Decyzja – środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.
Wniosek GDOŚ do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji
Pismo SKO o ustosunkowanie się do wniosku
Stanowisko KPN