BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 30 lat terenu stoku narciarskiego „BABINIEC” położonego w Szklarskiej Porębie przy ul. Jakuszce 1A

Powierzchnie użytkowe - 339,72 m2 i 20m2

Ustala się wywoławczy czynsz dzierżawny w wysokości 3500,- zł netto (plus VAT 23%) płatny w miesiącach od grudnia do marca każdego roku oraz w wysokości 1000,- zł netto (plus VAT 23%) płatny w miesiącach od kwietnia do listopada każdego roku.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie , pok. nr 11 tel. (075) 75 47 710 lub 75 47 715

Dokument oraz projekt umowy do pobrania [2.47 MB]

Nieruchomość niezabudowana, ul. Objazdowa (208 obr. 6)BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na  oddanie w dzierżawę na okres do 9 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. Objazdowej w granicach części działki gruntu nr 208 obręb 0006 o powierzchni 1051 m2

Powierzchnia działki  -  1051 m2

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego:  4.000,- złotych  netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).

Część jawna przetargów odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Informacji udziela

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Buczka 2 tel. (075) 75 47 715

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 730.49 KB]
Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 395.17 KB]
Projekt Umowy [Adobe Acrobat PDF - 138.49 KB]
Mapa [Adobe Acrobat PDF - 600.58 KB]
Wypis i wyrys z MPZP [Adobe Acrobat PDF - 3.48 MB]

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

 Turystyczna (446/2 obr. 6) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat  nieruchomości zabudowanej, położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej

przedmiot dzierżawy: budynek o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki oznaczonej w ewidencji numerem 446/2 obr. 6 o pow. 43 m², położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej;

Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 400,- zł netto.
Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

Powierzchnia działki  -  43 m2
Powierzchnia budynku -
21 m2

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 763.99 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF - 44.5 KB]