×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Elżbieta Pawłowska nagrodzona

Elżbieta Pawłowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie otrzymała Nagrodę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za „wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej”. Minister przyznał wyróżnienie 21 listopada 2022 r. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Podsumował w ten sposób pracę dyr. Pawłowskiej od początku Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

Nagroda ministra dla Elżbiety Pawłowskiej

"Sukces szefa jednostki jest wynikiem współdziałania całego zespołu pracowników. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, którzy od 2006 roku byli członkami zespołu ośrodka pomocy. Każde z Was swoją energią i zaangażowaniem przyczyniło się do uzyskania tego wyróżnienia!", docenia swych współpracowników Elżbieta Pawłowska.

Podziękowania też kieruje do samorządu Szklarskiej Poręby, instytucji i organizacji pozarządowym, a także liderom lokalnej społeczności, bez których wsparcia, współdziałania i życzliwości praca MOPS-u byłaby trudniejsza. Pomoc społeczna wymaga wszak zaufania, wiary w ludzi i chęci współpracy, a przecież nie są to postawy powszechne.

Nagroda ministra dla Elżbiety Pawłowskiej

Specjalnie słowa uznania dyrektor przekazuje Członkom Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Wspólne przedsięwzięcia i głos przedstawicieli pomocy społecznej był słyszany w całej Polsce, a tym samym, jak podkreśla E. Pawłowska, przyczynił się do uzyskania niniejszej nagrody.

"Przede wszystkim jednak dziękuję mojej rodzinie a szczególnie Donatowi za cierpliwość, akceptację i codzienne wsparcie oraz współdziałanie w środowisku", doceniła wkład męża i rodziny nagrodzona.

To budujące, że lokalnych managerów usług publicznych doceniają najwyższe szczeble administracji, a Szklarska Poręba ma szczęście do dobrych ludzi.