Prośba o przygotowanie oferty

Prośba o przesunięcie terminu

Wyznaczenie nowego terminu

Powołanie zespołu ds. negocjacji warunków dzierżawy

Stanowisko w sprawie negocjacji warunków dzierżawy

Informacja o braku rezygnacji z dzierżawy pensjonatu

Pozew 

Odpowiedź Gminy na pozew

Wyrok Sądu I instancji