Prośba o przygotowanie oferty

Wniosek o określenie stawki czynszu

Wyjaśnienie istoty regulacji warunków dzierżawy

Powołanie zespołu ds. negocjacji warunków dzierżawy

Oczekiwanie na arbitralne określenie stawki czynszu

Stanowisko Burmistrza w sprawie negocjacji warunków umowy dzierżawy oraz w kwestii sprzedaży nieruchomości

Informacja o braku rezygnacji z dzierżawy pensjonatu