Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Szklarskiej Poręby 18 stycznia 2022 r. zarządzeniem nr 0050.752.2022 ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022. Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie poprzez złożenie oferty do 21 lutego 2022 r.

Dokumenty:

1. Zarządzenie nr 0050.725.2022 Burmistrza Szklarska Poręby
2. Formularz oferty