×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Projekt Zostań Wolontariuszem – podziel się czasem, umiejętnościami i duszą jest realizacją zadania publicznego pt. Inicjatywy lokalne wzmacniające postawy obywatelskie wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska. Realizowany jest w okresie od 01.09.2014 do 30.11.2014 w Szklarskiej Porębie przez Stowarzyszenie Lokalni Niebanalni, a współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz zasobów własnych stowarzyszenia, w tym przy dużym nakładzie pracy wolontariuszy.

Projekt skierowany jest do młodzieży, a także do sześcio - siedmiolatków i seniorów. Zakłada upowszechnianie wiedzy o wolontariacie i promowanie postaw obywatelskich, jednakże przede wszystkim ma umożliwiać wspólne spędzanie czasu przedstawicieli różnych pokoleń oraz środowisk przy nauce i zabawie. Kulminacją projektu jest turniej „Kocham Cię Szklarska Porębo”, odbywający się po raz trzeci i cieszący się dużym zainteresowaniem.

Dzięki zaangażowaniu dyrektora i nauczycieli szkoły, wzorem lat ubiegłych, turniej przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Przygotowanie turnieju w lokalnym, międzysektorowym partnerstwie publiczno – społecznym potwierdziło podpisanie porozumienia pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego, Stowarzyszeniem Lokalni-Niebanalni.

Partnerska współpraca tych podmiotów, a także wsparcie ze strony UTW „Jeszcze Młodzi” gwarantuje dobrą zabawę połączoną z szeroką i ciekawą ofertą edukacyjno-informacyjną.

W ramach Aktywnego Seniora (choć miano Senior, zdaniem organizatorów działań stało się już nieadekwatne z uwagi na obniżającą się granicę wieku osób korzystających z pakietu propozycji, a przede wszystkim ze względu ich pasję oraz sprawność, której niejeden młodszy zazdrości), w terminie 13.10.2014 – 17.10.2014 Irena Puch kierownik świetlic przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zaprosi chętnych na różne formy arteterapii. Działania będą odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, dzięki uprzejmości Anity Kaczmarskiej dyrektora tejże placówki. W kolejnym tygodniu AS–a, od 20.10.2014 do 24.10.2014, uwaga seniorów skoncentrowana będzie na ofercie profilaktyczno – rehabilitacyjnej przygotowanej przez Małgorzatę Bińczak dyrektora i pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wszystkie powyższe propozycje są całkowicie nieodpłatne, a przede wszystkim przygotowane społecznie przez pracowników jednostek, przy wykorzystaniu własnego potencjału i zasobów.

W ramach projektu Zostań Wolontariuszem – podziel się czasem, umiejętnościami i duszą; inicjatywy lokalne wzmacniające postawy obywatelskie wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska od września prowadzone są warsztaty edukacyjno-informacyjne o wolontariacie dla młodzieży szkolnej w wieku 13-19 lat. Podczas trwania tego cyklu, poza rozpowszechnianymi materiałami promującymi idee wolontarystyczne, kolportowane są materiały o treściach profilaktycznych - z zakresu profilaktyki uzależnień, a młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu jeleniogórskiego, zachęcana jest do wstępowania w krąg osób zainteresowanych pomaganiem potrzebującym.

Dyrektor i wychowawcy przedszkoli z terenu Szklarskiej Poręby – funkcjonującego przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz tego z Osiedla Huty, przeprowadzili już cykl pogadanek o samorządzie i o wolontariacie wśród sześcio– siedmiolatków. Jak zwykle w takich wypadkach, wiedza i inwencja naszych najmłodszych mieszkańców, zadziwiła zarówno pedagogów jak i osoby zaangażowane do kręcenia filmu. Nagrane wypowiedzi milusińskich wykorzystane zostaną przy realizacji turnieju i będą niewątpliwie jednym z zabawniejszych punktów programu.

Twórcy i realizatorzy projektu liczą na duże zainteresowanie uczestników i kibiców, pragną oglądać zaciętą rywalizację zespołów popisujących się wiedzą, sprawnością i umiejętnościami i gwarantują wyśmienitą zabawę –wzorem lat ubiegłych.

Na zmagania w trakcie Turnieju Kocham Cię Szklarska Porębo, w dniu 28.10.2014 o godzinie 1400 do ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, zaprasza Stowarzyszenie Lokalni – Niebanalni, w imieniu którego występuje koordynator projektu            
Elżbieta Pawłowska

Fotografie:Turniej Kocham Cię Szklarska Porębo a.d. 2013
z zasobów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie