herbBurmistrz Szklarskiej Poręby zwraca się do Organizacji Pozarządowych (Stowarzyszeń) działających na terenie miasta Szklarska Poręba o aktualizację danych stowarzyszenia (w przypadku zmian), tj.: siedziba i adres, skład organów i funkcje, telefoniczne dane kontaktowe z adresem poczty e-mail włącznie. Dane są niezbędne do aktualizacji danych o stowarzyszeniach na stronie BIP Miasta.

Proszę o doręczenie aktualizacji do dnia 15 maja 2017 r. elektronicznie na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , lub w formie papierowej Urząd Miejski p. nr 5.