×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Szklarska Poręba w 2020 r.

Od 22 czerwca do 10 września 2020 r. usunięto z 5 nieruchomości w Szklarskiej Porębie 7,821 Mg wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt operacji wyniósł 8398,08 zł.
Na wykonanie zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz z dotacji ze środków budżetu powiatu jeleniogórskiego.

Zadanie pn.: Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Szklarska Poręba w 2020 r. zostało zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a przedsiębiorstwem Logistyka Wyrobów Azbestowych z Bielska-Białej.
Wykonawca został wybrany na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Szklarska Poręba nr 0050.336.2020 z 23 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. €.