Zainaugurowaliśmy Rok Wlastimila HofmanaJak już informowaliśmy, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej naszego miasta, bieżący rok został ogłoszony w Szklarskiej Porębie Rokiem Wlastimila Hofman. Co prawda uroczysta Inauguracja Roku Hofmanowskiego zaplanowana została na 18 marca 2017 r., to zgodnie z ustalonym planem obchodów, pierwsze wydarzenia zostały już zrealizowane. Nasza szkoła, której patronuje Wlastimil Hofman, aktywnie uczestniczyła przy planowaniu całorocznych obchodów, jest i będzie jednym z organizatorów szeregu zaplanowanych na ten rok wydarzeń.

W poniedziałek 6 marca w dniu 47 rocznicy śmierci W. Hofmana w naszej szkole nastąpiło otwarcie Roku Hofmanowskiego dla uczniów szkół Szklarskiej Poręby. Gościliśmy w sali gimnastycznej: o 8:30 -Szkołę Podstawową Nr 1,  o 9:45 -liceum ogólnokształcące, a o 11:30 -gimnazjalistów. O Wlastimilu Hofmanie opowiadali nasz Pan Dyrektor Tomasz Frąc wspólnie z historykiem sztuki dr Przemysławem Wiaterem oraz przewodnikiem Sudeckim Waldemarem Ciołkiem. Obecni na spotkaniach uczniowie poznali szereg istotnych faktów i ciekawych informacji, w tym obejrzeli kilka prezentacji multimedialnych pod  wspólnym tytułem „Wlastimil Hofman malarz, poeta, kibic”. Dopełnieniem tej lekcji była wizyta w pobliskim kościele p.w. Bożego Ciała, gdzie Pan Przemysław Wiater wspólnie z Panem Waldemarem Ciołkiem omówili obrazy naszego patrona, które się tam znajdują. Na zakończenie uczniowie udali się na cmentarz, by zapalić znicze na grobie Ady i Wlastimila Hofmanów.

Kolejnym wydarzeniem w tym dniu było spotkanie kręgu przyjaciół Wlastimila Hofmana. Nasze zaproszenie przyjęło kilkanaście osób, które znały naszego patrona. To było bardzo miłe spotkanie, pełne dobrych wspomnień i wzruszeń. Seniorzy również odwiedzili grób Państwa Hofmanów, który udekorowali okazałym bukietem przygotowanym przez Panią Krystynę Trylańską-Maćkówkę.

My w tym dniu ofiarowaliśmy naszemu patronowi modlitwę. Wraz z naszym sztandarem uczestniczyliśmy we mszy świętej odprawionej w jego intencji w rocznicę śmierci.

Źródło - www.szkolahofman.szkolnastrona.pl

 • Odsłon: 259
 • Odsłon: 1772
 • Odsłon: 253
 • Odsłon: 274
 • Odsłon: 242
 • Odsłon: 249
 • Odsłon: 258
 • Odsłon: 269
 • Odsłon: 264
 • Odsłon: 235
 • Odsłon: 246