płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Za każdy dzień zwłoki w płatności czynszu Wydzierżawiający będzie pobierał od Dzierżawcy odsetki ustawowe.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 09 lipca 2018 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 814.22 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF - 67.91 KB]

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

 Turystyczna (446/2 obr. 6) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat  nieruchomości zabudowanej, położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej

przedmiot dzierżawy: budynek o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki oznaczonej w ewidencji numerem 446/2 obr. 6 o pow. 43 m², położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej;

Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 400,- zł netto.
Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

Powierzchnia działki  -  43 m2
Powierzchnia budynku -
21 m2

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 763.99 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF - 44.5 KB]