Sprzeciw w sprawie lokalizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Hofmana 

Stwierdzenie braku uciążliwości

Zastrzeżenia i oferta sprzedaży miastu nieruchomości

Przyjęcie oferty wykupu

Wystąpienie do KSWiK o ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko

  Wystąpienia o złożenie wyjaśnień 

Wyjaśnienie braku uciążliwości i udokumentowanie braku uciążliwości