×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Koalicja Geoturystyczna — Lubań 2 lipca 2021

Współpraca gmin w zakresie wzajemnej promocji

W Lubaniu podczas Sudeckiego Festiwalu Minerałów 2 lipca br. list intencyjny powołujący Koalicję Geoturystyczną” podpisali:

  • burmistrz Lubania — Arkadiusz Słowiński
  • burmistrz Szklarskiej Poręby — Mirosław Graf
  • burmistrz Strzegomia — Zbigniew Suchyta
  • burmistrz Szczawna-Zdroju — Marek Fedoruk
  • burmistrz Złotoryi — Robert Pawłowski
  • burmistrz Leśnej — Szymon Surmacz
  • burmistrz Mirska — Andrzej Jasiński
  • dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego — Andrzej Raj

Koalicja Geoturystyczna — Lubań 2 lipca 2021

Na mocy podpisanego listu strony wyrażają wolę rozwijania wzajemnej współpracy w następujących obszarach:
- kreowanie wspólnych produktów geoturystycznych,
- podejmowanie wspólnych działań marketingowych odnoszących się do atrakcji geoturystycznych,
- wymianę wiedzy i doświadczeń na polu inicjatyw geoturystycznych,
- wspólne szkolenia pracowników odpowiedzialnych za turystykę,
- lobbing na rzecz rozwoju geoturystyki na Dolnym Śląsku,
- lobbing na rzecz wspierania rzemiosła wykorzystującego lokalne surowce mineralne i skalne,
- wymianę materiałów informacyjnych i promocyjnych pomiędzy uczestnikami Koalicji.

Koalicja Geoturystyczna — Lubań 2 lipca 2021

Geoturystyka opiera się na podróżowaniu do obiektów geologicznych, łączy w sobie poznawanie Ziemi, ochronę jej przyrody ożywionej i nieożywionej, edukację geologiczną, lecz i powiązaną z nią szeroko rozumianą przyrodniczą. We węższym znaczeniu bywa rozumiana również jako forma geologii stosowanej polegająca na poznawaniu, a czasem także pozyskiwaniu minerałów, utworów geologicznych, formacji krajobrazowych itp.
Upowszechnianiu geoturystyki sprzyjają geoparki, których tworzenie wspiera UNESCO.

Szklarska Poręba, jak wiele miejscowości sudeckich, ma wiele do zaoferowania geoturystom. Sudety Zachodnie, a więc Karkonosze i Góry Izerskie, są bowiem starym i różnorodnym obszarem geologicznym, gdzie występują zarówno osobliwości geologiczne, jak też pozyskiwane są od setek lat minerały, na bazie których rozwinęło się rzemiosło i przemysł bazujący na surowcach skalnych, kamieniach półszlachetnych oraz rudach metali.
Wzajemna promocja oraz współpraca miast, które także w granicach swoich gmin mają także atrakcje geologiczne, daje szansę na stworzenie w przyszłości wspólnego produktu turystycznego o międzynarodowej skali.