Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu (O/Szklarska Poręba) informuje, że 22 października 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało decyzję  WR.RZT.070.102.2019.PK zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Szklarskiej Porębie w okresie od 16 listopada 2021 r. do 15 listopada 2022 r.

Cena taryfowa za zbiorowe dostarczanie wody dla:

 • grupy I — gospodarstw domowych — 10,94 zł / m3 (netto) = 11,81 zł / m3 (brutto)
 • grupy II — przedsiębiorców — 12,10 zł / m3 (netto) = 13,07 zł / m3 (brutto)
 • grupy III — pozostałych odbiorców — 12,19 zł / m3 (netto) = 13,17 zł / m3 (brutto)
 • opłata abonamentowa — 6,00 zł / odb. / m-c = 6,48 zł / odb. / m-c (brutto)

Cena taryfowa za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla:

 • grupy I — gospodarstw domowych — 18,49 zł / m3 (netto) = 19,97 zł / m3 (brutto)
 • grupy II — przedsiębiorców — 18,49 zł / m3 (netto) = 19,97 zł / m3 (brutto)
 • grupy III — pozostałych odbiorców — 18,49 zł / m3 (netto) = 19,97 zł / m3 (brutto)

Uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XL/453/21 z 27 maja 2021 r., od 6 czerwca 2021 r. do 15 listopada 2021 r. obowiązują dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dopłata do ceny za zbiorowe dostarczanie wody dla grupy I — gospodarstw domowych wynosi: 4,63 zł / m3 (netto) = 5,00 zł / m3 (brutto), nie więcej niż do 3 m3 wody na mieszkańca na m-c.

Dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla grupy I — gospodarstw domowych wynosi: 8,33 zł / m3 (netto) = 9,00 zł / m3 (brutto) do 3 m3 ścieków na mieszkańca na m-c.

W związku z powyższym od 16 listopada 2021 r. ceny po dopłatach wynoszą:

 • cena za dostawę wody dla grupy I — gospodarstw domowych: 6,31 zł / m3 (netto) = 6,81 zł / m3 (brutto), nie więcej niż do 3 m3 na 1 mieszkańca na 1 miesiąc; powyżej limitu: 10,94 zł / m3 (netto) = 11,81 zł / m3 (brutto)
 • grupa II — przedsiębiorcy — 12,10 zł / m3 (netto) = 13,07 zł / m3 (brutto)
 • grupy III — pozostali odbiorcy — 12,19 zł / m3 (netto) = 13,17 zł / m3 (brutto)

Cena za odprowadzanie ścieków dla:

 • grupy I — gospodarstw domowych — 10,16 zł / m3 (netto) = 10,97 zł / m3 (brutto), nie więcej niż do 3 m3 na 1 mieszkańca na 1 miesiąc; powyżej limitu obowiązuje cena: 18,49 zł / m3 (netto) = 19,97 zł / m3 (brutto)
 • grupy II — przedsiębiorcy — 18,49 zł / m3 (netto) = 19,97 zł / m3 (brutto)
 • grupy III — pozostałych odbiorców — 18,49 zł / m3 (netto) = 19,97 zł / m3 (brutto)


Prezes Zarządu KSWiK Dariusz Daraż