Nieodpłatnych pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, udzielają w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, przy ul. Jedności Narodowej 11:
• we wtorki, w godz. 9-13 — radca prawny Magdalena Nachmann
• we czwartki*, w godz. 11-15 — adwokat Piotr Nachmann

*) Pomoc w mediacji można uzyskać:
• 18 listopada (czwartek) w godz. 11-15 od radcy prawnego / mediatora Jolanty Samsel-Hryń
• 25 listopada (czwartek) w godz. 11-15 od mediatora Adriana Turowskiego
• 26 listopada (piątek) w godz. 11-15 od adwokata / mediatora Ewy Jaśkiewicz

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest po wcześniejszej rejestracji: telefonicznej poprzez nr 756 473 111 (w godz. pracy starostwa powiatowego), albo poprzez serwis internetowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Szczegóły w Informacji Starosty Karkonoskiego

Źródło: Starostwo Karkonoskie