×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Od 4 do 15 października 2021 r. z obszaru Szklarskiej Poręby będą bezpłatnie odbierane do wywozu przedmioty wielkogabarytowe uznane za odpady

W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych mają prawo do wywozu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.
Ww. odpady należy wystawić przed posesję lub osłonę śmietnikową w przeddzień odbioru. Jeśli przedmioty nie zostaną wystawione do godz. 6 rano, nie zostaną odebrane.
Konieczne jest TELEFONICZNE ZGŁOSZENIE ADRESU, spod którego mają zostać odebrane odpady, na numer 757 547 733 do 30 września 2021 roku.

Przypominamy, że w mieście gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 53, który nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godz. 11-18 i w sobotę w godz. 8-13, przyjmuje wszelkiego rodzaju odpady komunalne — posegregowane, wytwarzane w gospodarstwach domowych, nie pochodzące z działalności gospodarczej.

Uwaga!
Zbierane będą wyłącznie przedmioty zgromadzone przez mieszkańców w gospodarstwach domowych. Nie dotyczy odpadów powstających przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z systemu gminnego i muszą posiadać indywidualne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W ramach akcji zbierane będą:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe np. łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, materace, dywany, meble ogrodowe, zabawki dużych rozmiarów, płyty meblowe, duży sprzęt sportowy, rowery
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny, np.: wielko- i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, teleinformatyczne i telekomunikacyjne, audiowizualne, elementy oświetlenia, narzędzia elektryczne i elektroniczne, sprzęt rekreacyjny i sportowy, przyrządy do nadzoru i kontroli (czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty itp).
  • zużyte opony samochodowe tylko z pojazdów osobowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być oddany w całości (nie może mieć wymontowanych jakichkolwiek komponentów). Za spójność sprzętu odpowiada właściciel posesji.

Zbiórka NIE obejmuje wszelkiego rodzaju odpadów budowlano-remontowo-sanitarnych: potłuczonej armatury sanitarnej, paneli podłogowych, ogrodzeń, gruzu budowlanego, płytek ściennych i podłogowych, opakowań po farbach, lakierach, papy, szkła, makulatury, kartonów itp.

Zbiórka NIE obejmuje także drobnych materiałów segregowanych: plastiku, szkła, papieru, bioodpadów, zmieszanych odpadów komunalnych, materiałów niebezpiecznych i szkodliwych, szyb i części samochodowych opon od zakładów mechanicznych i wulkanizacyjnych.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon

  • 4-6 października 2021 r. ze Sz. Por.—Górnej (centrum)
  • 7-8 października 2021 r. z Białej Doliny i Osiedla Huty
  • 11-13 października 2021 r. ze Sz. Por.—Średniej i —Dolnej
  • 14-15 października 2021 r. — po zgłoszeniach uzupełniających z całego miasta.

Organizatorem zbiórki jest Miasto Szklarska Poręba, a wykonawcą — PUPiH COM-D z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 25 w Jaworze (tel. 515 991 001).