Wystawa Znikająca Architektura Sudecka (fot. Kamil Czupryna)Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, pod kierunkiem dwóch fantastycznych instruktorek: architektki Eweliny Markiewicz i artystki szkła Edyty Kulli, zorganizował warsztaty pn. Znikająca Architektura Domów Sudeckich. Inspiracją do ich przeprowadzenia był los architektury sudeckiej – nieodłącznego elementu miejskiej przestrzeni. Wiekowe domy, z czasem niszczeją, a wiele z nich znika bezpowrotnie z otoczenia. Stąd zrodziła się potrzeba cyklu warsztatów edukacyjnych, poświęconych podtrzymaniu pamięci o tradycyjnym, regionalnym budownictwie.

Na powarsztatowej wystawie pod tą samą nazwą zostały zaprezentowane indywidualne prace przestrzenne modelów domów sudeckich. Powstałe makiety w sposób bardzo realistyczny odzwierciedliły budownictwo subregionu, nawet z zachowaniem niektórych detalów dekoracyjnych. Wystawa przedstawia także trzynaście szklanych asamblaży. To znikająca architektura zatopiona w szkle. Nawiązuje miejscowych do tradycji szklarskich. Punktem wyjścia do realizacji tych niepowtarzalnych prac, były fotografie domów ze Szklarskiej Poręby.
Będące źródłem historycznym zdjęcia stały się z kolei inspiracją dla Gabrieli Zając i Bartosza Wójcikiewicza – autorów fotograficznej części wystawy.
Tak powstała trzyczęściowa ekspozycja zachowująca pamięć o przemijającej architekturze Szklarskiej Poręby. Historia miejsc, domów i mieszkających w nich ludzi, którzy budowali od pokoleń górską miejscowość, warta jest utrwalenia. Dzięki temu możemy wykształcić swą własną.

Prezentowane prace świetnie wkomponowały się we wnętrzach starej willi – siedziby Sudeckiego Centrum Kultury i Sztuki (to dawny Szmer Lasu), która także została ocalona od zapomnienia.
Zarówno powstałe makiety domów sudeckich, jak i nowatorskie wizje architektury zatopionej w szkle, można oglądać do 31 grudnia 2018 r. Fotografie zaś po zakończeniu ekspozycji w SCKiSz od stycznia 2019 r. będziemy oglądać w plenerowej galerii na Skwerze Radiowej Trójki.

Warsztaty i wystawę, w ramach cyklu wydarzeń KULTURALNE KARKONOSZE — ŚCIEŻKI TOŻSAMOŚCI zostały dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy wsparciu stowarzyszenia LOKALNI-NIEBANALNI w Szklarskiej Porębie, a przygotował je zespół Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, który dziękuje stow. za wsparcie, a Małgorzacie Rychter-Urbańskiej – prezesce zarządu fundacji ARS SUDETICA, za gościnność.

MOKSiAL