Kolejne dwa spotkania na temat Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego przed nami

Chcąc przybliżyć tegoroczną edycję Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywnego Dolnego Śląska, Marcin Krzyżanowski — wicemarszałek województwa dolnośląskiego zaprasza na spotkanie zaznajamiające ze szczegółami przebiegu procesu: składania wniosków, głosowania, konkursu wyboru realizatorów projektu itd.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w Jeleniej Górze 5 kwietnia o godz. 10 w Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. 1 Maja 43, sali 208 (II p.). Dzień wcześniej takie spotkanie odbędzie się w Wałbrzychu (szczegóły na stronie Aktywny Dolny Śląsk)

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać na adres e-poczty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Źródło: Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego