APEL
o pomoc dla seniorów

Prosimy sąsiadów, znajomych itp.,
jeśli wiedzą o
seniorach wymagających wsparcia w stanie zagrożenia epidemicznego, o kontakt
z koordynatorem pomocy

Rafałem Wróblewskim

nr tel. 501 330 720

 

Prosimy też KAŻDEGO,
kto czuje się na siłach by jako wolontariusz pomagać potrzebującym, o 
zgłaszanie się do

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

telefonicznie 609 406 946