×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wniosek o wydanie ekspertyzy [Adobe Acrobat PDF - 707.63 KB]

Umowa najmu [Adobe Acrobat PDF - 282.29 KB]

 Wniosek o zwrot kosztów [Adobe Acrobat PDF - 674.73 KB]

 Odpowiedź w sprawie ekspertyzy i zwrotu kosztów [Adobe Acrobat PDF - 583.91 KB]

 Opis prac [Adobe Acrobat PDF - 2.75 MB]

 Wyjaśnienie w sprawie wymienionych prac z prośbą o udokumentowanie nakładów [Adobe Acrobat PDF - 315.01 KB]

 Odpowiedź w sprawie udokumentowanie nakładów [Adobe Acrobat PDF - 973.49 KB]

 Pismo w sprawie udokumentowanych nakładów [Adobe Acrobat PDF - 985.25 KB]

 Wyjaśnienie zasad rozliczenia nakładów [Adobe Acrobat PDF - 480.95 KB]

 Wskazanie formy rozliczenia nakładów [Adobe Acrobat PDF - 262.75 KB]

 Opis prac III [Adobe Acrobat PDF - 4.43 MB]

 Wykaz kwot wydatków [Adobe Acrobat PDF - 7.67 MB]

 Wyjaśnienie w sprawie zasad rozliczenia kosztów i propozycja komisyjnego ustalenia nakładów podlegających rozliczeniu [Adobe Acrobat PDF - 403.21 KB]

 Informacja o ustaleniach komisji ds. oszacowania nakładów [Adobe Acrobat PDF - 1.05 MB]

 Pytanie w sprawie nakładów [Adobe Acrobat PDF - 1.7 MB]

 Odpowiedź na pytanie [Adobe Acrobat PDF - 396.94 KB]

 Wniosek w sprawie biegłego [Adobe Acrobat PDF - 2.66 MB]

 Wyjaśnienie w sprawie rozliczenia nakładów podlegających rozliczeniu [Adobe Acrobat PDF - 1.14 MB]

 Odwołanie od zapłaty [Adobe Acrobat PDF - 3.11 MB]

 Wniosek o rozliczenie nakładów [Adobe Acrobat PDF - 1.69 MB]

 Stanowisko w sprawie wniosku i opinii technicznej [Adobe Acrobat PDF - 1.59 MB]

 Pismo w sprawie stanowiska [Adobe Acrobat PDF - 1.85 MB]

 Pismo w sprawie utrzymania stanowiska [Adobe Acrobat PDF - 591.48 KB]

 Oświadczenie [Adobe Acrobat PDF - 1.97 MB]

 Wyjaśnienia w sprawie udokumentowania nakładów [Adobe Acrobat PDF - 465.8 KB]

 Wniosek o dosłanie faktur [Adobe Acrobat PDF - 965.36 KB]

 Odpowiedź na wniosek o dosłanie faktur [Adobe Acrobat PDF - 251.87 KB]

 Zarzut nie udzielenia odpowiedzi [Adobe Acrobat PDF - 733.32 KB]

 Odpowiedź na zarzut [Adobe Acrobat PDF - 280.27 KB]

 Pozew [Adobe Acrobat PDF - 6.29 MB]

 I pismo procesowe pozwanej [Adobe Acrobat PDF - 368.49 KB]

 II pismo procesowe pozwanej [Adobe Acrobat PDF - 2.04 MB]

 III pismo procesowe pozwanej [Adobe Acrobat PDF - 495.54 KB]

 Odpowiedź pozwanej na apelację powoda [Adobe Acrobat PDF - 1.29 MB]

 Odpowiedź powoda [Adobe Acrobat PDF - 1.55 MB]

 Wniosek o wypłatę [Adobe Acrobat PDF - 861.83 KB]

 Wniosek pozwanej o porządzenie uzasadnienia wyroku w celu wniesienia kasacji [Adobe Acrobat PDF - 246.34 KB]

 Odpowiedź na wniosek o wypłatę [Adobe Acrobat PDF - 443.46 KB]

 Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi [Adobe Acrobat PDF - 193.99 KB]

 Wyrok Sądu Okręgowego. [Adobe Acrobat PDF - 504.07 KB]

 Zapytanie [Adobe Acrobat PDF - 805.83 KB]

 Wniosek o umorzenie egzekucji [Adobe Acrobat PDF - 1.19 MB]

 Wniosek o odrzucenie wniosku [Adobe Acrobat PDF - 1.45 MB]

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji [Adobe Acrobat PDF - 101.31 KB]

Zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego [Adobe Acrobat PDF - 214.51 KB]

 Skarga na czynności komornika [Adobe Acrobat PDF - 610.37 KB]

 Wyrok (bez uzasadnienia) z dnia 11 lipca doręczony 01.08.2012r. [Adobe Acrobat PDF - 606.13 KB]

 Postanowienie oddalające wniosek o nadanie klauzuli wykonalności [Adobe Acrobat PDF - 255.65 KB]

Fotografie obiektu po zakończeniu dzierżawy: