Rok Wlastimila Hofmana.Podczas sesji Rady Miejskiej 22 września 2016 r. Rada Miejska na wniosek Burmistrza Szklarskiej Poręby Mirosława Grafa podjęła uchwałę o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Wlastimila Hofmana.  Inicjatywa Burmistrza spotkała się z gorącym poparciem wielu ludzi, instytucji i środowisk deklarujących bezinteresowne włączenie się do działań programowych obchodów Roku wielkiego artysty malarza i poety. Działa powołany przez Burmistrza Komitet Organizacyjny obchodów. Burmistrz oraz członkowie Komitetu prowadzą prace przygotowujące uroczystości składające się na te wydarzenia. Do organizacji i realizacji obchodów włączyły się:  Miejski Ośrodek kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, parafia pw. Bożego Ciała w Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wlastimila Hofmana, Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Muzeum Karkonoskiego – Dom Braci Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Stowarzyszenie „Nowy Młyn” Kolonia Artystyczna, sympatycy Wlastimilówki. 27 października odbyło się pierwsze oficjalne zebranie Komitetu Organizacyjnego, podczas którego opracowany został wstępny program i harmonogram obchodów, działania promocyjne i założenia budżetowe. Założenia programowe są bardzo bogate. Prowadzone są rozmowy z Panem Wacławem Jędrzejczakiem, opiekunem Wlastimilówki w przedmiocie uporządkowania i poprawy stanu samego obiektu i otoczenia oraz objęcia mecenatem muzeum i zbiorów. Występujemy o dofinansowanie działań z różnych możliwych źródeł. MOKSiAL opracował wersję roboczą Logo Roku Hofmanowskiego. Szlak turystyczny, wycieczki, wystawy to tylko niektóre z załażeń programowych. Ambicją organizatorów jest opracowanie i wydanie ksiązki o Wlastimilu Hofmanie. Rok Wlastimila Hofmana.Występujemy do właściwych osób i instytucji o objęcie obchodów mecenatem, patronatem i przyjęcie członkostwa w Komitecie Honorowym. Występujemy o zgody na wypożyczenie obrazów na wystawy, czynimy niezbędne ustalenia i uzgodnienia wymagane przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Przygotowany został pierwszy artykuł do prasy.

Zaawansowane są merytoryczne przygotowania pierwszego działania programowego – wystawy malarstwa sakralnego i uroczystości w kościele oraz przy grobie mistrza.

Patronat medialny nad obchodami Roku Wlastimila Hofmana objęła Legnicka Niedziela. 27 października Burmistrz spotkał się z Redaktorem Naczelnym Gazety Legnickiej ks. Piotrem Nowosielskim oraz Sekretarzem Redakcji Radia PLUS – Legnica Panią Moniką Porębą-Zadrożną. Uzgodniliśmy rozpoczęcie oraz przebieg kampanii medialnej i promocyjnej w ramach patronatu oraz udzieliliśmy pierwszych wywiadów a także umówiliśmy się na kolejne wywiady. Media te będą na bieżąco zapowiadać wydarzenia, relacjonować je i promować. Rozpoczęcie kampanii nastąpi już w listopadzie br.

Za pośrednictwem portalu miejskiego będziemy na bieżąco informować mieszkańców i turystów o wydarzeniach Roku Wlastimila Hofmana.

W załączeniu fot. z pierwszego zebrania Komitetu Organizacyjnego oraz wizyty Redakcji Niedzieli Legnickiej i Radia Plus Legnica w dniu 27 października 2016 r.

  • Odsłon: 13780
  • Odsłon: 522
  • Odsłon: 550
  • Odsłon: 991
  • Odsłon: 527
  • Odsłon: 513